Verzekering Bedrijfsschade

Basiswaarborgen van de verzekering Bedrijfsschade van DVV

Als een bedrijf geconfronteerd wordt met een aanzienlijk schadegeval, bestaat jammer genoeg de kans dat het de boeken moet neerleggen in de jaren na het schadegeval. De verzekering Bedrijfsschade van DVV is dan de levensverzekering van uw zaak. Dankzij deze verzekering kunt u de moeilijke periode overbruggen en uw activiteiten snel hernemen. We creëren met andere woorden de noodzakelijke voorwaarden zodat de invloed op uw bedrijfsresultaat beperkt blijft.

Vaste bedrijfskosten en lager bedrijfsresultaat

Deze waarborg vergoedt de vaste kosten van uw bedrijf, ook het loon van uw medewerkers (met bediendestatuut). De verzekering Bedrijfsschade van DVV helpt u dus om uw bedrijfsresultaat te behouden.

Het bedrijfsresultaat is het verschil tussen de omzet (aangepast aan wijzigingen van de goederenvoorraad) en de bedrijfslasten die nodig zijn om die omzet te realiseren. Deze bedrijfsresultaten omvatten de vaste en variabele bedrijfskosten, en de lonen.

Bijkomende waarborgen

Voor meer zekerheid kunt u met de verzekering Bedrijfsschade voor extra waarborgen kiezen bovenop de basiswaarborgen:

  • Lonen van arbeiders
  • Sociale verplichtingen
  • Bijkomende kosten

> Ontdek meer over de facultatieve waarborgen van de verzekering Bedrijfsschade

Deel dit