B.A. Objectieve Aansprakelijkheid: verplichte verzekering voor bepaalde bedrijven

Uw voordelen:
 • Verplichte verzekering die aansprakelijkheid dekt bij brand of ontploffing
 • Waarborgen en verzekerde bedragen bij wet vastgelegd
RC Responsabilité Objective

B.A. Objectieve Aansprakelijkheid: wat is dat?

Hebt u een zaak die publiek toegankelijk is? Dan bent u waarschijnlijk wettelijk verplicht om een verzekering B.A. Objectieve Aansprakelijkheid af te sluiten. Zo kunt u zich beschermen tegen schadevergoedingen die slachtoffers van een brand of ontploffing kunnen eisen van u. Zelfs zonder bewijs van fout kunt u namelijk als uitbater aansprakelijk worden gesteld.

B.A. Objectieve Aansprakelijkheid: voor wie?

De B.A. Objectieve Aansprakelijkheid is wettelijk verplicht voor een 25-tal categorieën inrichtingen die publiek toegankelijk zijn. Denk daarbij aan:

 • restaurants en cafés (minimaal 50 m²)
 • hotels en jeugdherbergen
 • plaatsen die bestemd zijn voor verkoop (minimaal 1.000 m²)
 • tentoonstellingszalen, culturele centra, polyvalente zalen, sportzalen
 • ziekenhuizen, verzorgingsinstellingen en rusthuizen
 • kantoorgebouwen (minimaal 500 m²)
 • onderwijsinstellingen

Goed om te weten:

 • Schade veroorzaakt door opzet of een grove fout van de verzekeringnemer is niet gedekt.
 • We vergoeden ook materiële en immateriële schade niet die het gevolg is van welke aansprakelijkheid ook, die verzekerbaar is door de waarborg ‘Huurdersaansprakelijkheid’, ‘Gebruikersaansprakelijkheid’ of ‘Verhaal van Derden’ van een brandverzekeringsovereenkomst.

 • Raadpleeg de algemene voorwaarden, lees de commerciële fiche en het informatiedocument over het verzekeringsproduct (IPID) van deze verzekeringspolis i.v.m. het eigen risico, de gedekte goederen, de limieten van de dekking, de contactgegevens van de klachtendienst, enz. Deze zijn verkrijgbaar in uw agentschap.
 • De bijzondere en algemene voorwaarden hebben voorrang op de commerciële brochures.
 • Het verzekeringscontract is onderworpen aan het Belgisch recht, heeft een duurtijd van 1 jaar en is stilzwijgend verlengbaar.

Opmerkingen, vragen of klachten in verband met dit product?

Deel dit