B.A. Objectieve Aansprakelijkheid: verplichte verzekering voor bepaalde bedrijven

Waarborgen van de verzekering B.A. Objectieve Aansprakelijkheid van DVV

Hebt u een zaak die publiek toegankelijk is? Dan bent u waarschijnlijk wettelijk verplicht om een verzekering BA Objectieve Aansprakelijkheid af te sluiten. Zo kunt u zich beschermen tegen schadevergoedingen die slachtoffers van een brand of ontploffing kunnen eisen van u. Zelfs zonder bewijs van fout kunt u namelijk als uitbater aansprakelijk worden gesteld. De waarborgen en verzekerde bedragen zijn bij wet vastgelegd en worden jaarlijks geïndexeerd.

Waarborgen en verzekerde bedragen

DVV verzekert uw aansprakelijkheid als uitbater na een brand of ontploffing die via uw zaak ontstaat of uitbreidt:

  • lichamelijke schade aan derden: maximaal 15.000.000 euro per schadegeval
  • materiële schade aan derden: maximaal 750.000 euro per schadegeval
  • immateriële schade aan derden (verlies aan klanten, productieverlies,…): maximaal 750.000 euro per schadegeval

Deze bedragen worden jaarlijks geïndexeerd.

Deel dit