B.A. Onderneming: verzekering burgerlijke aansprakelijkheid voor uw bedrijf

Uw voordelen:
 • Financiële zekerheid
 • Aansprakelijkheid van de onderneming, zaakvoerder, vennoten en medewerkers

B.A. OndernemingB.A. Onderneming: wat is dat?

Als zelfstandige of bedrijf komt u regelmatig in aanraking met klanten, leveranciers enz. Een ongeluk is dan snel gebeurd.

Voorbeeld: een klant struikelt over een kabel die loshangt in uw zaak of 1 van uw arbeiders beschadigt een meubel bij een klant.

Om gedekt te zijn tegen die schade neemt u een B.A. Onderneming (verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid Onderneming) van DVV.

Wij dekken dan de lichamelijke, materiële en immateriële schade waarvoor het bedrijf aansprakelijk gesteld wordt in het kader van zijn activiteiten. Zo beperkt u de financiële gevolgen voor u als zelfstandige of voor uw bedrijf.

B.A. Onderneming: voor wie?

De B.A. Onderneming dekt aansprakelijkheid veroorzaakt door:

 • uzelf of uw vennoten
 • samenwonende gezinsleden die u helpen als u zelfstandige bent in de hoedanigheid van natuurlijk persoon
 • bestuurders, vennoten, zaakvoerders als de verzekeringnemer een bedrijf is
 • uw personeelsleden of mensen die voor uw bedrijf werken

Goed om te weten:

 • Uw verzekering BA Onderneming vergoedt opzettelijk toegebrachte schade of schade veroorzaakt door een grove fout (zoals inbreuken op wetten of wettelijke verplichtingen) niet.
 • In geval van schade als gevolg van de totale of gedeeltelijke niet-uitvoering of de slechte uitvoering van uw contractuele verbintenissen komt DVV niet tussen.

 • Raadpleeg de algemene voorwaarden en het informatiedocument over het verzekeringsproduct (IPID) van deze verzekeringspolis i.v.m. het eigen risico, de gedekte goederen, de limieten van de dekking, de contactgegevens van de klachtendienst, enz. Deze zijn verkrijgbaar in uw agentschap.
 • De bijzondere en algemene voorwaarden hebben voorrang op de commerciële brochures.
 • Het verzekeringscontract is onderworpen aan het Belgisch recht, heeft een duurtijd van 1 jaar en is stilzwijgend verlengbaar.

Opmerkingen, vragen of klachten in verband met dit product?

Deel dit