Tienjarige BA: een verplichte verzekering in de bouwsector

Tienjarige BA: een verplichte verzekering in de bouwsector

Waarover gaat het?

Als bouwondernemer bouwt of renoveert u woningen, alleen of met andere dienstverleners, op bouwplaatsen. Helaas kan er plotseling een belangrijk gebrek aan het licht komen… Voorbeeld: een dak dat instort, barsten in de muren …

De tienjarige BA is bedoeld om uw klanten schadeloos te stellen voor fouten waarvoor u aansprakelijk bent. Gedurende 10 jaar na de oplevering-goedkeuring van de werken verzekert DVV u tegen (materiële en immateriële) schade die de waterdichtheid, de soliditeit of de stabiliteit van de gesloten ruwbouw in gevaar kan brengen.

Voor wie?

Sinds juli 2018 is de tienjarige BA een verplichte verzekering voor bepaalde actoren uit de bouwsector. Ze is noodzakelijk voor bouwplaatsen waar een stedenbouwkundige vergunning vereist is. Indien uw bouwplaats betrekking heeft op nieuwbouw of renovatie van woningen in België, kunt u verplicht worden om een tienjarige BA aan te gaan.

Deze verzekering is een aanvulling op ons product BA Onderneming.

Ons aanbod

Bij DVV hebben wij twee formules die aan uw behoeften zijn aangepast. Aan de ene kant, een globale polis per bouwplaats: wij verzekeren alle dienstverleners die in het verzekeringscontract zijn opgenomen.

Voordelen die u het leven eenvoudiger maken:

  • geen discussie over de specifieke verantwoordelijkheden van elke verzekerde;
  • één enkel deskundige die door de maatschappij gevolmachtigd is in geval van schade;
  • snellere schadeloosstelling.

Aan de andere kant, een individuele polis per bouwplaats: wij verzekeren enkel de dienstverlener die in het verzekeringscontract is vermeld.

Ongeacht de formule die u kiest, DVV garandeert u de beste service:

  • een speciale service 24uur/24 en 7d/7 in geval van schade;
  • beschikbare consulenten die met toewijding uw verzekeringspolissen beheren.

Goed om te weten

Als verzekerde dekt de tienjarige BA van DVV de schade waar u aansprakelijk voor bent op grond van de artikelen 1792 en 2270 van het Burgerlijk Wetboek. De tienjarige BA dekt niet de normale schade die voortvloeit uit het bijsturen van de materialen, de vochtigheidsproblemen …

  • Raadpleeg de algemene voorwaarden, lees de commerciële fiche van deze verzekeringspolis i.v.m. het eigen risico, de gedekte goederen, de limieten van de dekking, de contactgegevens van de klachtendienst, enz. Deze zijn verkrijgbaar in uw agentschap.
  • De bijzondere en algemene voorwaarden hebben voorrang op de commerciële brochures.
  • Het verzekeringscontract is onderworpen aan het Belgisch recht, heeft een duurtijd van 1 jaar en is stilzwijgend verlengbaar.

Opmerkingen, vragen of klachten in verband met dit product?

Deel dit