@rtronic fotovoltaïsche installaties

Uw voordelen:
  • Automatische dekking als u uw installatie uitbreidt met maximaal 20%
  • Alle risico's: brand, kortsluiting, diefstal, nalatigheid enz.
  • Opbrengstverlies en verlies van groenestroomcertificaten gedekt

Waarom een verzekering voor uw fotovoltaïsche installaties?

U bent ondernemer en kiest voor duurzame energie door te investeren in fotovoltaïsche zonnepanelen? Een verantwoorde keuze, want zonne-energie is onuitputtelijk. Voor een rendabele investering is het belangrijk dat de geleverde inspanning ook op lange termijn kan veilig gesteld worden. Stel u voor dat hagel uw zonnepanelen beschadigt of dat ze gestolen worden... DVV biedt u de veiligheid die u nodig hebt en verzekert uw investering voor een groenere toekomst.

Goed om te weten:

  • Een deuk of kras in uw zonnepanelen? Weet dat schade van louter esthetische aard die de goede werking van het voorwerp niet verhindert niet gedekt is.
  • Loutere verdwijning van verzekerde zonnepanelen of vastgestelde inventarisverschillen worden niet vergoed.
  • Schade te wijten aan een gebruik dat niet overeenstemt met de voorschriften van de fabrikant of aan experimenten is niet verzekerd.

  • Raadpleeg de algemene voorwaarden, lees de commerciële fiche en het informatiedocument over het verzekeringsproduct (IPID) van deze verzekeringspolis i.v.m. het eigen risico, de gedekte goederen, de limieten van de dekking, de contactgegevens van de klachtendienst, enz. Deze zijn verkrijgbaar in uw agentschap.
  • De bijzondere en algemene voorwaarden hebben voorrang op de commerciële brochures.
  • Het verzekeringscontract is onderworpen aan het Belgisch recht, heeft een duurtijd van 1 jaar en is stilzwijgend verlengbaar.

Opmerkingen, vragen of klachten in verband met dit product?

Deel dit