@rtronic fotovoltaïsche installaties

Waarborgen van de verzekering @rtronic fotovoltaïsche installaties van DVV

Als ondernemer bent u bezorgd om de toekomst van onze planeet. Net daarom hebt u beslist te investeren in fotovoltaïsche zonnepanelen: een schone en onuitputtelijke energie. DVV beveiligt uw investering met de verzekering @rtronic fotovoltaïsche installaties.

Waarborg materiële schade

DVV verzekert uw panelen tegen diefstal, brand, waterschade, blikseminslag, natuurrampen en kortsluiting. De schade verzekerd door een gebrek aan ervaring en nalatigheid van uw medewerkers of derden is ook gedekt. Volgens het principe van de verzekering alle risico's is alles gedekt, met uitzondering van uitsluitingen die expliciet vermeld worden in de algemene voorwaarden, zoals interne gebreken, prestaties die kaderen in een onderhoudscontract, slijtage, schade van louter esthetische aard of een wanprestatie van een hersteller (zijn eigen aansprakelijkheidsverzekering komt in dat geval tussen).

Extra's van de verzekering @rtronic fotovoltaïsche installaties van DVV

  • Automatische dekking: voor alle uitbreidingen aan de installatie tijdens het lopende verzekeringsjaar voorziet DVV een automatische dekking van max. 20% van het laatste verzekerde bedrag (met een maximum van 25.000 euro).
  • Prijsstijgingen: tijdelijke prijsstijgingen tussen de dag van de schade en de dag van herstel zijn ook gedekt, tot 20 % van het laatste verzekerde bedrag (beperkt tot maximaal 100.000 euro).
  • Opbrengstverlies: als het technisch vermogen van de verzekerde fotovoltaïsche installatie wordt onderbroken of beïnvloed wordt door een verzekerde materiële schade, zal DVV u terugbetalen.
Deel dit