Brand- en diefstalverzekering Optima

Uw voordelen:
  • Flexibiliteit: dekking op maat op basis van uw noden
  • Gratis schatting van de te verzekeren bedragen voor het gebouw
  • Zowel dekking van gebouwen voor professioneel gebruik als voor gemengd gebruik
Brandverzekering

Een schadegeval? Contacteer ons meteen!

Doe bij een schadegeval een beroep op de bijstandscentrale op 0800 93 300. Onze medewerkers zullen u helpen om de eerste noodmaatregelen te nemen. Daarnaast staat uw DVV-consulent klaar voor het algemeen beheer van uw dossier. Zij of hij zal u helpen om alle problemen op te lossen na een schageval.

Waarom een brand- en diefstalverzekering voor uw gebouw?

Bij brand, waterschade of een natuurramp vergoedt de polis Optima van DVV de materiële schade aan uw gebouw én de inhoud.

Brand- en diefstalverzekering: voor wie?

Deze verzekeringspolis is bedoeld voor de eigenaars (al dan niet exploitant) en de huurders/bewoners. De polis dekt zowel het deel van het gebouw voor professioneel gebruik (handelszaak, kantoor, atelier…) als het woongedeelte.

Goed om te weten:

  • Bijkomende schade door verlies of diefstal van voorwerpen na een schadegeval is niet gedekt.
  • Schade als gevolg van oorlog of gelijkaardige gebeurtenissen wordt niet vergoed.
  • DVV dekt ook de schade veroorzaakt door wapens of een opzettelijke fout niet.

  • Raadpleeg de algemene voorwaarden, lees de commerciële fiche en het informatiedocument over het verzekeringsproduct (IPID) van deze verzekeringspolis i.v.m. het eigen risico, de gedekte goederen, de limieten van de dekking, de contactgegevens van de klachtendienst, enz. Deze zijn verkrijgbaar in uw agentschap.
  • De bijzondere en algemene voorwaarden hebben voorrang op de commerciële brochures.
  • Het verzekeringscontract is onderworpen aan het Belgisch recht, heeft een duurtijd van 1 jaar en is stilzwijgend verlengbaar.

Opmerkingen, vragen of klachten in verband met dit product?