@rtronic, de verzekering alle risico's elektronica van DVV

Je voordelen:
  • Flexibiliteit: u verzekert al uw materiaal of slechts een deel
  • Alle risico's: brand, kortsluiting, diefstal, nalatigheid, verkeerde bediening enz.
  • Blanket cover: globale dekking zonder gedetailleerde lijst van de verzekerde voorwerpen
  • Commerciële waarde: vergoeding op basis van nieuwvervangingswaarde
Verzekering alle risico's elektronica

Waarom een verzekering alle risico's elektronica?

Computers, tablets, telefooncentrale enz. zijn onmisbaar geworden voor uw professionele activiteit. Jammer genoeg schuilt een ongeluk vaak in een klein hoekje! Stel u voor dat uw laptop gestolen wordt, dat een kortsluiting uw kopieertoestel beschadigt of dat een medewerker uw server onherroepelijk beschadigt en u zo alle gegevens verliest die erop zijn opgeslagen… De verzekering @rtronic van DVV helpt u in al deze situaties! @rtronic verzekert uw hardware en uw software. Daarnaast zijn ook de bijkomende kosten gedekt die noodzakelijk zijn om uw professionele activiteiten verder te zetten.

> Ontdek de verzekering alle risico's elektronica in detail

Goed om te weten:

  • Een kras of een deuk in uw elektronisch materiaal? Weet dat schade van louter esthetische aard die de goede werking van het voorwerp niet verhindert niet gedekt is.
  • Loutere verdwijning van het verzekerde materiaal of vastgestelde inventarisverschillen worden niet vergoed.
  • Schade te wijten aan een gebruik dat niet overeenstemt met de voorschriften van de fabrikant of aan experimenten is niet verzekerd.

  • Raadpleeg de algemene voorwaarden, lees de commerciële fiche en het informatiedocument over het verzekeringsproduct (IPID) van deze verzekeringspolis i.v.m. het eigen risico, de gedekte goederen, de limieten van de dekking, de contactgegevens van de klachtendienst, enz. Deze zijn verkrijgbaar in uw agentschap.
  • De bijzondere en algemene voorwaarden hebben voorrang op de commerciële brochures.
  • Het verzekeringscontract is onderworpen aan het Belgisch recht, heeft een duurtijd van 1 jaar en is stilzwijgend verlengbaar.

Opmerkingen, vragen of klachten in verband met dit product?

Deel dit