@rtronic, de verzekering alle risico's elektronica van DVV

Opties van @rtronic, de verzekering alle risico's elektronica van DVV

Bovenop de waarborgen voor de materiële schade zijn er 2 uitbreidingen mogelijk van de dekking van de polis @rtronic van DVV: de waarborg Software en de dekking van kosten om de activiteiten verder te zetten of te behouden.

Waarborg Software

De waarborg Software van de verzekering @rtronic dekt alle kosten voor de wedersamenstelling van gegevens, vervanging van standaardsoftware of herinstallatie van software op maat, maar ook vervanging of herstelling van uitwisselbare informatiedragers. Uiteraard op voorwaarde dat het gedekte materiaal (hardware) beschadigd is en voldaan is aan de verplichtingen in verband met de back-up van gegevens.

Waarborg Bijkomende kosten

Deze waarborg dekt de kosten die toelaten om uw activiteiten te behouden en verder te zetten, meer specifiek om het werk dat normaal gebeurt met de beschadigde installatie zo goed mogelijk uit te voeren. Concreet kan het gaan om:

  • Huur van een vervangingstoestel
  • Overuren van uw personeel
  • Kosten voor tijdelijk extra personeel
  • Kosten voor uitvoering van werk op een van uw andere locaties of volgens een andere werkmethode
  • Kosten voor onderaanneming

> Download de algemene voorwaarden van de verzekering @rtronic

Deel dit