@rtronic, de verzekering alle risico's elektronica van DVV

Vandaag is elektronisch materiaal onontbeerlijk voor een bedrijf. Dankzij @rtronic zijn uw hardware en software gedekt tegen materiële schade. Ook bepaalde extra kosten vallen onder de verzekering.

Waarborgen van @rtronic, de verzekering alle risico's elektronica van DVV

Waarborg materiële schade

DVV verzekert uw vast en uw draagbaar materiaal tegen diefstal, brand, waterschade, blikseminslag, natuurrampen en kortsluiting. De schade veroorzaakt door onervarenheid, nalatigheid van uw medewerkers of derden is ook gedekt. Volgens het principe van de verzekering alle risico's is alles gedekt, met uitzondering van uitsluitingen die expliciet vermeld worden in de algemene voorwaarden, zoals interne gebreken, prestaties die kaderen in een onderhoudscontract, slijtage, schade van louter esthetische aard of een wanprestatie van een hersteller (zijn eigen aansprakelijkheidsverzekering komt in dat geval tussen).

Extra's van de verzekering @rtronic:

  • Vergoeding op basis van nieuwvervangingswaarde : gedurende 3 jaar wordt er geen slijtage toegepast (5 jaar als er een onderhoudscontract is).
  • Blanket Cover of globale dekking : u hoeft geen gedetailleerde lijst (beschrijving, serienummer, factuur enz.) van de verzekerde toestellen te voorzien. Een algemene beschrijving van de inhoud volstaat. Omdat het om een verzekering van eerste risico gaat, wordt rekening gehouden met de waarde die u hebt opgegeven. U loopt dus niet het gevaar dat u onderverzekerd ben en dat daardoor maar voor een deel wordt tussengekomen volgens de evenredigheidsregel.

Bijkomende waarborgen

Uw materiaal verzekeren is één ding, maar wat doet u als u waardevolle applicaties verliest door een kortsluiting? Voor nog meer gemoedsrust kunt u ook uw software en uw bijkomende kosten dekken die nodig zijn om uw activiteiten verder te zetten.

> Download de algemene voorwaarden van de verzekering @rtronic

Deel dit