Verzekering Machinebreuk van DVV

Uw voordelen:
  • Herstelkosten van uw productiemateriaal zijn gedekt
  • Nieuwvervangingswaarde

Waarom een verzekering Machinebreuk?

Compressoren, generatoren, persen, snijmachines, etiketteermachines, hefwerktuigen... Uw productieactiviteit is afhankelijk van allerlei soms verfijnde en vaak dure machines. Stel u voor dat er één gedeeltelijk of volledig beschadigd is. De herstel- en/of vervangingskosten kunnen dan hoog oplopen en uw Brandverzekering volstaat niet altijd om ze te dekken. Soms zijn ze zelfs expliciet uitgesloten in de verzekeringspolis. Net daarom stelt DVV u de polis Machinebreuk voor.

Goed om te weten:

  • Schade waarvoor een leverancier, een hersteller of een monteur wettelijk of contractueel aansprakelijk is, wordt niet beschouwd als machinebreuk en is dus niet verzekerd.
  • Schade die het gevolg is van experimenten of proeven is niet gedekt.
  • DVV vergoedt de schade niet die te wijten is aan gebreken of fouten die al bestonden bij het sluiten van de verzekering en die de verzekerde bekend waren.

  • Raadpleeg de algemene voorwaarden, lees de commerciële fiche en het informatiedocument over het verzekeringsproduct (IPID) van deze verzekeringspolis i.v.m. het eigen risico, de gedekte goederen, de limieten van de dekking, de contactgegevens van de klachtendienst, enz. Deze zijn verkrijgbaar in uw agentschap.
  • De bijzondere en algemene voorwaarden hebben voorrang op de commerciële brochures.
  • Het verzekeringscontract is onderworpen aan het Belgisch recht, heeft een duurtijd van 1 jaar en is stilzwijgend verlengbaar.

Opmerkingen, vragen of klachten in verband met dit product?

Deel dit