Verzekering Machinebreuk van DVV

Basiswaarborgen van de verzekering Machinebreuk van DVV

Geen machines, geen productie. Bescherm uw bedrijf door de herstelkosten (wisselstukken en loonkosten) en de vervangingskosten (nieuwvervangingswaarde) van uw instrumenten te verzekeren. De verzekering Machinebreuk biedt u de beste oplossing.

Verzekerde machines

DVV verzekert gebruiksklare machines (geen rollend materieel) die opgenomen zijn in uw inventaris:

 • terwijl ze in werking zijn of stilstaan
 • tijdens het demonteren, verplaatsen of opnieuw monteren na onderhoud, controle, revisie of herstelling

Verzekerde schade

DVV verzekert onvoorziene en plotse schade veroorzaakt aan verzekerde voorwerpen door één van de volgende oorzaken:

 • onhandigheid, toevallige nalatigheid, onervarenheid, vandalisme of kwaadwilligheid van personeelsleden of derden
 • vallen, stoten, botsen, indringen van een vreemde substantie
 • materiaal- , constructie- of montagefouten of –gebreken
 • trillen, ontregelen, slecht uitlijnen, loskomen van delen, abnormale spanning, vermoeidheid van de materialen, doorslaan of te grote snelheid, middelpuntvliedende kracht
 • defect
 • warmlopen, vastlopen door wrijving, toevallig ontbreken van smering
 • waterslag, oververhitting, watergebrek of gebrek aan andere vloeistoffen in de verwarmingsketels, warmwatertoestellen en stoomapparaten (behalve bij ontploffing)
 • terugslag of waterstoot in een zuigermachine of hydraulische installatie
 • effecten van elektrische stroom (overspanning, spanningsval, te grote stroomsterkte, kortsluiting, boogvorming, invloed van atmosferische elektriciteit
 • wind, storm en vorst

> Download de algemene voorwaarden van de verzekering Machinebreuk

Deel dit