Groepsverzekering

Opties bij de groepsverzekering van DVV

Dankzij de groepsverzekering van DVV kunt u uw werknemers een fiscaal aantrekkelijk extra voordeel bieden. Ze ontvangen dan een kapitaal op het moment van hun pensioen. Bij vroegtijdig overlijden ontvangt het gezin van de werknemer een overlijdenskapitaal. Daarnaast kunt u hen als werkgever extra waarborgen bieden.

Facultatieve waarborgen

U kunt als werkgever extra waarborgen voorzien waaruit uw werknemers kunnen kiezen:

  • uitkering na een zwaar ongeval
  • bijkomend kapitaal (bovenop de opgebouwde reserve) bij overlijden
  • uitkering bij blijvende invaliditeit
  • vrijstelling van premiebetaling in geval van arbeidsongeschiktheid
Deel dit