Arbeidsongevallenverzekering

Uw voordelen:
 • Antwoord op uw wettelijke verplichtingen als werkgever
 • Dekking van lichamelijke en medische kosten na een arbeidsongeval
 • Bijkomende extralegale waarborgen voor uw medewerkers
Arbeidsongevallenverzekering

Arbeidsongevallenverzekering: wat is dat?

Als werkgever bent u wettelijk verplicht om een Arbeidsongevallenverzekering af te sluiten om uw medewerkers te vergoeden in geval van ongevallen op het werk en van en naar het werk. Voorbeelden: uw werknemer valt van de trap als hij bij een klant aan het werk is. Of nog: terwijl hij naar huis rijdt, wordt hij aangereden. De voorwaarden en bedragen van deze verzekeringspolis zijn bij wet vastgelegd:

 • vergoeding voor de medische kosten en transportkosten
 • dagvergoeding in geval van tijdelijke arbeidsongeschiktheid
 • rente in geval van permanente arbeidsongeschiktheid of in geval van overlijden

U kunt als werkgever bovenop de wettelijke verplichtingen de dekking uitbreiden voor uw werknemers. De Arbeidsongevallenverzekering van DVV biedt namelijk de mogelijkheid om bijkomende waarborgen te onderschrijven. Denk bijvoorbeeld aan een extra bescherming privéleven voor ongevallen die gebeuren buiten het werk.

Arbeidsongevallenverzekering: voor wie?

Elke natuurlijke of rechtspersoon die aan de wettelijke definitie van werkgever beantwoordt, is verplicht om een Arbeidsongevallenverzekering af te sluiten.

Goed om te weten:

 • Een ziekte niet veroorzaakt door een ongeval of een ongeval opzettelijk veroorzaakt of verergerd door het slachtoffer is bijvoorbeeld niet gedekt.
 • In geval van zelfdoding, de gevolgen van een poging tot zelfdoding, ongevallen ten gevolge van winstgevende sportbeoefening of van de beoefening van gevaarlijke sporten komt DVV niet tussen. Dat is ook zo voor ongevallen door alcoholintoxicatie of het gebruik van opwekkende middelen.

 • Raadpleeg de algemene voorwaarden, lees de commerciële fiche en het informatiedocument over het verzekeringsproduct (IPID) van deze verzekeringspolis i.v.m. het eigen risico, de gedekte goederen, de limieten van de dekking, de contactgegevens van de klachtendienst, enz. Deze zijn verkrijgbaar in uw agentschap.
 • De bijzondere en algemene voorwaarden hebben voorrang op de commerciële brochures.
 • Het verzekeringscontract is onderworpen aan het Belgisch recht, heeft een duurtijd van 1 jaar en is stilzwijgend verlengbaar.

Opmerkingen, vragen of klachten in verband met dit product?

Deel dit