Arbeidsongevallenverzekering

Opties van de Arbeidsongevallenverzekering van DVV

Bovenop de basisgaranties kunt u ook kiezen voor bijkomende waarborgen in het kader van de Arbeidsongevallenverzekering van DVV. Zo beschermt u uw medewerkers nog beter. Als werkgever kunt u zich ook zelf beschermen tegen arbeidsongevallen.

Waarborg Excedentverzekering (hoger loon bovenop het wettelijk plafond)

Deze uitbreiding van de waarborg van de Arbeidsongevallenverzekering van DVV is vooral interessant voor medewerkers die meer verdienen dan het wettelijk plafond. Dankzij deze uitbreiding van de waarborg vermijden zij inkomensverlies.

Waarborg lichamelijke ongevallen privéleven

Wil u uw medewerkers een extralegaal voordeel bieden? Dan is de waarborg lichamelijke ongevallen privéleven interessant, omdat ongevallen die buiten het werk gebeuren ook gedekt zijn. Uw medewerkers zijn dan 24 uur op 24, 365 dagen per jaar gedekt.

Verzekering Gewaarborgd loon

Bij tijdelijke arbeidsongeschiktheid moet u volgens de wet op de arbeidsongevallen een vergoeding betalen van 90% van het gemiddeld dagelijks loon. Nochtans voorziet de wet op gewaarborgd loon dat u de eerste maand een werknemer volledig uitbetaalt.

Om te vermijden dat deze kost ten laste valt van uw bedrijf, is er de bijkomende waarborg Gewaarborgd loon. DVV betaalt dan het verschil tussen het normale loon van uw werknemer en de vergoeding die wettelijk voorzien is door de Arbeidsongevallenverzekering.

> Download de algemene voorwaarden van de Arbeidsongevallenverzekering van DVV

Deel dit