Arbeidsongevallenverzekering

Waarborgen van de Arbeidsongevallenverzekering van DVV

Als werkgever bent u wettelijk verplicht om een Arbeidsongevallenverzekering af te sluiten om uw medewerkers te vergoeden in geval van ongevallen op het werk en van en naar het werk. De voorwaarden en bedragen van deze verzekeringspolis zijn bij wet vastgelegd.

Wettelijke waarborgen

De wettelijk verplichte Arbeidsongevallenverzekering voorziet een vergoeding in de volgende gevallen:

  • medische kosten
  • transportkosten
  • tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid na een niet-dodelijk arbeidsongeval
  • overlijden na een arbeidsongeval

Bijkomende waarborgen

Als werkgever kunt u de dekking uitbreiden voor uw werknemers bovenop de wettelijke verplichtingen. Daarom voorziet de Arbeidsongevallenverzekering van DVV de mogelijkheid om bijkomende waarborgen te onderschrijven:

  • Verzekering arbeidsongevallen boven het wettelijk plafond
  • Verzekering lichamelijke ongevallen privéleven
  • Verzekering Gewaarborgd loon

U kunt zich als bedrijfsleider ook persoonlijk beschermen tegen arbeidsongevallen door een:

  • Verzekering lichamelijke ongevallen
Deel dit