• My DVV

Burgerlijke Aansprakelijkheid

Een hele zekerheid als u schade veroorzaakt aan derden

BA Onderneming

Voor u en al uw medewerkers

Inclusief waarborgen Toevertrouwde goederen en Na (op)levering

Met Rechtsbijstand

Elke schadeclaim komt onverwacht en heeft vaak zware financiële gevolgen

Voor uw wagen hebt u een Burgerlijke Aansprakelijkheid (BA) verzekering en allicht er ook een andere verzekering voor uw gezin. Het is net zo logisch om uw bedrijf te verzekeren tegen onverwachte en onopzettelijke schade. Voor ondernemingen zijn de risico's heel uiteenlopend en de financiële gevolgen vaak groot. De verzekering  BA Onderneming verdedigt uw belangen bij een schadeclaim van een derde partij. Ze vergoedt de schade als u in het ongelijk wordt gesteld. 

Uitgebreide waarborgen omdat uw onderneming overal kwetsbaar is

De verzekering BA Onderneming beschermt u met vier kwalitatieve waarborgen. Bovendien geldt ze voor iedereen die voor uw bedrijf werkt: bedrijfsleider(s), beheerders, personeelsleden en de meewerkende partner of kinderen. 

Burgerlijke aansprakelijkheid uitbating.

Deze waarborg verzekert schade aan derden die voortvloeit uit de uitoefening van de dagelijkse activiteiten van uw bedrijf.

Toevertrouwde goederen.

Uw medewerkers brengen schade toe aan goederen die aan uw bedrijf toevertrouwd worden: voor een herstelling, een verbetering of het onderhoud ervan. Deze goederen zijn er bijvoorbeeld opgeslagen of u moet ze bewerken. 

Burgerlijke aansprakelijkheid na levering of werken.

Een gebrek aan een product dat u hebt geleverd of werkzaamheden die u hebt uitgevoerd, veroorzaken schade aan een derde? Dan komt deze verzekering tussen.

Rechtsbijstand.

Eindigt een geschil voor een rechtbank of vredegerecht dan vergoeden we de kosten voor de gerechtelijke verdediging en burgerlijke partijstelling. 

U kunt erop rekenen dat wij uw belangen verdedigen bij geschillen rond lichamelijke, materiële en immateriële schade aan derden. Deze schade vergoeden we als uw bedrijf daarvoor verantwoordelijk blijkt. De ondersteuning is inbegrepen bij de waarborgen BA Uitbating, BA Na levering en Toevertrouwde goederen.

4 redenen om de verzekering BA Onderneming te kiezen

Gemoedsrust.
Als er een schadeclaim is, komt DVV op voor uw belangen. 

Financiële zekerheid.
Als een (interim-)medewerker van uw bedrijf aansprakelijk voor de schade is, dan betaalt de BA-verzekering Onderneming het schadebedrag terug. 

Compleet.
Iedereen die in opdracht van uw bedrijf werkt, is verzekerd. Wereldwijd, behalve in de VS en Canada en te allen tijde. Ook juridische kosten naar aanleiding van de schadeclaim zijn gedekt.

Snelle tussenkomst.
DVV waarborgt een stipte en persoonlijke opvolging. Uw DVV-consulent volgt uw dossier persoonlijk op. 

Welke beperkingen en uitsluitingen heeft de BA Onderneming?

  • De geschillen die vallen onder de zuivere contractuele burgerrechtelijke aansprakelijkheid
  • Geschillen in verband met schade door water, vuur, rook of een ontploffing
  • Geschillen in verband met de uitoefening van andere dan de in de bijzondere voorwaarden beschreven activiteiten
  • Geschillen die voortvloeien uit financiële transacties, misbruik van vertrouwen, verduistering, ontvreemding, de niet-naleving van de wetgeving inzake mededinging en de schending van intellectuele-eigendomsrechten.
  • Een manifeste zware fout
  • Opzettelijke schade

Veelgestelde vragen

Is een BA-verzekering voor een onderneming verplicht?
Neen, in tegenstelling tot bijvoorbeeld een BA-verzekering voor een voertuig. Toch is het verstandig om deze verzekering af te sluiten. Als uw bedrijf aansprakelijk is voor een schadegeval zijn de kosten en eventuele gerechtskosten vele malen hoger dan de premie.

Vallen freelance-medewerkers ook onder deze verzekering?
Jazeker. De dekking geldt voor iedereen die voor uw bedrijf werkt.

Is er een vrijstelling van toepassing bij deze verzekering?
Ja, in uw contract is er een vrijstelling voor stoffelijke en onstoffelijke schade. Deze wordt afgetrokken van de schadevergoeding. Behalve voor de uitzonderingen vermeld in uw bijzondere voorwaarden, is er geen vrijstelling “Eigen risico” voor lichamelijke schade.

Is de waarborg 'BA Na levering of werken' wel interessant?
Absoluut! Zo bent u ingedekt een klant productschade of schade na uitgevoerde werkzaamheden op u verhaalt. Voorbeelden? Een garagehouder voerde een bandenwissel niet goed uit met een ongeval als gevolg. Een traiteur leverde gerechten die voor zieke klanten zorgden. Als wordt aangetoond dat het bedrijf verantwoordelijk is, komt DVV dankzij deze waarborg tussen. 

Wat wordt er onder ‘schade’ begrepen in de verzekering BA Onderneming?

Dat gaat over drie soorten schade: lichamelijke, materiële en immateriële schade. De verzekering BA Onderneming gaat nog verder. Ook schadeclaims rond burengeschillen vallen eronder of milieuschade die u per ongeluk veroorzaakte. Huurt u personeel in voor een evenement? Dan zijn die medewerkers verzekerd als ze schade veroorzaken. Ook het materiaal dat u hebt gehuurd of geleend, is gedekt. 

Hebt nog vragen? Lees de informatieve fiche

Uitsluitingen en beperkingen

Goed om te weten

Raadpleeg de voorwaarden van de verzekeringen (het eigen risico, de gedekte goederen, de limieten van de dekking enz.) bij uw DVV consulent of hieronder.

Wij adviseren u om voor de ondertekening aandachtig onderstaande documenten door te nemen: 

Het is belangrijk deze documenten door te nemen voor een contract te ondertekenen. 

De bijzondere en algemene voorwaarden hebben voorrang op de commerciële brochures en de informatie op dvv.be. Het verzekeringscontract wordt afgesloten voor 1 jaar en wordt jaarlijks stilzwijgend verlengd. Het verzekeringscontract is onderworpen aan het Belgisch recht.

De verzekering BA Onderneming  is een verzekeringsproduct naar Belgisch recht van Belins NV, Karel Rogierplein 11, 1210 Brussel, RPR Brussel BTW BE 0405.764.064, verzekeringsonderneming toegelaten onder nr. 0037.

Onze dienst voor klachtenbeheer  en de ombudsman zijn er om u te helpen. Hoe een klacht indienen

DVV-nieuwsbrief

Uw e-mailadres zal alleen gebruikt worden voor de nieuwsbrief van DVV Verzekeringen.

Een vraag?
Hulp nodig?

Ga naar een DVV-consulent in een van onze 316 kantoren.

Kies een consulent