• My DVV

Burgerlijke Aansprakelijkheid

Wettelijk verplicht maar vooral onmisbaar voor de bouwsector

BA Tienjarige

Uw tienjarige aansprakelijkheid gedekt

Globale of individuele polis

Gespecialiseerde experten ter beschikking

De BA Tienjarige: een verplichte verzekering voor de bouwsector

Hoofdaannemer, architect, ingenieur, onderaannemer en ook opdrachtgevers (bouwheren): iedereen die actief is op een bouwwerf is verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn werk. Als er schade is, die valt onder de wettelijk tienjarige aansprakelijkheid, dan kan de bouwheer wettelijk gezien tot 10 jaar na de oplevering de kosten op u verhalen. Ze is beperkt tot de soliditeit, de stabiliteit en de waterdichtheid van de gesloten ruwbouw als deze laatste in gevaar is. Elke bouwprofessional van wie de tienjarige burgerlijke aansprakelijkheid in het gedrang kan komen, is wettelijk verplicht om hiervoor een verzekering af te sluiten. Ze geldt voor nieuwbouw- en renovatiewerken van woningen in België waarvoor de tussenkomst van een architect verplicht is. Dus in principe elk bouwproject of verbouwing waarvoor een stedenbouwkundige vergunning vereist is.

Wanner bent u aansprakelijk voor bouwschade in dit specifieke kader?

Het gaat om bij de oplevering van het gebouw niet-zichtbare schade die de waterdichtheid, soliditeit of de stabiliteit van de gesloten ruwbouw in gevaar brengt. 

4 redenen om de BA-verzekering Tienjarige van DVV Verzekeringen af te sluiten

Uw tienjarige burgerlijke aansprakelijkheid gedekt.
Bij schade zorgt de verzekering voor schadeloosstelling tot 618.501,53 euro (ABEX-index november 2018)

Keuzevrijheid.
Er is een globale polis (per werf) of een individuele polis

Snelle schadeopvolging.
Zeker bij de globale polis omdat er maar één expert is

Ondersteuning door DVV.
Uw DVV-consulent beheert persoonlijk uw dossier samen met de experten van onze binnendiensten. 

Een globale polis of een individuele polis: een vergelijking

U kunt een BA-verzekering Tienjarige afsluiten met twee formules. 

De globale polis

 • is één overkoepelende polis per bouwplaats
 • dekt alle dienstverleners die in de verzekering zijn vermeld
 • dus weinig discussie over schuldvraag voor de schade
 • snellere schadeloosstelling want één deskundige doet de expertise
 • 24/7 schademelding
 • uw DVV-consulent adviseert en beheert persoonlijk uw dossier

De individuele polis

 • is een verzekering op naam van één dienstverlener op de bouwplaats
 • schuldvraag kan voor discussie zorgen tussen bedrijven op de bouwplaats
 • leidt mogelijk daardoor tot vertragingen door langere expertise en uitspraak
 • 24/7 schademelding
 • uw DVV-consulent adviseert en beheert persoonlijk uw dossier

De globale polis heeft dus een aantal sterke voordelen. Bovendien kunt u de kosten delen met de andere bouwprofessionals. 

Voor welke bedragen bent u verzekerd door de BA Tienjarige?

 • De volledige heropbouwwaarde indien deze minder dan 618.501, 53 euro (ABEX-index november 2018) is.
 • 618.501, 53 euro (ABEX-index november 2018)indien de heropbouwwaarde meer is.

Het zijn de minimumbedragen die wettelijk zijn vastgelegd en worden geïndexeerd.

Welke beperkingen en uitsluitingen heeft de BA Tienjarige?

Schade van minder dan 2.500 euro (ABEX-index 2007) blijft ten laste van de verzekerde. Onder andere lichamelijke schade, schade van esthetische aard, gekende schade bij de voorlopige oplevering en schade als gevolg van fouten, gebreken of wanprestaties zijn uitgesloten.

Hebt nog vragen? Lees de informatieve fiche

Goed om te weten
Raadpleeg de voorwaarden van de verzekeringen (het eigen risico, de gedekte goederen, de limieten van de dekking enz.) bij uw DVV consulent of hieronder.

Wij adviseren u om voor de ondertekening aandachtig onderstaande documenten door te nemen:

Het is belangrijk deze documenten door te nemen voor een contract te ondertekenen. 
De bijzondere en algemene voorwaarden hebben voorrang op de commerciële brochures en de informatie op dvv.be. De dekking loopt  gedurende een periode van 10 jaar na de oplevering van de werken. Het verzekeringscontract is onderworpen aan het Belgisch recht.
De verzekering Burgerlijke Aaansprakelijkheid Tienjarige  is een verzekeringsproduct naar Belgisch recht van DVV, een merk en een handelsnaam van Belins NV, Karel Rogierplein 11, 1210 Brussel, RPR Brussel BTW BE 0405.764.064, verzekeringsonderneming toegelaten onder nr. 0037.

Onze dienst voor klachtenbeheer  en de ombudsman zijn er om u te helpen. Hoe een klacht indienen

DVV-nieuwsbrief

Uw e-mailadres zal alleen gebruikt worden voor de nieuwsbrief van DVV Verzekeringen.

Een vraag?
Hulp nodig?

Ga naar een DVV-consulent in een van onze 316 kantoren.

Kies een consulent