• My DVV

Auto

Uw voertuigen professioneel verzekerd, uw mobiliteit gegarandeerd

Uw volledige wagenpark verzekerd: wagen, minibus, lichte vrachtwagen

Uw mobiliteit gegarandeerd in geval van schade

24/7 bijstand bij schade

Waarborgen van de BA auto en Omnium

Lichamelijke letsels of materiële schade
Een verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid is verplicht als u met een bedrijfsvoertuig op de openbare weg komt. Ze vergoedt bij een verkeersongeval de materiële schade en de lichamelijke letsels toegebracht aan derden door het gebruik van het verzekerde voertuig. Ook de lichamelijke letsels en kledingschade van de zwakke weggebruikers en de inzittenden van het voertuig zijn verzekerd.

Gratis bijstandsverlening
Uw voertuig kan na een verkeersongeval niet meer rijden? Wij brengen u en inzittenden naar uw werk- of woonplaats. Ook verwittigen we uw partner, werkgever, ... en slepen uw voertuig naar uw garage. Deze service geldt 24/7, overal in België. Ongeacht of u het verkeersongeval veroorzaakt hebt.

Verzekeringen Mini Omnium en Full Omnium
Bij een Mini Omnium vergoeden we de schade aan het bedrijfsvoertuig door brand, (poging tot) diefstal, glasbreuk, natuurkrachten, aanrijding met dieren en een kettingbotsing.
Bij een Full Omnium is ook schade aan uw wagen door een ongeval inbegrepen. Net zoals schade door vandalisme en alle andere materiële schade, zelfs die aan uw eigen voertuig.

Glasbreuk
Schade aan de voorruit, zijruiten en de achterruit alsook een schuifdak in glas of kunststof wordt volledig vergoed - dus zonder franchise. Herstelt Touring Glass of Carglass de schade, dan betalen we de factuur rechtstreeks.

Natuurkrachten & aanrijding met dieren
Loopt uw voertuig schade op door hagel of overstroming of onvrijwillig contact met een dier? Dan vergoeden we volledig de beschadiging aan uw voertuig.

Diefstal
Naast diefstal bent u verzekerd tegen carjacking en tegen de schadegevolgen aan het voertuig. Ook schade aan het interieur vergoeden we in dit geval.

Brand
We vergoeden volledig de schade ongeacht de brandhaard: vuur, ontploffing, bliksem of kortsluiting.

Vervangwagen
 Een voertuig van categorie A of B wordt u ter beschikking gesteld.

BOB-waarborg
Liet u uitzonderlijk een BOB  met uw voertuig rijden en veroorzaakte deze een ongeval ? Dan is de schade aan het verzekerde voertuig gedekt. Zelf hebt u geen Full of Mini Omnium.

Wat valt er niet onder de waarborgen van DVV Business Car

Tot de uitsluitingen voor het verzekerde voertuig behoren onder andere de volgende gevallen.

Uitsluitingen Basiswaarborgen
Indien u deelneemt aan snelheidswedstrijden of autoraces.
Lichamelijke schade geleden door de aansprakelijke van het schadegeval
Schade aan het voertuig en vervoerde goederen
Burgerlijke aansprakelijkheid van de dief of heler van het voertuig

Uitsluitingen omniumverzekeringen
Schade aan vervoerde voorwerpen

Uitsluitingen Optionele waarborgen
Rechtsbijstand: boetes en gerechtelijke sancties
Bestuurder: dronkenschap of soortgelijke staat van de verzekerde
Personenbijstand: medische kosten door de uitoefening van deze sporten: deltavliegen, paragliden, bobsleeën, parachutespringen, bergbeklimmen, off-piste 

Goed om te weten
U sluit de autoverzekering DVV Business Car af voor 1 jaar en ze wordt op de vervaldag stilzwijgend verlengd voor telkens 1 jaar. Het verzekeringscontract is onderworpen aan het Belgisch recht. 

Raadpleeg de voorwaarden van de verzekeringen (het eigen risico, de gedekte goederen, de limieten van de dekking enz.) bij uw DVV-consulent of hieronder.

Het is belangrijk deze documenten door te nemen voordat u een contract ondertekent. 
De bijzondere en algemene voorwaarden hebben voorrang op de commerciële brochures en de informatie op dvv.be. Vraag een vrijblijvende offerte aan uw DVV-consulent of op www.dvv.be.
Business Car  is een verzekeringsproduct naar Belgisch recht van Belins NV, Karel Rogierplein 11, 1210 Brussel, RPR Brussel BTW BE 0405.764.064, verzekeringsonderneming toegelaten onder nr. 0037.
Onze dienst voor klachtenbeheer  en de ombudsman zijn er om u te helpen. Hoe een klacht indienen 

DVV-nieuwsbrief

Uw e-mailadres zal alleen gebruikt worden voor de nieuwsbrief van DVV Verzekeringen.

Een vraag?
Hulp nodig?

Ga naar een DVV-consulent in een van onze 316 kantoren.

Kies een consulent