B.A. Bestuurder

Waarborgen van de verzekering B.A. Bestuurder van DVV

De wet op de vennootschappen en de wet op de vzw's stipuleert dat "conform het gemeen recht, de bestuurders en de personen verantwoordelijk voor het dagelijks beheer verantwoordelijk zijn voor de vervulling van de hun opgedragen taak en aansprakelijk voor de tekortkomingen in hun bestuur". De B.A. Bestuurder is dan de oplossing.

Wat is verzekerd?

De B.A. Bestuurder van DVV voorziet:

  • schadeloosstelling bij strafrechtelijke, civiele en administratieve vorderingen (los van wie de vordering instelt)
  • terugbetaling van burger- en strafrechtelijke verdedigingskosten (rechtsbijstand): we betalen de verdedigingskosten van bij de start van de procedure en u kunt uw raadsman vrij kiezen
  • dekking externe mandaten naar aanleiding van een schade-eis in verband met een bestuurdersfout bij de mandaten die u vervult bij andere firma's waarvan u aandeelhouder bent
  • waarborg echtgenoten en erfgenamen voor schadeclaims als gevolg van uw fout of aansprakelijkheid als bestuurder

Wat is niet verzekerd?

De polis B.A. Bestuurder van DVV verzekert alles, tenzij het expliciet is uitgesloten. De uitsluitingen zijn bovendien zeer beperkt. Bijvoorbeeld:

  • fraude en oplichting
  • opzettelijke fouten (zoals misbruik van vennootschapsgoederen) en boetes
  • lichamelijke en materiële schade (om overlapping met andere polissen te vermijden)
  • overtreding van wettelijke of reglementaire verantwoordelijkheden of plichten met betrekking tot pensioenfondsen, pensioenspaarplannen, winstdelingplannen of eender welk ander plan ten voordele van werknemers
  • professionele B.A.
Deel dit