IPT: Individuele Pensioentoezegging

Waarborgen van een IPT van DVV

Waarborg bij leven als u met pensioen gaat

Met een IPT of een Individuele Pensioentoezegging kiest u als zelfstandig bedrijfsleider een fiscaal voordelige manier om een mooi kapitaal op te bouwen voor later. Belangrijk als u weet dat uw wettelijk pensioen als zelfstandige ongeveer 840 euro zal bedragen (bedrag 2014).

Omdat een IPT individueel is, kunt u de polis aanpassen aan uw noden en, bovenop de basiswaarborgen, kiezen voor bijkomende waarborgen: een waarborg bij overlijden en een waarborg bij arbeidsongeschiktheid.

Optionele waarborg bij overlijden

Als u kiest voor de bijkomende overlijdensverzekering, ontvangt de begunstigde die u hebt aangeduid:

  • ofwel het totale bedrag van de reserves
  • ofwel een bedrag vastgelegd in de polis met als minimum het totale bedrag van de reserves

Optionele waarborg bij arbeidsongeschiktheid

De bijkomende waarborg bij arbeidsongeschiktheid biedt u een dubbel voordeel:

  • Premievrijstelling: de vennootschap hoeft de premie niet langer te betalen als u arbeidsongeschikt bent.
  • Gewaarborgd inkomen: u ontvangt als bedrijfsleider een vervangingsinkomen voor de periode van arbeidsongeschiktheid.

> Lees de algemene voorwaarden van een IPT Life Business Control

Deel dit