VAPZ: het Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen

Dankzij de polis Life Professional Protect van DVV kunt u een pensioenkapitaal opbouwen dat u ontvangt bij uw pensioen. Als u overlijdt voor de pensioenleeftijd zullen uw rechthebbenden het bedrag van de opgebouwde reserve ontvangen. U kunt deze basiswaarborgen ook uitbreiden met bijkomende garanties.

Minimale overlijdensgarantie

Op het moment van de ondertekening van het contract bepaalt u het minimum bedrag dat uw rechthebbenden zullen ontvangen als u zou overlijden voor het einde van het contract. Deze garantie is enkel van belang als de opgebouwde reserves lager liggen dan dat bedrag. In het omgekeerde geval zullen uw rechthebbenden de opgebouwde reserves ontvangen.

Voorbeeld: mijnheer Y. sluit op zijn dertigste een VAPZ met een optionele dekking bij overlijden af. Bij de ondertekening van zijn contract beslist hij in overleg met zijn verzekeraar dat zijn vrouw ten minste 150.000 euro moet krijgen, mocht hij overlijden. Mijnheer Y. sterft helaas op 55-jarige leeftijd. Hij heeft dan al 95.000 euro gespaard. De verzekeraar zal het bedrag van die premies aanvullen met het bedrag dat ontbreekt. De echtgenote van mijnheer Y. zal dus 150.000 euro krijgen.

Kapitaalwaarborg bij overlijden door ongeval

Als u zou overlijden aan de gevolgen van een ongeval of de directe gevolgen van een ongeval binnen de daaropvolgende 180 dagen zullen uw rechthebbenden een bijkomend overlijdenskapitaal ontvangen.
Deel dit