VAPZ: het Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen

2 soorten VAPZ: VAPZ of Sociaal VAPZ

Als zelfstandige of ondernemer hebt u de keuze uit 2 verschillende soorten VAPZ.

  VAPZ Sociaal VAPZ
Voor wie? Voor alle zelfstandigen in hoofd- of bijberoep (op voorwaarde dat ze sociale bijdragen betalen die gelijkwaardig zijn aan die van een zelfstandige in hoofdberoep), maar ook voor de helpende echtgenoot/wettelijk samenwonende
Zelfstandige in hoofdberoep Kan worden afgesloten op basis van het jaarinkomen van 3 jaar terug
Zelfstandige in bijberoep (geen starters) Kan worden afgesloten op basis van het jaarinkomen van 3 jaar terug, maar het moet ten minste 13.847,39  euro* bedragen
Helpende echtgenoot of wettelijk samenwonende Kan worden afgesloten op basis van het jaarinkomen van 3 jaar terug, maar het moet ten minste 6.083,10 euro* bedragen
Waarborgen Pensioen en optie overlijden
  • Pensioen en optie overlijden
  • Gewaarborgd inkomen en premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid
Minimumpremie 100 euro/jaar 111,11 euro/jaar
Maximumpremie 8,17% van het geherwaardeerd inkomen van 3 jaar terug met een absoluut maximum van 3.256,87 euro* 9,40% van het geherwaardeerd inkomen van 3 jaar terug met een absoluut maximum van 3.747,19 euro*
Taks op de premies Geen
Belasting op de einddatum
  • RIZIV-bijdrage (3,55%) op het kapitaal op de einddatum en solidariteitsbijdrage van 0 à 2%.
  • Het kapitaal (na aftrek van RIZIV-bijdrage en solidariteitsbijdrage) wordt op de einddatum belast volgens het principe van de fictieve rente. U moet volgens uw leeftijd 1 à 5% van het kapitaal aangeven in uw belastingaangifte gedurende 10 of 13 jaar.
Belastingvoordelen
  • Aftrek van het belastbaar inkomen tegen de marginale aanslagvoet
  • Vermindering van de belastinggrondslag en dus van de grondslag van de sociale bijdragen

*Aanslagjaar 2016

Bent u huisarts of specialist, tandarts, apotheker of kinesist? We hebben ook formules die bij uw situatie passen (RIZIV-polis). Neem contact op met een DVV-consulent.

Deel dit