VAPZ: het Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen

Dankzij het Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen kunt u extra pensioen opbouwen. Belangrijk als u weet dat uw wettelijk pensioen als zelfstandige vrij laag is. Met het VAPZ legt u een bijkomende spaarpot aan en geniet u van de belastingvoordelen die de overheid voorziet.

Waarborgen van het VAPZ

Waarborg bij leven als u met pensioen gaat

Eindelijk met pensioen... U ontvangt de som van de tegen de gewaarborgde rentevoet gekapitaliseerde premies voor elke storting.

Waarborg bij overlijden

Mocht u vóór het einde van het contract overlijden, zijn er 2 mogelijkheden:

  • Ofwel hebt u een optionele overlijdensdekking afgesloten: uw begunstigde zal een kapitaal ontvangen dat minstens gelijk is aan het door u bepaalde kapitaal.
  • Ofwel hebt u geen optionele overlijdensdekking afgesloten: uw begunstigde zal een kapitaal ontvangen dat minstens gelijk is aan de reserve die is opgebouwd op het moment van overlijden. Concreet: de tot die datum gekapitaliseerde stortingen.

Waarborg bij arbeidsongeschiktheid van het Sociaal VAPZ

Als u kiest voor een Sociaal VAPZ geniet u van de waarborgen van het VAPZ, maar ook van een solidariteitsregime ontwikkeld door DVV. Concreet betekent dat dat u bij volledige arbeidsongeschiktheid (meer dan 67%) van meer dan 180 dagen kunt terugvallen op:

  • overname van de financiering van het contract: DVV zorgt voor de verdere betaling van de stortingen op basis van het gemiddelde van de gestorte premies voor de waarborgen leven en overlijden in de loop van de laatste 3 jaar.
  • vervangingsinkomen: u ontvangt van DVV een jaarlijkse rente die overeenstemt met het gemiddelde van de gestorte premies voor de waarborgen leven en overlijden in de loop van de laatste 3 jaar.

Voorbeeld

Voorbeeld: Jan is 30 jaar, ongehuwd en heeft een belastbaar inkomen van 42.000 euro. Hij sluit een VAPZ af en stort jaarlijks 1.100 euro. Hij bespaart zo 550 euro per jaar aan inkomstenbelasting, plus 113 euro aan sociale bijdragen. Zijn reële kost bedraagt dus amper 437 euro. Met andere woorden: hij neemt slechts 39% van de storting zelf ten laste. Als Jan 67 is, ontvangt hij een mooi bruto-eindkapitaal van 46.116euro. De bedragen werden berekend aan een rentevoet van 0,75% (inclusief aftrek van 2% instapkosten).

> Download de infofiche van het VAPZ

Deel dit