Verzekering Gewaarborgd Inkomen voor zelfstandigen en kleine bedrijven

Uw voordelen:
 • Extra maandelijks vervangingsinkomen
 • Financiële garantie
 • Fiscale aftrekbaarheid van de premies (als beroepskosten)

Gewaarborgd Inkomen

Bij DVV kan deze waarborg enkel onderschreven worden als aanvullende waarborg bij een VAPZ, POZ of IPT.

Verzekering Gewaarborgd Inkomen: wat is dat?

Stel dat u als zelfstandige of kleine ondernemer een ongeluk krijgt of ziek wordt en lange tijd niet meer kunt werken. Bij afwezigheid van een beroepsinkomen hangt u dan af van een uitkering gestort door de sociale zekerheid. Jammer genoeg zal die uitkering waarschijnlijk niet volstaan. In geval van arbeidsongeschiktheid wordt u de eerste maand niet vergoed, en de 11 volgende maanden krijgt u een vergoeding beperkt tot 51 euro per dag als gezinshoofd (uitkering 2013). U kunt u dus beter verzekeren om uzelf en uw gezin veilig te stellen.

Met de verzekering Gewaarborgd Inkomen van DVV ontvangt u een maandelijkse rente bij een arbeidsongeschiktheid die gelijk is aan of hoger is dan 25%. Zo behoudt u uw levensstandaard en kunt u uw financiële verplichtingen nakomen (zoals leningen of personeelskosten).

Voordelen van de verzekering Gewaarborgd Inkomen

 • U kunt de modaliteiten zelf kiezen:
  • maandelijkse aanvulling die u wenst te ontvangen bovenop uw vervangingsinkomen.
  • moment van uw eerste uitkering (vanaf de 2e, 3e, 4e, 6e, of 13e maand arbeidsongeschiktheid).
  • looptijd van uw contract (tot u maximaal 67 jaar bent).
  • type van vergoeding: stijgend (2, 3 of 5%) of constant.
  • waarborgen die u neemt: ziekte en alle ongevallen.
 • U profiteert van een fiscaal voordeel: zelfstandigen (of vennootschappen) kunnen alle premies 100% aftrekken als professionele kosten (mits naleving van de wettelijke voorwaarden).

Goed om weten:

Beperkingen: onder andere voor ongeschiktheden die het gevolg zijn van een poging tot zelfmoord of een opzettelijke daad van de verzekerde geldt de waarborg niet. Gevallen van wettige zelfverdediging of pogingen om mensen, dieren of goederen te redden, vallen hier niet onder.

 • Mits naleving van de wettelijke voorwaarden. De fiscale behandeling hangt af van de individuele omstandigheden van de verzekeringnemer en kan in de toekomst aan wijzigingen onderhevig zijn. Hou er rekening mee dat de uitkering altijd belast is.
 • Voor meer informatie over de limieten en uitsluitingen van dit product, raadpleeg de algemene voorwaarden van de VAPZ, POZ of IPT. Het is belangrijk dit document door te nemen alvorens een contract te ondertekenen.
 • De bijzondere en algemene voorwaarden hebben voorrang op de commerciële brochures.
 • Het  verzekeringscontract is onderworpen aan het Belgisch recht.

Opmerkingen, vragen of klachten in verband met dit product?

Deel dit