Verzekering Gewaarborgd Inkomen voor zelfstandigen en kleine bedrijven

Waarborgen verzekering Gewaarborgd Inkomen voor zelfstandigen en kleine bedrijven

Als u door een ongeval of ziekte voor minstens 25% arbeidsongeschikt bent, ontvangt u dankzij de verzekering Gewaarborgd Inkomen van DVV een maandelijkse rente bovenop uw uitkering voorzien door de sociale zekerheid. Zo kunt u uw levensstandaard behouden en uw financiële verplichtingen nakomen.

Hoofdwaarborg

De verzekering Gewaarborgd Inkomen van DVV biedt dekking bij arbeidsongeschiktheid als gevolg van een ziekte of ongeval in uw privé- én professionele leven.

Wilt u als bedrijfsleider ook een verzekering afsluiten voor ongevallen tijdens uw werk? Kies dan voor de Verzekering lichamelijke ongevallen van DVV.

Uitkeringen

De uitkering hangt af van het invaliditeitspercentage dat is vastgesteld door de arts:

  • Vanaf 67%: 100% van de voorziene uitkering.
  • Lager dan 67%: in verhouding tot uw invaliditeitsgraad.

> Download de algemene voorwaarden verzekering Gewaarborgd Inkomen

Deel dit