Hospimax-hospitalisatieverzekering voor zelfstandigen en kleine ondernemers

Uw voordelen:
  • Uitgebreide, wereldwijde dekking
  • Vrije keuze van arts, kamer, franchise en gedekte waarborgen
  • Schadeloosstelling binnen 2 weken na indiening van uw factuur
  • Palliatieve zorgen en psychische ziekten verzekerd
  • Ambulante zorgen verzekerd 2 maanden voor en 6 maanden na hospitalisatie

Hospitalisatieverzekering

Hospitalisatieverzekering: waarom?

U hebt het misschien al gemerkt: het ziekenfonds betaalt niet alle kosten terug van een ziekenhuisverblijf. De kosten lopen gemiddeld op tot zo'n 450 euro. De hospitalisatieverzekering Hospimax van DVV is de ideale aanvulling op de basistussenkomsten van een ziekenfonds.

Hospitalisatieverzekering: voor wie?

Als bedrijfsleider kunt u een hospitalisatieverzekering ten persoonlijken titel nemen voor uzelf en uw gezinsleden. U kunt ze dus niet in mindering brengen van uw beroepskosten, maar u profiteert wel van alle voordelen. Bij DVV kunt u een hospitalisatieverzekering afsluiten tot 65 jaar.

Hospitalisatieverzekering: voor kleine ondernemingen?

Vanaf 10 loontrekkenden wordt het interessant om een collectieve hospitalisatieverzekering af te sluiten. Op voorwaarde dat u bepaalde voorwaarden naleeft, kan het financieel voordelig zijn. Wilt u er meer over weten? Neem dan contact op met een van onze experten per e-mail.

Goed om weten :

De leeftijdsgrens voor onderschrijving is 65 jaar.

  • Het gaat om een niet-beroepsgebonden verzekering, in het bijzonder een hospitalisatieverzekering, met een levenslange duurtijd tenzij opzegging door de verzekeringnemer.
  • Voor meer informatie over de limieten en uitsluitingen van dit product, raadpleeg de algemene voorwaarden en het informatiedocument over het verzekeringsproduct (IPID).
  • Het is belangrijk dit document door te nemen alvorens een contract te ondertekenen.
  • De bijzondere en algemene voorwaarden hebben voorrang op de commerciële brochures.
  • Het  verzekeringscontract is onderworpen aan het Belgisch recht.

Opmerkingen, vragen of klachten in verband met dit product?

Deel dit