Hospimax-hospitalisatieverzekering voor zelfstandigen en kleine ondernemers

Waarborgen van de Hospimax-hospitalisatieverzekering

Door een Hospimax-hospitalisatieverzekering van DVV te kiezen hebt u 2 mogelijkheden: een basispakket of een basispakket uitgebreid met 2 extra waarborgen: pre- en posthospitalisatieverzorging en zware ziekten en palliatieve thuiszorg.

Hospitalisatieverzekering: basispakket

Moet iemand van uw gezin in het ziekenhuis verblijven wegens ziekte, ongeval, zwangerschap of bevalling? Dan vergoedt DVV de kosten voor:

  • verblijf in het ziekenhuis, ook daghospitalisatie (’s ochtends binnen, ’s avonds weer naar huis)
  • onderzoeken en behandelingen in het kader van een hospitalisatie
  • prothese, orthopedie en geneesmiddelen die vereist zijn tijdens de hospitalisatie
  • vervoer per ziekenwagen of helikopter
  • palliatieve verzorging in het ziekenhuis
  • rooming-in voor ouders die bij hun kind willen verblijven
  • thuisbevallingen en postnatale verzorging

Hospitalisatieverzekering: uitbreiding pre- en posthospitalisatieverzorging

Deze extra waarborg vergoedt uw kosten voor medische verzorging (ook homeopathie), van 2 maanden voor tot 6 maanden na uw opname in het ziekenhuis. Weet dat dat uitzonderlijk lang is in vergelijking met andere hospitalisatieverzekeringen.

Hospitalisatieverzekering: uitbreiding zware ziekten en palliatieve thuiszorg

Deze extra waarborg is alleen beschikbaar in combinatie met de waarborg pre- en posthospitalisatieverzorging. We vergoeden de medische kosten in geval van aids, kanker, Parkinson, Alzheimer en tal van andere ernstige ziekten (26 ziekten in totaal). De waarborg geldt ook als de patiënt er voor kiest om niet in het ziekenhuis, maar thuis palliatief te worden verzorgd.

> Download de algemene voorwaarden van hospitalisatieverzekering.

Deel dit