Verzekering Lichamelijke Ongevallen

Uw voordelen:
  • Tussenkomst bij ongevallen in uw privé- en professioneel leven
  • Terugbetaling van medische kosten
  • Vergoeding bij tijdelijke arbeidsongeschiktheid en permanente invaliditeit

Bescherming tegen lichamelijke ongevallen de klok rond

Bedrijfsleiders zijn verplicht om een arbeidsongevallenverzekering af te sluiten voor hun werknemers. Vrije beroepen en zelfstandigen in hoofdberoep vallen echter niet onder die wet op de arbeidsongevallen. Wat gebeurt er dus als u een arbeidsongeval krijgt? Of als u van een stelling valt als u thuis aan het schilderen bent? Voor die gevallen is er de Verzekering lichamelijke ongevallen van DVV. U bent de klok rond verzekerd tegen lichamelijke ongevallen en kunt u zo beschermen tegen de beperkingen van het sociaal statuut van zelfstandigen (geen tussenkomst in de eerste maand van de invaliditeit, relatief lage dagvergoedingen, geen tussenkomst bij overlijden enz.).

  • Raadpleeg de algemene voorwaarden en lees de commerciële fiche van deze verzekeringspolis i.v.m. het eigen risico, de gedekte goederen, de limieten van de dekking, de contactgegevens van de klachtendienst, enz. Deze zijn verkrijgbaar in uw agentschap.
  • De bijzondere en algemene voorwaarden hebben voorrang op de commerciële brochures.
  • Het verzekeringscontract is onderworpen aan het Belgisch recht, heeft een duurtijd van 1 jaar en is stilzwijgend verlengbaar.

Opmerkingen, vragen of klachten in verband met dit product?

Deel dit