Verzekering Lichamelijke Ongevallen

Waarborgen van de Verzekering lichamelijke ongevallen

De Verzekering lichamelijke ongevallen van DVV verzekert u de klok rond tegen lichamelijke ongevallen en beschermt u tegen de beperkingen van het sociaal statuut van zelfstandigen (geen tussenkomst in de eerste maand van de invaliditeit, relatief lage dagvergoedingen, geen tussenkomst bij overlijden enz.).

Behandelingskosten

De Verzekering lichamelijke ongevallen dekt:

 • medische behandelingskosten op voorschrift van een arts, ook plastische chirurgie na een verzekerd ongeval
 • kosten voor de eerste prothese
 • kosten voor orthopedie (zelfs wanneer dit maar voorlopig is)
 • kosten van noodzakelijk medisch transport
 • in geval van overlijden: transport- of repatriëringskosten
 • kosten voor opsporing en redding van de verzekerde

Tijdelijke arbeidsongeschiktheid

 • Bij arbeidsongeschiktheid ontvangt u een dagvergoeding in functie van de graad van invaliditeit en het uitgeoefende beroep.
 • De storting van de vergoeding kan uitgevoerd worden vanaf de 1ste, de 16de of de 31ste dag invaliditeit.
 • De stortingen zijn beperkt in de tijd, op basis van de keuze bij de ondertekening van het contract: standaard 1 jaar, maar dat kan verlengd worden tot 2 jaar indien u dat wenst.
 • De wachttijd (tot er een schadevergoeding wordt uitbetaald) vervalt bij hospitalisatie.

Permanente invaliditeit

In geval van permanente invaliditeit wordt een vergoeding berekend op basis van de Officiële Belgische Schaal ter Bepaling van de Graad van Invaliditeit, los van het uitgeoefende beroep. Deze schadevergoeding wordt bepaald op het moment dat uw gezondheidstoestand gestabiliseerd is, ten laatste 3 jaar na het ongeval.

Overlijden

Bij overlijden als gevolg van een ongeluk (op slag of binnen 3 jaar na het ongeval) vergoedt de Verzekering lichamelijke ongevallen uw naasten.

Opties (premiekortingen)

 • Franchise op de waarborg medische kosten: u neemt zelf 50 euro ten laste als u een beroep doet op deze waarborg. Een polis met franchise komt niet tussen als uw medische kosten bijvoorbeeld beperkt blijven tot een enkel bezoek aan uw huisarts. Ter compensatie krijgt u een korting van 15% op de premie voor de waarborg.
 • Franchise van 10, 15 of 20% op de waarborg permanente invaliditeit: de invaliditeit is volledig gedekt (vanaf 0%) zodra het afgesproken percentage bereikt is. In het andere geval ontvangt u geen enkele vergoeding. Door deze optie te kiezen, kunt u de bijbehorende premie verminderen met respectievelijk 20, 25 of 30%.
Deel dit