Omniumverzekering auto voor zelfstandigen en kleine ondernemers

Uw voordelen:
 • Uitgebreide waarborgen: bij brand, diefstal, glasbreuk, natuurkrachten enz.
 • Gratis bijstand na ongeval in België: u kunt ons de klok rond telefonisch bereiken
 • Snelle expertise: gegarandeerd binnen 48 uur na aangifte
 • Service: gratis vervangwagen voor de duur van de herstelling
 • DVV Stars: uw beloning voor schadevrij rijden

Omniumverzekering auto

Omniumverzekering voor uw auto: waarom?

Als u als zelfstandige of kleine ondernemer een nieuwe of recente wagen hebt, kiest u beter voor een omniumverzekering. Deze bijkomende verzekering neemt u bovenop de verplichte autoverzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid. Met een omniumverzekering vergoedt DVV de volledige schade aan uw eigen voertuig, op de eventuele franchise na. Uw lichamelijke schade vergoedt de omniumverzekering niet, net zomin als de lichamelijke en materiële schade van de tegenpartij. Daarvoor zijn er respectievelijk de verzekering Verkeer en de verplichte autoverzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid (BA) van DVV. Weet dat de omnium van DVV één van de meest volledige is op de markt. Ideaal dus als u als zelfstandige op beide oren wilt slapen.

Voordelen van de omniumverzekering bij DVV

1. Gratis bijstand na ongeval in België

Hebt u een ongeval in België? Bel (gratis) naar onze bijstandscentrale(0800 93 300):

 • U kunt altijd op ons rekenen: 24 uur per dag, 7 dagen per week.
 • Wij slepen uw auto naar de garage van uw keuze in België.
 • Wij brengen u en uw passagiers naar huis.
 • Wij zorgen ervoor dat uw familie en eventuele collega's op de hoogte zijn van uw ongeval.

2. Schade zo snel mogelijk geregeld

Als u betrokken bent bij een schadegeval, dan zorgen wij voor:

 • expertise binnen 48 uur na aangifte van het ongeval. Als we de deadline niet halen, ontvangt u 20 euro per dag vertraging.
 • betaling van uw schade binnen 10 dagen na akkoord. Als we de deadline niet halen, krijgt u driemaal de wettelijke interest.
 • betaling na diefstal binnen 21 werkdagen na aangifte. Als we de deadline niet halen, krijgt u driemaal de wettelijke interest.

3. Uitstekende servicegaranties

Als u betrokken bent bij een schadegeval, dan zorgen wij voor:

 • gratis vervangwagen als uw auto niet meer rijdt voor de volledige duur van de herstelling (maximaal 6 dagen bij totaal verlies)
 • herstelling van glasschade door Touring Glass of Carglass: om tijd te winnen mag u rechtstreeks contact opnemen met hun.

U merkt het: we stellen alles in het werk om zelfstandigen en kleine ondernemers zo snel mogelijk te helpen.

4. DVV Stars

DVV Stars is een getrouwheidsprogramma dat trouwe DVV-cliënten beloont als u schadevrij rijdt. De DVV Stars die u spaart, kunt u gebruiken om uw bonus-malusgraad te behouden of bij een later schadegeval aan uw auto, uw huis of in uw familiale verzekering.

> Lees meer over de DVV Stars

Goed om te weten:

 • Ongevallen die veroorzaakt worden door een kennelijk gebrek aan onderhoud of door een technische tekortkoming aan het voertuig zijn niet gedekt.
 • Diefstal: de schade is niet verzekerd als het voertuig niet correct werd vergrendeld.
 • Glasbreuk: bepantserde en dubbele ruiten zijn niet gedekt.

 • Raadpleeg de algemene voorwaarden, lees de commerciële fiche en het informatiedocument over het verzekeringsproduct (IPID) van deze verzekeringspolis i.v.m. het eigen risico, de gedekte goederen, de limieten van de dekking, de contactgegevens van de klachtendienst, enz. Deze zijn verkrijgbaar in uw agentschap.
 • De bijzondere en algemene voorwaarden hebben voorrang op de commerciële brochures.
 • Het verzekeringscontract is onderworpen aan het Belgisch recht, heeft een duurtijd van 1 jaar en is stilzwijgend verlengbaar.

Opmerkingen, vragen of klachten in verband met dit product?

Deel dit