Rechtsbijstandsverzekering Auto voor zelfstandigen en kleine ondernemers

Uw voordelen:
  • Verdedigt jouw belangen, zelfs tot voor de rechtbank
  • Vergoedt alle gerechtelijke kosten ook het honorarium van je advocaat
  • Vrije keuze van advocaat

Rechtsbijstandsverzekering voor uw auto: waarom?

Bij een ongeval of schadegeval met uw wagen is het niet altijd even snel duidelijk wie in de fout is gegaan. Soms is er zelfs onenigheid over wie er aan wie schadevergoeding moet betalen.

De Rechtsbijstandsverzekering van DVV helpt u dan. Bij een discussie over een schadegeval verdedigt DVV uw belangen, als het moet tot in de rechtbank. Zo kunt u als zelfstandige of kleine ondernemer altijd op beide oren slapen.

Goed om te weten:

  • Wij verlenen geen rechtsbijstand bij schade door deelname aan autowedstrijden. Toeristische rally’s zijn dan weer wel verzekerd van rechtsbijstand.
  • We betalen uiteraard nooit de boetes die het gevolg zijn van overtredingen.

  • Raadpleeg de algemene voorwaarden en lees de commerciële fiche van deze verzekeringspolis i.v.m. het eigen risico, de gedekte goederen, de limieten van de dekking, de contactgegevens van de klachtendienst, enz. Deze zijn verkrijgbaar in uw agentschap.
  • De bijzondere en algemene voorwaarden hebben voorrang op de commerciële brochures.
  • Het verzekeringscontract is onderworpen aan het Belgisch recht, heeft een duurtijd van 1 jaar en is stilzwijgend verlengbaar.

Opmerkingen, vragen of klachten in verband met dit product?

Deel dit