Rechtsbijstandsverzekering Auto voor zelfstandigen en kleine ondernemers

Rechtsbijstandsverzekering Auto voor zelfstandigen en kleine ondernemers: waarom?

De Rechtsbijstandsverzekering Auto is in tegenstelling tot de BA autoverzekering niet wettelijk verplicht. Nochtans is een rechtsbijstandsverzekering een absolute aanrader voor elke zelfstandige of kleine ondernemer. Bij een ongeval of schadegeval met uw wagen is het namelijk niet altijd even snel duidelijk wie in de fout is gegaan. Soms is er zelfs onenigheid over wie er aan wie schadevergoeding moet betalen of moet u maanden wachten op de uitbetaling van uw schadevergoeding.

De Rechtsbijstandsverzekering van DVV helpt u bij al deze situaties. Bij een discussie over een schadegeval verdedigt DVV uw belangen, als het moet tot in de rechtbank.

> Download de algemene voorwaarden Rechtsbijstandsverzekering

Waarborgen Rechtsbijstandsverzekering Auto

De Rechtsbijstandsverzekering Auto biedt u als zelfstandige of klein bedrijf uitgebreide waarborgen:

  • We verdedigen uw belangen, desnoods tot voor de rechtbank:
    • als het niet duidelijk is wie bij het ongeval aansprakelijk is
    • als u en de tegenpartij het oneens zijn over het bedrag van de schadevergoedingen
    • als de andere partij niet wil betalen, zelfs als u in uw recht bent
    • als u wordt vervolgd wegens inbreuk op de verkeerswet of naar aanleiding van een ongeval met doden of gewonden
  • We vergoeden alle gerechtelijke kosten, ook het honorarium van uw advocaat, die u overigens vrij kiest.
Deel dit