• Blog
  • Contact
  • Wie zijn wij ?
  • Klachten
  • Jobs
  • MyDVV

Pensioen en bescherming

VAPZ: de eerste stap voor pensioenopbouw

Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen

NIEUW: nu een garandeerde interestvoet van 2% per storting

Deze nieuwe referentierentevoet geldt voor alle premies gestort in een contract met een initiële looptijd >= 8 jaar vanaf 26/06/2023.

Hoog extra pensioen

Groot fiscaal voordeel

Combinatie met POZ of IPT

Waarom kiezen zelfstandigen massaal voor een Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ)?

Het antwoord: het is de voordeligste pensioenformule voor zelfstandigen. Je wettelijk minimumpensioen bij een volledige loopbaan ligt momenteel rond 1.738,54 euro (alleenstaande) per maand. Dat is een flinke stap terug met je huidige inkomen. Daarom kiezen nu al bijna 350.000 zelfstandigen voor de zekerheid en de voordelen van het Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ).

Bouw je pensioen op met fiscale voordelen

In een VAPZ mag je tot 8,17% van je beroepsinkomen storten met een jaarlijks maximum van 3.965,77 euro VAPZ (bedrag in 2024). Het minimumbedrag is 100 euro en je kan zelf het aantal stortingen kiezen. Overleg zeker met je DVV-consulent om het ideale bedrag voor je situatie te bepalen.

5 redenen om voor het VAPZ van DVV verzekeringen te kiezen

Zekerheid
De waarborg van een mooi aanvullend pensioen door de gegarandeerde interest per storting.

Voordelig
Elk jaar een belastingvoordeel dat kan oplopen tot 60% van je premie dankzij de vermindering van je sociale  lasten.

Maatwerk
Je kiest zelf hoeveel je spaart en met welke periodiciteit: per maand, trimester of in een keer. 8,17% van je beroepsinkomen met een maximum van 3.965,77 euro VAPZ (bedrag in 2024).

Advies
Je DVV-consulent berekent hoeveel voordeel je doet.

Extra rendement
Je betaalt minder sociale lasten omdat de premie een beroepskost is.

Een VAPZ of een Sociaal VAPZ: wat is het verschil?

Met een Sociaal VAPZ kies je voor extra zekerheid als je arbeidsongeschikt bent of blijvend invalide wordt. In een Sociaal VAPZ kan je een hoger bedrag opzij zetten: 9,40% van je beroepsinkomen met een maximum van 4.562,82 euro (bedrag in 2024).

Waarom kan je meer storten? Het meerbedrag gaat naar “solidariteitswaarborgen”. Je hebt dan recht op een uitkering bij een periode van langere arbeidsongeschiktheid of blijvende invaliditeit. Je kunt een VAPZ of Sociaal VAPZ ook met een IPT of POZ combineren. Vraag advies aan je DVV-consulent.

En hoeveel krijg je als je met pensioen gaat?

Je VAPZ-contract stopt op je pensioendatum en je ontvangt het gespaarde bedrag in één keer. Je betaalt daarop een RIZIV-bijdrage van 3,55% en tot 2% solidariteitsbijdrage. Daarnaast is er een voordelige belasting volgens het principe van de 'fictieve rente'. Je DVV-consulent toont je graag met cijfervoorbeelden waarom dit zo gunstig is. Eén ding staat vast: hoe eerder je start met je VAPZ, hoe hoger je pensioen en gunstiger je volgende belastingafrekening.

Veelgestelde vragen

Kan ik een VAPZ combineren met een andere pensioenverzekeringen? 
Zeker. Je kunt naast het VAPZ een klassieke pensioenspaarformule nemen en/of een Individuele Pensioentoezegging laten onderschrijven door je vennootschap of een Pensioenovereenkomst voor Zelfstandigen onderschrijven indien je geen vennootschap heeft. Zo benut je alle mogelijkheden om straks een hoger pensioen te hebben. Informeer bij je DVV-consulent naar de optimale combinatie. 

Hoe maakt DVV verzekeringen het verschil voor mij? 
DVV geeft - zonder kosten - advies om alle mogelijkheden van de diverse formules voor pensioenopbouw te optimaliseren. Zo mis je geen enkel voordeel en personaliseer je doordacht je pensioenopbouw. 

Heb je nog vragen? Lees deze commerciële fiche over VAPZ.

Het contract is onderworpen aan het Belgisch recht. 
Raadpleeg de verzekeringsvoorwaarden op vraag bij je DVV consulent of raadpleeg:

Het is belangrijk deze documenten door te nemen voordat je een contract ondertekent.
De bijzondere en algemene voorwaarden hebben voorrang op de commerciële brochures en op de teksten op www.dvv.be.

Onze dienst voor klachtenbeheer en de ombudsman zijn er om je te helpen. Hoe een klacht indienen.

Gewoon goeie service

Bij DVV is verzekeren in de eerste plaats een service. Dagelijks maken meer dan 1.000 DVV-consulenten tijd voor je vrij. Wanneer je dat echt nodig hebt, bijvoorbeeld in geval van schade. Je consulent volgt je dossier dus persoonlijk van A tot Z. En dat is geruststellend!

Life Professional Protect is een product van DVV, een merk- en handelsnaam van Belins NV, Karel Rogierplein 11, 1210 Brussel - RPR Brussel BTW BE 0405.764.064, IBAN BE98 7995 5012 5293, BIC GKCCBEBB - een verzekeringsonderneming toegelaten onder nr. 0037.

Dit wil je ook weten

DVV-nieuwsbrief

Je e-mailadres zal alleen gebruikt worden voor de nieuwsbrief van DVV verzekeringen.

Een vraag?
Hulp nodig?

Contacteer een DVV-consulent in je buurt. Meer dan 1.000 consulenten wachten op je in meer dan 290 kantoren.

Kies een consulent