• Contact
  • Wie zijn wij ?
  • Klachten
  • Jobs
  • MyDVV

Pensioen en bescherming

POZ: een beter pensioen én een fiscaal voordeel, zelfs zonder vennootschap

Pensioenovereenkomst voor zelfstandigen

Gewaarborgd extra pensioen

Nu 30% fiscaal voordeel

Flexibel sparen

Wat is een POZ?

Bent u zelfstandige maar zonder vennootschap? Sinds 2018 is er voor uw eenmanszaak, vrij beroep of als meewerkende partner (maxistatuut) een nieuwe formule: de Pensioenovereenkomst voor Zelfstandigen. Zo bouwt u voordelig een bijkomend pensioen op naast uw VAPZ en krijgt u meteen een mooi fiscaal voordeel. U kunt bovendien kiezen in welk fonds we voor u beleggen.

Een POZ is voor elke zelfstandige interessant én betaalbaar

U stemt de hoogte van de stortingen af op uw mogelijkheden en voorkeuren. Elke maand, trimester, halfjaar of een keer per jaar: u kiest wanneer u betaalt. De hoogte van de stortingen is door de overheid begrensd met de zogeheten '80%-regel'. Eenvoudig gezegd: als uw wettelijk pensioen en bijkomend pensioen samen 80% van uw laatste referentie-inkomen bedragen*, zijn de premies fiscaal aftrekbaar. Uw DVV-consulent maakt graag een plan op maat.

* Het referentie-inkomen is het gemiddelde van de gecorrigeerde inkomsten van de drie voorafgaande belastingperiodes. Vraag uw DVV-consulent om het te berekenen.

5 redenen om een extra pensioen op te bouwen met een POZ van DVV verzekeringen

Een opportuniteit tot bijkomend pensioen! 
De POZ biedt u de mogelijkheid om een aanvullend pensioen te voorzien bovenop uw VAPZ.

Boost uw rendement
Kies voor een verzekering met een gewaarborgd rendement (tak 21) en/of verbonden aan (een) intern(e) beleggingsfonds(en) (tak 23).

Via de tak23-interne beleggingsfondsen waaruit u kiest, geniet u een potentieel hoger rendement.  Deze keuze is flexibel en u geniet van een distributie op maat. Het rendement is niet gegarandeerd. Het financiële risico komt dus volledig voor rekening van de verzekerde.

Fiscaal voordelig
U geniet van een belastingvermindering tot 30%.

Geniet er meteen van!
Als verzekerde kan u zowel uw naasten, uw inkomen als uw aanvullend pensioen meteen beschermen bij overlijden of arbeidsongeschiktheid.  Verscheidene bijkomende waarborgen kunnen onderschreven worden. (overlijdenskapitaal, gewaarborgd inkomen, bescherming van de voorziene premies). 

Maak uw vastgoeddromen waar! 
Wenst u een privé onroerend goed te kopen, te verbouwen of te bouwen?  Dankzij een voorschot op polis of een verpanding, kan u onder bepaalde voorwaarden uw vastgoedproject financieren! 

Hoe bouwt een POZ-formule uw pensioen op?

Met een POZ zijn er twee mogelijkheden. Als u bereid bent om het beleggingsrisico te dragen, kunt u uw premie storten in een tak-23-verzekering. Deze wordt belegd in (een) beleggingsfonds(en) met een potentieel hoger rendement. Of u kiest voor meer veiligheid door de premie te storten in een tak-21-verzekering met een gewaarborgd rendement. Of u kiest voor allebei, afhankelijk van uw risicobereidheid. Uw belegging wordt in elk geval oordeelkundig en transparant belegd. Bovendien is er jaarlijks een check-up mogelijk zodat u steeds op de hoogte bent en kunt bijsturen. 

Veelgestelde vragen

Kan ik een POZ combineren met andere pensioenformules?   
Zeker. U kunt naast uw POZ ook een VAPZ afsluiten of een klassieke pensioenspaarformule nemen. Het is aan te raden eerst een VAPZ af te sluiten en dan een POZ. 

Als ik nu inteken, kan ik dan de voorbije jaren waarderen door middel van een bijstorting? 
Ja, die mogelijkheid hebt u. U kunt tot de start van uw zelfstandige activiteit teruggaan voor bijkomende stortingen. Gezien POZ pas sinds 2018 bestaat, is dit wel beperkt tot 1 januari 2018. 

Welke taksen en interesten zijn er allemaal als ik mijn POZ-kapitaal straks opneem? 
U vindt het overzicht in de POZ-brochure. Uw DVV-consulent maakt graag een simulatie voor uw POZ-plan. 

Hebt u nog vragen?  Lees deze commerciële fiche over POZ.

Goed om te weten 
Het contract is onderworpen aan het Belgisch recht. 

Raadpleeg de verzekeringsvoorwaarden op vraag bij uw DVV consulent of raadpleeg:

Het is belangrijk deze documenten door te nemen voordat u een contract ondertekent.
De bijzondere en algemene voorwaarden hebben voorrang op de commerciële brochures en op de teksten op www.dvv.be. 

Life Professional Control is een product van DVV, een merk- en handelsnaam van Belins NV, Karel Rogierplein 11, 1210 Brussel - RPR Brussel BTW BE 0405.764.064, IBAN BE98 7995 5012 5293, BIC GKCCBEBB - een verzekeringsonderneming toegelaten onder nr. 0037.

Onze dienst voor klachtenbeheer  en de ombudsman zijn er om u te helpen. Hoe een klacht indienen.

Goed om te weten

Het contract is onderworpen aan het Belgisch recht. 

Raadpleeg de verzekeringsvoorwaarden op vraag bij uw DVV consulent of raadpleeg:

Het is belangrijk deze documenten door te nemen voordat u een contract ondertekent.
De bijzondere en algemene voorwaarden hebben voorrang op de commerciële brochures en op de teksten op www.dvv.be. 

Onze dienst voor klachtenbeheer en de ombudsman zijn er om u te helpen. Hoe een klacht indienen.

Nog vragen?

Onze consulenten zijn er voor u. Om alles voor u te regelen bij een schadegeval, voor advies of informatie op uw maat.

Life Professional Control is een product van DVV, een merk- en handelsnaam van Belins NV, Karel Rogierplein 11, 1210 Brussel - RPR Brussel BTW BE 0405.764.064, IBAN BE98 7995 5012 5293, BIC GKCCBEBB - een verzekeringsonderneming toegelaten onder nr. 0037.

Dit wil u ook weten

DVV-nieuwsbrief

Uw e-mailadres zal alleen gebruikt worden voor de nieuwsbrief van DVV verzekeringen.

Een vraag?
Hulp nodig?

Contacteer een DVV-consulent in uw buurt. Meer dan 1.000 consulenten wachten op u in meer dan 350 kantoren.

Kies een consulent