• Contact
  • Wie zijn wij ?
  • Klachten
  • Jobs
  • MyDVV

Pensioen en bescherming

IPT: uw vennootschap bouwt uw pensioen op

Individuele pensioentoezegging

Voordelige pensioenopbouw

Volledig aftrekbaar

Door uw vennootschap gefinancierd

Wat is een Individuele Pensioentoezegging (IPT) ?

Bent u als zelfstandige ook bedrijfsleider? En wilt u via uw vennootschap uw pensioen opbouwen? Dan is het zeker de moeite om de voordelen van een Individuele Pensioentoezegging te vergelijken. Ze past perfect in een pensioenplan met andere formules zoals een VAPZ en pensioensparen.

Uw bedrijf bouwt voor u uw pensioen op

Dankzij de IPT betaalt uw vennootschap de pensioenpremies voor u. Dat is voordelig voor u én voor uw vennootschap. Zij kan de premies volledig aftrekken als beroepskosten. Hier geldt wel de 80%-regel. Uw wettelijk pensioen en bijkomend pensioen bedragen samen maximaal 80% van uw laatste loon. U bent de begunstigde
van de IPT, een verzekering die we volledig op maat van uw situatie samenstellen.

Gunstige fiscaliteit bij opname

Het kapitaal van uw IPT wordt verplicht uitbetaald als u effectief met wettelijk pensioen gaat. Dan betaalt u drie taksen: de solidariteits- en RIZIV-bijdrage (max. 5,55%), de personenbelasting (in de meeste gevallen 10% op 65 jaar of later) en de gemeentebelasting (afhankelijk van uw woonplaats). Er bestaan echter uitzonderingen op deze regel, waardoor het kapitaal van uw IPT vroeger uitgekeerd kan worden op uw verzoek. Uw DVV-consulent informeert u graag.

5 redenen om te kiezen voor pensioenopbouw met een IPT van DVV verzekeringen

Uw vennootschap financiert uw pensioen!
U verwerft een extra pensioen zonder eigen investering: uw vennootschap betaalt de premies.

Boost uw rendement
Met een IPT kiest uw vennootschap voor een verzekering met een gewaarborgd rendement (tak 21) en/of verbonden aan (een) beleggingsfonds(en) (tak 23). Via de tak23-interne beleggingsfondsen waaruit u kiest, geniet u een potentieel hoger rendement. Deze keuze is flexibel en u profiteert van een verdeling op maat. Het rendement is niet gegarandeerd. Het financiële risico wordt door de verzekerde gedragen.

Fiscaal voordelig
De gestorte premies zijn fiscaal aftrekbaar voor uw vennootschap onder bepaalde voorwaarden. Op uw pensioenleeftijd profiteert u van een gunstige regeling bij opname van uw pensioenkapitaal.

Geniet er meteen van!
Als verzekerde kan u zowel uw naasten, uw inkomen als uw aanvullend pensioen meteen beschermen bij overlijden of arbeidsongeschiktheid.  Verscheidene bijkomende waarborgen kunnen onderschreven worden. (overlijdenskapitaal, gewaarborgd inkomen, bescherming van de voorziene premies).

Maak uw vastgoeddromen waar! 
Wenst u een privé onroerend goed te kopen, te verbouwen of te bouwen? Dankzij een voorschot op polis of een verpanding, kan u onder bepaalde voorwaarden uw vastgoedproject financieren!

Veelgestelde vragen


Kunnen VAPZ en IPT gecombineerd worden?  
Dat kan zeker. Maar u moet wel rekening houden met de 80%-regel. VAPZ en IPT samen mogen niet meer dan 80% van uw laatste loon zijn. Ook een Sociaal VAPZ kunt u  combineren met een IPT als u als zelfstandige ook bedrijfsleider bent. Het is aan te raden eerst een VAPZ af te sluiten en dan een IPT door uw vennootschap.

Stel dat mijn vennootschap failliet gaat. Ben ik dan ook het opgebouwde pensioen kwijt?   
Neen, de opgebouwde reserve die opgebouwd werd, blijft verworven.

Wat als mijn vennootschap overgenomen wordt of fuseert?
De prestaties zijn steeds door u verworven. U bent en blijft de begunstigde als u met pensioen gaat

Hebt u nog vragen?  Lees deze brochure over IPT.

Goed om te weten

Raadpleeg de verzekeringsvoorwaarden op vraag bij uw DVV consulent of raadpleeg:

Het is belangrijk deze documenten door te nemen voordat u een contract ondertekent.
De bijzondere en algemene voorwaarden hebben voorrang op de commerciële brochures en op de teksten op www.dvv.be. 

Onze dienst voor klachtenbeheer en de ombudsman zijn er om u te helpen. Hoe een klacht indienen.

Nog vragen?

Onze consulenten zijn er voor u. Om alles voor u te regelen bij een schadegeval, voor advies of informatie op uw maat.

Life Business Control is een product van DVV, een merk- en handelsnaam van Belins NV, Karel Rogierplein 11, 1210 Brussel - RPR Brussel BTW BE 0405.764.064, IBAN BE98 7995 5012 5293, BIC GKCCBEBB - een verzekeringsonderneming toegelaten onder nr. 0037.

Dit wil u ook weten

DVV-nieuwsbrief

Uw e-mailadres zal alleen gebruikt worden voor de nieuwsbrief van DVV verzekeringen.

Een vraag?
Hulp nodig?

Contacteer een DVV-consulent in uw buurt. Meer dan 1.000 consulenten wachten op u in meer dan 350 kantoren.

Kies een consulent