• Contact
 • Wie zijn wij?
 • Klachten
 • Jobs
 • MyDVV

Contact

Hebt u een klacht? We luisteren!

We zijn er voor iedereen

Wij streven er elke dag naar om u de beste service te bieden en de verwachtingen van onze klanten liggen ons bijzonder nauw aan het hart. Laat het ons dus zeker weten als u niet helemaal tevreden bent.

Waar kan u terecht om een klacht in te dienen?

Contacteer uw DVV-consulent of dossierbeheerder
Hebt u een klacht, contacteer dan best eerst uw DVV-consulent of uw relatiebeheerder. Anders kan u ook contact opnemen met de dossierbeheerder. Ze zullen de tijd nemen om naar u te luisteren en om samen met u een oplossing te vinden.

Klachtendienst van DVV verzekeringen
Indien geen oplossing gevonden wordt of het voor u niet makkelijk is om uw klacht te melden bij uw contactpersoon, dan kan u rechtstreeks terecht bij de Klachtendienst van DVV verzekeringen op 1 van de volgende manieren:

 • Mail: klachten@dvv.be
 • Telefonisch: 
  • Om uw klacht te melden of voor vragen over de verdere afhandeling van uw klacht: +32 2 286 66 66.
  • Voor andere vragen aan DVV verzekeringen: +32 2 286 61 11.
 • Post: DVV verzekeringen – Klachtendienst - Karel Rogierplein 11 - 1210 Brussel.

Wat kan u verwachten als u een klacht indient bij DVV verzekeringen?

Als u een klacht indient bij DVV verzekeringen, zal die een aantal stappen doorlopen:

Registratie
Uw klacht wordt geregistreerd in een speciaal beveiligd register dat wordt beheerd door de Klachtendienst. Zo bent u zeker dat er altijd een spoor is van uw klacht en dat alle informatie op eender welk moment beschikbaar blijft. Alle klachten die bij DVV verzekeringen worden ingediend, worden 5 jaar bewaard. 

Ontvangstmelding 
Kan uw klacht niet opgelost worden binnen de week na ontvangst? In dat geval laten we u dat binnen 3 werkdagen weten.

Definitief antwoord

 • Ons klachtenbeleid is zo georganiseerd dat u zeker kan zijn dat uw klacht eerlijk en onafhankelijk behandeld wordt en dat er geen belangenconflicten mogelijk zijn.
 • We doen er alles aan om binnen de 2 weken en uiterlijk binnen de maand na de ontvangstmelding uw klacht te beantwoorden.
 • Lukt dat niet? Dan informeren we u zo snel mogelijk over de oorzaken van de vertraging. Daarbij vertellen we u ook wanneer u normaal het definitieve standpunt mag verwachten.

Lessen trekken 
Tot slot onderzoeken we hoe we met de informatie over de klachten onze producten en services verder kunnen verbeteren.

Wat zijn de beroepsmogelijkheden?

Bent u niet tevreden met het antwoord van de Klachtendienst? Dan kan u terecht bij deze onafhankelijke instanties:

Klacht over een verzekering?
Ombudsman van de verzekeringen
de Meeûssquare 35
1000 Brussel
www.ombudsman-insurance.be/nl 
info@ombudsman-insurance.be
T +32 2 547 58 71

Probleem met een financiële instelling of klachten over een hypothecair krediet?
Ombudsdienst voor financiële diensten (Ombudsfin)
North Gate II,
Koning Albert II-laan 8 bus 2
1000 Brussel
www.ombudsfin.be
Ombudsman@Ombudsfin.be
T +32 2 545 77 70

Klacht in verband met erkennen van een ongeval als een arbeidsongeval?
Federaal agentschap voor beroepsrisico's (Fedris)
Sterrenkundelaan 1
1210 Brussel
OF
Troonstraat 100
1050 Brussel
http://fedris.be/nl/home
info@fedris.be
T +32 2 226 64 00

Raadpleeg de websites van deze erkende entiteiten voor de buitenrechtelijke regeling van consumentengeschillen voor meer informatie over hun exacte rol en de procedure.

Goed om te weten:

 • Of u nu een klacht indient bij DVV verzekeringen, de Ombudsman van de Verzekeringen, de Ombudsdienst voor financiële diensten of bij het Federaal agentschap voor beroepsrisico's (Fedris), de behandeling van uw klacht is altijd kosteloos.
 • Als u een klacht indient bij DVV verzekeringen of bij de genoemde beroepsinstanties, doet dit geen afbreuk aan uw recht om eventueel het geschil aanhangig te maken voor de bevoegde Belgische rechtbanken.

 

DVV-nieuwsbrief

Uw e-mailadres zal alleen gebruikt worden voor de nieuwsbrief van DVV verzekeringen.

Een vraag?
Hulp nodig?

Contacteer een DVV-consulent in uw buurt. Meer dan 1.000 consulenten wachten op u in meer dan 350 kantoren.

Kies een consulent