• Blog
  • Contact
  • Wie zijn wij ?
  • Klachten
  • Jobs
  • MyDVV

Pensioen en bescherming

Je lichamelijke ongevallenverzekering 24 op 24 voor privé en beroep

Lichamelijke Ongevallen

Zowel privé- als beroepsongevallen gedekt

Vrije beroepen en eenmanszaken

Vanaf de 1ste dag werkonbekwamheid

Als zelfstandige of vrij beroep ben je financieel extra kwetsbaar

Moet je na een ongeval worden opgenomen in het ziekenhuis, revalideren of word je arbeidsongeschikt? Zonder verzekering betaal je zélf alle bijkomende medische kosten en krijg je slechts een bescheiden vervangend inkomen. Extra uitgaven en minder inkomsten: dat is voor jou als zelfstandige niet vanzelfsprekend. Daarom heeft DVV verzekeringen specifiek voor je beroepssituatie de verzekering Lichamelijk Ongevallen.

Deze verzekering kan je ook als waarborg naast de verzekering Arbeidsongevallen van je medewerkers afsluiten.

3 redenen om voor de verzekering Lichamelijke Ongevallen te kiezen

Financiële zekerheid
Een vergoeding voor medische kosten en voor inkomensverlies bij arbeidsongeschiktheid.

Extra gemoedsrust in geval van tijdelijke arbeidsongeschiktheid
Je kan al een vervangend inkomen krijgen vanaf de 1ste dag na het ongeval.

Snelle tussenkomst
DVV waarborgt een stipte uitbetaling en persoonlijke service.

Vergoeding naar keuze

Je mag kiezen tussen twee vergoedingen:

  • Wettelijke vergoeding: je bent gedekt zoals medewerkers in functie van de wettelijk verplicht verzekering.
  • Multiplicator vergoeding: je bent gedekt volgens een multiplicator van je inkomen.

Uitgebreide vergoeding voor medische kosten

Wettelijke basis: de kosten die je ziekenfonds niet vergoedt, neemt DVV verzekeringen door de verzekering Lichamelijke Ongevallen automatisch op zich op basis van de RIZIV-barema. Alle dienstverleningen en behandelingen na een ongeval zijn inbegrepen zoals medische transporten, orthopedie, protheses, hersteltherapie, ziekenhuisopname, ...

Multiplicatoren: wij vergoeden de kosten voor medische zorg en de vergelijkbare kosten op basis van het RIZIV-barema. De vergoedingen worden uitbetaald na aftrek van de vergoedingen die werden toegekend door je ziekenfonds.

Vergoeding bij tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid

Wettelijke basis: kan je door een ongeval je professionele activiteit tijdelijk of definitief niet meer uitvoeren? In dat geval krijg je een vervangingsinkomen dat vergelijkbaar is met de verplichte arbeidsongevallenverzekering.

Multiplicatoren: Bij tijdelijke arbeidsongeschiktheid krijg je een vervangingsinkomen dat gelijk is aan een percentage van je dagelijkse bezoldiging. Als die ongeschiktheid blijvend is (100%) krijg je een kapitaal dat gelijk is aan je bezoldiging vermenigvuldigd met de coëfficiënt die vermeld staat in de bijzondere voorwaarden.

Je nabestaanden financieel beschermd

Wat gebeurt er als je meteen overlijdt of binnen drie jaar ten gevolge van een ongeval? Dan keert de verzekering Lichamelijke Ongevallen een rente uit aan je gezinsleden.

Heb je nog vragen? Lees de commerciële fiche Lichamelijke ongevallen.

Uitsluitingen en beperkingen

Je kan geen beroep doen op de verzekering als het ongeval gebeurde in staat van dronkenschap, door een weddenschap, zware fout, opzet, zelfdoding, natuurramp of winstgevende sportbeoefening, o.a. gevechtssporten, bergbeklimmen, kitesurfen en andere risicovolle sporten die vermeld staan in de algemene voorwaarden.

De verzekering geldt voor jou persoonlijk. Voor je gezin neem je het best de verzekering Ongeval Privéleven.

Het contract is onderworpen aan het Belgisch recht. Raadpleeg de verzekeringsvoorwaarden op vraag bij je DVV-consulent of raadpleeg:

Het is belangrijk deze documenten door te nemen voor je een contract ondertekent.
De Bijzondere en Algemene voorwaarden hebben voorrang op de commerciële brochures en op de teksten op www.dvv.be.

Onze dienst voor klachtenbeheer en de ombudsman zijn er om je te helpen. Hoe een klacht indienen.

Gewoon goeie service

Bij DVV is verzekeren in de eerste plaats een service. Dagelijks maken meer dan 1.000 DVV-consulenten tijd voor je vrij. Wanneer je dat echt nodig hebt, bijvoorbeeld in geval van schade. Je consulent volgt je dossier dus persoonlijk van A tot Z. En dat is geruststellend!

Employees Pension & Care is een product van DVV, een merk- en handelsnaam van Belins NV, Karel Rogierplein 11, 1210 Brussel - RPR Brussel BTW BE 0405.764.064, IBAN BE98 7995 5012 5293, BIC GKCCBEBB - een verzekeringsonderneming toegelaten onder nr. 0037.

Dit wil je ook weten

DVV-nieuwsbrief

Je e-mailadres zal alleen gebruikt worden voor de nieuwsbrief van DVV verzekeringen.

Een vraag?
Hulp nodig?

Contacteer een DVV-consulent in je buurt. Meer dan 1.000 consulenten wachten op je in meer dan 290 kantoren.

Kies een consulent