• Contact
  • Wie zijn wij ?
  • Klachten
  • Jobs
  • MyDVV

Pensioen en bescherming

VAPZ: de eerste stap voor pensioenopbouw

Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen

NIEUW: nu een gegarandeerde interestvoet van 1% per storting (in plaats van 0.35%)

Verhoging van de gewaarborgde rentevoet van 0.35% naar 1.00% voor alle stortingen vanaf 19 september 2022, in bestaande of nieuwe contracten, voor de aanvullende pensioenproducten van de tweede pijler binnen het luik tak 21.*

Hoog extra pensioen

Groot fiscaal voordeel

Combinatie met POZ of IPT

Waarom kiezen zelfstandigen massaal voor een Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ)?

Het antwoord: het is de voordeligste pensioenformule voor zelfstandigen. Uw wettelijk minimumpensioen bij een volledige loopbaan ligt momenteel rond € 1.270 (alleenstaande) per maand. Dat is een flinke stap terug met uw huidige inkomen. Daarom kiezen nu al bijna 350.000 zelfstandigen voor de zekerheid en de voordelen van het Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ).

Bouw uw pensioen op met fiscale voordelen

In een VAPZ mag u tot 8,17% van uw beroepsinkomen storten met een jaarlijks maximum van  3.447,62 euros (bedrag in 2022). Het minimumbedrag is € 100 en u kan zelf het aantal stortingen kiezen. Overleg zeker met uw DVV-consulent om het ideale bedrag voor uw situatie te bepalen.

5 redenen om voor het VAPZ van DVV verzekeringen te kiezen

Zekerheid
De waarborg van een mooi aanvullend pensioen door de gegarandeerde interest per storting.

Voordelig
Elk jaar een belastingvoordeel dat kan oplopen tot 60% van uw premie dankzij de vermindering van uw sociale  lasten.

Maatwerk
U kiest zelf hoeveel u spaart en met welke periodiciteit: per maand, trimester of in een keer. 8,17% van uw beroepsinkomen met een maximum van 3.447,62 euros per jaar (bedrag in 2022).

Advies
Uw DVV-consulent berekent hoeveel voordeel u doet.

Extra rendement
U betaalt minder sociale lasten omdat de premie een beroepskost is.

Een VAPZ of een Sociaal VAPZ: wat is het verschil?

Met een Sociaal VAPZ kiest u voor extra zekerheid als u arbeidsongeschikt bent of blijvend invalide wordt. In een Sociaal VAPZ kunt u een hoger bedrag opzij zetten: 9,40% van uw beroepsinkomen met een maximum van 3966,67  euros per jaar (bedrag in 2022) .

Waarom kunt u meer storten? Het meerbedrag gaat naar “solidariteitswaarborgen”. U hebt dan recht op een uitkering bij een periode van langere arbeidsongeschiktheid of blijvende invaliditeit. U kunt een VAPZ of Sociaal VAPZ ook met een IPT of POZ combineren. Vraag advies aan uw DVV-consulent.

En hoeveel krijgt u als u met pensioen gaat?

Uw VAPZ-contract stopt op uw pensioendatum en u ontvangt het gespaarde bedrag in één keer. U betaalt daarop een RIZIV-bijdrage van 3,55% en tot 2% solidariteitsbijdrage. Daarnaast is er een voordelige belasting volgens het principe van de 'fictieve rente'. Uw DVV-consulent toont u graag met cijfervoorbeelden waarom dit zo gunstig is. Eén ding staat vast: hoe eerder u start met uw VAPZ, hoe hoger uw pensioen en gunstiger uw volgende belastingafrekening.

Veelgestelde vragen

Kan ik een VAPZ combineren met een andere pensioenverzekeringen? 
Zeker. U kunt naast het VAPZ een klassieke pensioenspaarformule nemen en/of een Individuele Pensioentoezegging laten onderschrijven door uw vennootschap of een Pensioenovereenkomst voor Zelfstandigen onderschrijven indien u geen vennootschap heeft.  Zo benut u alle mogelijkheden om straks een hoger pensioen te hebben. Informeer bij uw DVV-consulent naar de optimale combinatie. 

Hoe maakt DVV verzekeringen het verschil voor mij? 
DVV geeft - zonder kosten - advies om alle mogelijkheden van de diverse formules voor pensioenopbouw te optimaliseren. Zo mist u geen enkel voordeel en personaliseert u doordacht uw pensioenopbouw. 

Hebt u nog vragen? Lees deze commerciële fiche over VAPZ.

Goed om te weten

Het contract is onderworpen aan het Belgisch recht. 
Raadpleeg de verzekeringsvoorwaarden op vraag bij uw DVV consulent of raadpleeg:

Het is belangrijk deze documenten door te nemen voordat u een contract ondertekent.
De bijzondere en algemene voorwaarden hebben voorrang op de commerciële brochures en op de teksten op www.dvv.be.

Onze dienst voor klachtenbeheer en de ombudsman zijn er om u te helpen. Hoe een klacht indienen.

Nog vragen?

Onze consulenten zijn er voor u. Om alles voor u te regelen bij een schadegeval, voor advies of informatie op uw maat.

Life Professional Protect is een product van DVV, een merk- en handelsnaam van Belins NV, Karel Rogierplein 11, 1210 Brussel - RPR Brussel BTW BE 0405.764.064, IBAN BE98 7995 5012 5293, BIC GKCCBEBB - een verzekeringsonderneming toegelaten onder nr. 0037.

*De gegarandeerde intrestvoet kan aangepast worden voor toekomstige stortingen. De oorspronkelijke intrestvoet blijft dan van toepassing op de opgebouwde reserves op moment van de aanpassing tot de einddatum.

Dit wil u ook weten

DVV-nieuwsbrief

Uw e-mailadres zal alleen gebruikt worden voor de nieuwsbrief van DVV verzekeringen.

Een vraag?
Hulp nodig?

Contacteer een DVV-consulent in uw buurt. Meer dan 1.000 consulenten wachten op u in meer dan 350 kantoren.

Kies een consulent