• MyDVV

Pensioen

VAPZ : een hoog pensioen én een groot fiscaal voordeel voor zelfstandigen en bedrijfsleiders

Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen

Hoog extra pensioen

Groot fiscaal voordeel

Combinatie met POZ of IPT

Waarom kiezen zelfstandigen massaal voor een Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ)?

Het antwoord: het is de voordeligste pensioenformule voor zelfstandigen. Uw wettelijk minimumpensioen bij een volledige loopbaan ligt momenteel rond € 1.270 (alleenstaande) per maand. Dat is een flinke stap terug met uw huidige inkomen. Daarom kiezen nu al bijna 350.000 zelfstandigen voor de zekerheid en de voordelen van het Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ).

Bouw uw pensioen op met fiscale voordelen

In een VAPZ mag u tot 8,17% van uw beroepsinkomen storten met een jaarlijks maximum van € 3256,87 (bedrag in 2019). Het minimumbedrag is € 100 en u kan zelf het aantal stortingen kiezen. Overleg zeker met uw DVV-consulent om het ideale bedrag voor uw situatie te bepalen. 

5 redenen om voor het VAPZ van DVV verzekeringen te kiezen

Zekerheid
De waarborg van een mooi aanvullend pensioen door de gegarandeerde vaste interest.

Voordelig
Elk jaar een belastingvoordeel tot 60% van uw premie - zo wint u meteen.

Maatwerk
U kiest zelf hoeveel u spaart: per maand, trimester of in een keer. Maximaal
€ 3.256,87* per jaar of 8,17% van uw beroepsinkomen.

Advies
Uw DVV-consulent berekent hoeveel voordeel u doet.

Extra rendement
U betaalt minder sociale lasten omdat de premie een beroepskost is.   

Een VAPZ of een Sociaal VAPZ: wat is het verschil?

Met een Sociaal VAPZ kiest u voor extra zekerheid als u arbeidsongeschikt bent of blijvend invalide wordt. In een Sociaal VAPZ kunt u een hoger bedrag opzij zetten: in 2019 is dat per jaar maximaal € 3.747,19 (bedrag 2019) ofwel tot 9,40% van uw referentie-inkomen. Waarom kunt u meer storten? Het meerbedrag gaat naar “solidariteitswaarborgen”. U hebt dan recht op een uitkering bij arbeidsongeschiktheid of blijvende invaliditeit. U kunt een VAPZ of Sociaal VAPZ ook met een IPT of POZ combineren. Vraag advies aan uw DVV-consulent.

En hoeveel krijgt u als u met pensioen gaat?

Uw VAPZ-contract stopt op uw pensioendatum en u ontvangt het gespaarde bedrag in één keer. U betaalt daarop een RIZIV-bijdrage van 3,55% en tot 2% solidariteitsbijdrage. Daarnaast is er een voordelige belasting volgens het principe van de 'fictieve rente'. Uw DVV-consulent toont u graag met cijfervoorbeelden waarom dit zo gunstig is. Eén ding staat vast: hoe eerder u start met uw VAPZ, hoe hoger straks uw pensioen en gunstiger uw volgende belastingafrekening.

Veelgestelde vragen

Kan ik een VAPZ combineren met een andere pensioenformule? 
Zeker. U kunt naast het VAPZ een klassieke pensioenspaarformule nemen en/of een Individuele Pensioentoezegging laten onderschrijven door uw vennootschap of een Pensioenovereenkomst voor Zelfstandigen onderschrijven indien u geen vennootschap heeft.  Zo benut u alle mogelijkheden om straks een hoger pensioen te hebben. Informeer bij uw DVV-consulent naar de optimale combinatie. 

Hoe maakt DVV verzekeringen het verschil voor mij? 
DVV geeft - zonder kosten - advies om alle mogelijkheden van de diverse formules voor pensioenopbouw te optimaliseren. Zo mist u geen enkel voordeel en personaliseert u doordacht uw pensioenopbouw. 

Hebt u nog vragen? Lees deze commerciële fiche over VAPZ.

Goed om te weten
Het contract is onderworpen aan het Belgisch recht. 
Raadpleeg de voorwaarden van de verzekering bij uw DVV consulent of hieronder.

Het is belangrijk deze documenten door te nemen voordat u een contract ondertekent.
De bijzondere en algemene voorwaarden hebben voorrang op de commerciële brochures en op de teksten op www.dvv.be. 

Life Professional Protect is een product van DVV, een merk- en handelsnaam van Belins NV, Karel Rogierplein 11, 1210 Brussel - RPR Brussel BTW BE 0405.764.064, IBAN BE98 7995 5012 5293, BIC GKCCBEBB - een verzekeringsonderneming toegelaten onder nr. 0037.

Onze dienst voor klachtenbeheer  en de ombudsman zijn er om u te helpen. Hoe een klacht indienen.

Dit wil u ook weten

DVV-nieuwsbrief

Uw e-mailadres zal alleen gebruikt worden voor de nieuwsbrief van DVV verzekeringen.

Een vraag?
Hulp nodig?

Ga naar een DVV-consulent in een van onze 316 kantoren.

Kies een consulent