• Contact
  • Wie zijn wij ?
  • Klachten
  • Jobs
  • MyDVV

Werknemers

De arbeidsongevallenverzekering met extralegale troeven voor uw medewerkers

Beroepen en bedrijven

U bent wettelijk in orde dus 100% gerust

U bevordert het vertrouwen van uw medewerkers

U zorgt voor extra financiële zekerheid met 3 opties

Geef uw personeel meer zekerheid én waardering door uw arbeidsongevallenverzekering

U moet als werkgever verplicht een verzekering tegen arbeidsongevallen afsluiten voor uw medewerkers. Wilt u hen bovenop de wettelijke waarborgen meer zekerheid geven én hun band met uw bedrijf verstevigen? Dan heeft DVV verzekeringen een formule met sterke basiswaarborgen en interessante opties. De Arbeidsongevallenverzekering van DVV is een echte troef voor uw HR-beleid.  Maar ze biedt ook u als werkgever de zekerheid die u zoekt.  

4 redenen om voor de Arbeidsongevallenverzekering van DVV verzekeringen te kiezen

U bent wettelijk in orde
Deze verzekering vergoedt bij een ongeval alles wat wettelijk verplicht is.

Compleet 
DVV keert medische vergoedingen na een ongeval uit en een vervangend inkomen bij tijdelijke of permanente arbeidsongeschiktheid.

Financiële extra's
Met de optionele waarborg zorgt u ervoor dat uw medewerkers na een ongeval geen loonverlies lijden. 

Maatwerk 
De DVV-consulent geeft u advies voor uw specifieke situatie.

Vier waarborgen voor uw medewerkers na een werkongeval

Hebben uw medewerkers op weg naar het werk of tijdens hun werk en professionele verplaatsingen een ongeval? Dan vergoedt de Arbeidsongevallenverzekering van DVV de volgende kosten:     

  • de medische en de reiskosten op basis van RIZIV-barema (bv ziekenwagen, MUG, ...)
  • een dagvergoeding voor tijdelijke arbeidsongeschiktheid
  • een vergoeding bij blijvende arbeidsongeschiktheid
  • een vergoeding bij overlijden

De bedragen zijn wettelijk vastgelegd. Uw DVV-consulent informeert u graag over de huidige bedragen en precieze voorwaarden. 

Drie extra waarborgen als extralegaal voordeel voor uw medewerkers en uzelf als werkgever

Waardevolle medewerkers bindt u makkelijker aan uw bedrijf met een aantrekkelijk verloningspakket. Daarom kunt u de basiswaarborgen van de Arbeidsongevallenverzekering uitbreiden met drie opties die hen nog meer financiële zekerheid geven. 

Hogere vergoedingen dan het wettelijk plafond
Medewerkers die meer verdienen dan het plafond van € 45.711,80  per jaar (bedrag 2021) verliezen de vergoeding tussen het plafond en hun werkelijke vergoeding. Met de optie Waarborg Excedent vermijden zij inkomensverlies omdat deze optie van de Arbeidsongevallenverzekering het verschil vergoedt. 

Ook ongevallen in de privésfeer zijn verzekerd 
Door de optie Lichamelijke Ongevallen privéleven zijn uw medewerkers 24/24 en 365 dagen per jaar verzekerd voor elk ongeval. Deze uitbreiding is voor hen een grote financiële geruststelling. 

Gewaarborgd Loon voor de werkgever
Volgens de Arbeidsongevallenwet moet u als werkgever uw medewerkers de eerste maand van de arbeidsongeschiktheid door een ongeval volledig uitbetalen. De arbeidsongevallenverzekering moet maar 90% ervan betalen. Met de  waarborg Gewaarborgd Loon betaalt DVV dit verschil en hebt u als werkgever dus geen extra kosten.

Hebt u nog vragen? Lees de commerciële fiche Arbeidsongevallen.

Uitsluitingen en beperkingen

Wordt bijvoorbeeld niet gedekt door de wettelijke waarborg, de ziektes die niet het gevolg zijn van een ongeval of ongevallen die opzettelijk veroorzaakt of erger gemaakt zijn door het slachtoffer.

Zijn onder meer uitgesloten van de facultatieve waarborgen zelfdoding en de gevolgen van een poging tot zelfdoding, ongevallen als gevolg van winstgevende sportbeoefening, ongevallen als gevolg van de beoefening van gevaarlijke sporten of ongevallen terwijl men onder de invloed is van alcohol of drugs.

Goed om te weten

De duur van de arbeidsongevallenverzekering Verzekering Arbeidsongevallen  - Beroepen en bedrijven wordt bepaald in de bijzondere voorwaarden. Op de jaarlijkse vervaldag wordt uw contract telkens stilzwijgend verlengd voor 1 jaar. Het verzekeringscontract is onderworpen aan het Belgisch recht. 

Raadpleeg de verzekeringsvoorwaarden (verzekerde waarborgen, limieten van de dekking, algemene voorwaarden enz.) op vraag bij uw DVV consulent of raadpleeg;

Het is belangrijk deze documenten door te nemen voordat u een contract ondertekent. De bijzondere en algemene voorwaarden hebben voorrang op de commerciële brochures en op de teksten op www.dvv.be. 

Onze dienst voor klachtenbeheer en de ombudsman zijn er om u te helpen. Hoe een klacht indienen.

Nog vragen?

Onze consulenten zijn er voor u. Om alles voor u te regelen bij een schadegeval, voor advies of informatie op uw maat.

Verzekering Arbeidsongevallen  - Beroepen en bedrijven is een verzekeringsproduct vanDVV, een merk- en handelsnaam van Belins NV, Karel Rogierplein 11, 1210 Brussel - RPR Brussel BTW BE 0405.764.064, IBAN BE98 7995 5012 5293, BIC GKCCBEBB - een verzekeringsonderneming toegelaten onder nr. 0037.

Dit wil u ook weten

DVV-nieuwsbrief

Uw e-mailadres zal alleen gebruikt worden voor de nieuwsbrief van DVV verzekeringen.

Een vraag?
Hulp nodig?

Contacteer een DVV-consulent in uw buurt. Meer dan 1.000 consulenten wachten op u in meer dan 350 kantoren.

Kies een consulent