• Blog
  • Contact
  • Wie zijn wij ?
  • Klachten
  • Jobs
  • MyDVV

Werknemers

De arbeidsongevallenverzekering met extralegale troeven voor je medewerkers

Beroepen en bedrijven

Je bent wettelijk in orde dus 100% gerust

Je bevordert het vertrouwen van je medewerkers

Je zorgt voor extra financiële zekerheid met 3 opties

Geef je personeel meer zekerheid én waardering door je arbeidsongevallenverzekering

Je moet als werkgever verplicht een verzekering tegen arbeidsongevallen afsluiten voor je medewerkers. Wil je hen bovenop de wettelijke waarborgen meer zekerheid geven én hun band met je bedrijf verstevigen? Dan heeft DVV verzekeringen een formule met sterke basiswaarborgen en interessante opties. De Arbeidsongevallenverzekering van DVV is een echte troef voor je HR-beleid. Maar ze biedt ook jou als werkgever de zekerheid die je zoekt.  

Sinds 1 januari 2022 moeten alle verenigingswerkers in de sport- en cultuursector ook gedekt zijn door een Arbeidsongevallenverzekering.

4 redenen om voor de Arbeidsongevallenverzekering van DVV verzekeringen te kiezen

Je bent wettelijk in orde
Deze verzekering vergoedt bij een ongeval alles wat wettelijk verplicht is.

Compleet 
DVV keert medische vergoedingen na een ongeval uit en een vervangend inkomen bij tijdelijke of permanente arbeidsongeschiktheid.

Financiële extra's
Met de optionele waarborg zorg je ervoor dat je medewerkers na een ongeval geen loonverlies lijden.

Maatwerk 
De DVV-consulent geeft je advies voor je specifieke situatie.

Vier waarborgen voor je medewerkers na een werkongeval

Hebben je medewerkers op weg naar het werk of tijdens hun werk en professionele verplaatsingen een ongeval? Dan vergoedt de Arbeidsongevallenverzekering van DVV de volgende kosten:     

  • de medische en de reiskosten op basis van RIZIV-barema (bv ziekenwagen, MUG, ...)
  • een dagvergoeding voor tijdelijke arbeidsongeschiktheid
  • een vergoeding bij blijvende arbeidsongeschiktheid
  • een vergoeding bij overlijden

De bedragen zijn wettelijk vastgelegd. Je DVV-consulent informeert je graag over de huidige bedragen en precieze voorwaarden. 

Drie extra waarborgen als extralegaal voordeel voor je medewerkers en jezelf als werkgever

Waardevolle medewerkers bind je makkelijker aan je bedrijf met een aantrekkelijk verloningspakket. Daarom kun je de basiswaarborgen van de Arbeidsongevallenverzekering uitbreiden met drie opties die hen nog meer financiële zekerheid geven. 

Hogere vergoedingen dan het wettelijk plafond
Medewerkers die meer verdienen dan het plafond van 45.711,80 euro per jaar (bedrag 2021) verliezen de vergoeding tussen het plafond en hun werkelijke vergoeding. Met de optie Waarborg Excedent vermijden zij inkomensverlies omdat deze optie van de Arbeidsongevallenverzekering het verschil vergoedt. 

Ook ongevallen in de privésfeer zijn verzekerd 
Door de optie Lichamelijke Ongevallen privéleven zijn je medewerkers 24/24 en 365 dagen per jaar verzekerd voor elk ongeval. Deze uitbreiding is voor hen een grote financiële geruststelling. 

Gewaarborgd Loon voor de werkgever
Volgens de Arbeidsongevallenwet moet je als werkgever je medewerkers de eerste maand van de arbeidsongeschiktheid door een ongeval volledig uitbetalen. De arbeidsongevallenverzekering moet maar 90% ervan betalen. Met de waarborg Gewaarborgd Loon betaalt DVV dit verschil en heb je als werkgever dus geen extra kosten.

Heb je nog vragen? Lees de commerciële fiche Arbeidsongevallen.

Uitsluitingen en beperkingen

Wordt bijvoorbeeld niet gedekt door de wettelijke waarborg, de ziektes die niet het gevolg zijn van een ongeval of ongevallen die opzettelijk veroorzaakt of erger gemaakt zijn door het slachtoffer.

Zijn onder meer uitgesloten van de facultatieve waarborgen zelfdoding en de gevolgen van een poging tot zelfdoding, ongevallen als gevolg van winstgevende sportbeoefening, ongevallen als gevolg van de beoefening van gevaarlijke sporten of ongevallen terwijl men onder de invloed is van alcohol of drugs.

De duur van de arbeidsongevallenverzekering Verzekering Arbeidsongevallen - Beroepen en bedrijven wordt bepaald in de bijzondere voorwaarden. Op de jaarlijkse vervaldag word je contract telkens stilzwijgend verlengd voor 1 jaar. Het verzekeringscontract is onderworpen aan het Belgisch recht. 

Raadpleeg de verzekeringsvoorwaarden (verzekerde waarborgen, limieten van de dekking, algemene voorwaarden enz.) of vraag bij je DVV consulent of raadpleeg;

Het is belangrijk deze documenten door te nemen voordat je een contract ondertekent. De bijzondere en algemene voorwaarden hebben voorrang op de commerciële brochures en op de teksten op www.dvv.be. 

Onze dienst voor klachtenbeheer en de ombudsman zijn er om je te helpen. Hoe een klacht indienen.

Gewoon goeie service

Bij DVV is verzekeren in de eerste plaats een service. Dagelijks maken meer dan 1.000 DVV-consulenten tijd voor je vrij. Wanneer je dat echt nodig hebt, bijvoorbeeld in geval van schade. Je consulent volgt je dossier dus persoonlijk van A tot Z. En dat is geruststellend!

Verzekering Arbeidsongevallen  - Beroepen en bedrijven is een verzekeringsproduct vanDVV, een merk- en handelsnaam van Belins NV, Karel Rogierplein 11, 1210 Brussel - RPR Brussel BTW BE 0405.764.064, IBAN BE98 7995 5012 5293, BIC GKCCBEBB - een verzekeringsonderneming toegelaten onder nr. 0037.

Dit wil je ook weten

DVV-nieuwsbrief

Je e-mailadres zal alleen gebruikt worden voor de nieuwsbrief van DVV verzekeringen.

Een vraag?
Hulp nodig?

Contacteer een DVV-consulent in je buurt. Meer dan 1.000 consulenten wachten op je in meer dan 290 kantoren.

Kies een consulent