• Contact
 • Wie zijn wij?
 • Klachten
 • Jobs
 • MyDVV

Vereniging

Verzekering op maat van vzw’s en verenigingen

Verenigingen en vzw’s Cover

Aansprakelijkheid voor dieren

Als uw vereniging of vzw therapie aanbiedt met behulp van dieren, dan dekt deze verzekering uw aansprakelijkheid als er iets verkeerd gaat.

Alle partijen verzekerd

De verzekering dekt leden, personeel, vrijwilligers, deelnemers enz. Voor verschillende groepen kan u zelfs andere dekkingen voorzien binnen dezelfde polis.

Zelfs kosten van opsporing

De verzekering komt tussen voor medische kosten, maar daar stopt het niet. Ook vervoerskosten, kosten van opsporing, redding en repatriëring zijn gedekt.

Wat is de verzekering Verenigingen en vzw’s Cover?

Als u een vzw of vereniging hebt, vraagt u zich misschien af of u wel voldoende verzekerd bent. Wat als er een ongeval gebeurt waarvoor u aansprakelijk gesteld wordt? Of als een vrijwilliger een ongeluk krijgt terwijl hij zich inzet voor de vereniging? Of als uw vzw zich moet verdedigen voor de rechtbank? Met de verzekering Verenigingen en Vzw’s Cover bent u goed verzekerd voor risico’s waarmee uw organisatie in aanraking kan komen. Een hele geruststelling!

Alles-in-één voor uw organisatie

 • DVV verzekeringen heeft deze verzekering speciaal uitgedacht voor organisaties die sociaal-culturele en sportactiviteiten organiseren binnen de non-profit sector.
 • Het is de basisverzekering voor vzw’s en verenigingen. Vzw’s die geen personeel, eigen patrimonium of eigen wagenpark hebben, hebben aan deze verzekering vaak genoeg. Wil u advies voor uw vereniging? Raadpleeg een DVV-consulent om te weten welke verzekeringen voor uw specifieke organisatie nodig zijn.

Wat dekt de verzekering Verenigingen en vzw’s Cover?

Net zoals elk ander bedrijf, loopt een feitelijke vereniging of een vzw heel wat risico’s op het vlak van de burgerlijke aansprakelijkheid van de organisatie en de mogelijke lichamelijke ongevallen van haar medewerkers en/of vrijwilligers. Om het u makkelijk te maken dekt de verzekering al deze risico’s in 1 enkel contract.

3 waarborgen
Met deze verzekering bent u zeker van de volgende waarborgen:

 • burgerlijke aansprakelijkheid: we vergoeden de lichamelijke en materiële schade veroorzaakt aan derden.
 • rechtsbijstand: we bieden juridische en financiële bijstand bij geschillen.
 • lichamelijke ongevallen: we komen tussen als medewerkers of vrijwilligers lichamelijke schade oplopen.

Wil u een ruimere bescherming? Dan zijn er keuzewaarborgen mogelijk.
Ontdek meer over de waarborgen

Verzekering op uw maat

U kiest de waarborgen die uw vzw of vereniging nodig heeft. Resultaat: geen hiaten in de dekking, geen dubbele dekking en ook geen dubbele premie! 

Eenvoudig beheer

Dankzij de polis Verenigingen en vzw’s Cover hebt u genoeg aan 1 contract voor een heel aantal belangrijke verzekeringen. Daardoor hebt u heel wat minder papierwerk!

Ruime waarborgen

Met deze verzekering zijn heel wat risico’s van de werking van uw organisatie gedekt. Als er daar iets verkeerd gaat, bent u beschermd.

Pakketpolis, maar toch op maat!

U kiest zelf welke waarborgen u wenst (en voor wie). Uw DVV-consulent geeft u graag raad en zorgt verder voor een prima premie voor een optimale verzekering.

Uitsluitingen en beperkingen

 • De verschillende waarborgen Burgerrechtelijke Aansprakelijkheid van deze verzekering dekken bijvoorbeeld de schadegevallen niet die opzettelijk veroorzaakt zijn door een verzekerde die minstens 16 jaar oud is. Ook schadegevallen te wijten aan een grove fout van een verzekerde van minstens 16 jaar oud, schade veroorzaakt aan de verzekeringnemer, de conventioneel bedongen schadevergoeding, de stoffelijke schade veroorzaakt door grondverschuivingen zijn niet gedekt.
 • Schadegevallen veroorzaakt door orkanen, tornado’s, cyclonen, overstromingen, aardbevingen of andere natuurfenomenen zijn uitgesloten.
 • Gerechtelijke, transactionele, administratieve of economische boetes, de schadevergoedingen die als strafmaatregel of afschrikmiddel worden toegepast, en ook de kosten van strafrechtelijke vervolging zijn niet gedekt.
 • Schade veroorzaakt aan derden door de verontreiniging van de bodem, het water of de atmosfeer is uitgesloten

Goed om te weten

 • De verzekering Verenigingen en vzw’s Cover wordt afgesloten voor 1 jaar en jaarlijks stilzwijgend verlengd. Het verzekeringscontract is onderworpen aan het Belgisch recht. De bijzondere en algemene voorwaarden hebben voorrang op de commerciële brochures. 
 • Ga voor meer informatie langs bij een DVV-consulent of bekijk:
 • Kennisname van deze documenten is verplicht vóór u het contract ondertekent.
 • De verzekering Verenigingen en vzw’s Cover is een verzekeringsproduct van DVV, een merk- en handelsnaam van Belins NV, Karel Rogierplein 11, 1210 Brussel - RPR Brussel BTW BE 0405.764.064, IBAN BE98 7995 5012 5293, BIC GKCCBEBB - een verzekeringsonderneming toegelaten onder nr. 0037.

DVV-nieuwsbrief

Uw e-mailadres zal alleen gebruikt worden voor de nieuwsbrief van DVV verzekeringen.

Een vraag?
Hulp nodig?

Contacteer een DVV-consulent in uw buurt. Meer dan 1.000 consulenten wachten op u in meer dan 350 kantoren.

Kies een consulent