• Blog
 • Contact
 • Wie zijn wij?
 • Klachten
 • Jobs
 • MyDVV

Vereniging

Verzekering op maat van vzw’s en verenigingen

Verenigingen en vzw’s Cover

Aansprakelijkheid voor dieren

Als je vereniging of vzw therapie aanbiedt met behulp van dieren, dan dekt deze verzekering je aansprakelijkheid als er iets verkeerd gaat.

Alle partijen verzekerd

De verzekering dekt leden, personeel, vrijwilligers, deelnemers enz. Voor verschillende groepen kan je zelfs andere dekkingen voorzien binnen dezelfde polis.

Zelfs kosten van opsporing

De verzekering komt tussen voor medische kosten, maar daar stopt het niet. Ook vervoerskosten, kosten van opsporing, redding en repatriëring zijn gedekt.

Wat is de verzekering Verenigingen en vzw’s Cover?

Als je een vzw of vereniging hebt, vraag je jezelf misschien af of je wel voldoende verzekerd bent. Wat als er een ongeval gebeurt waarvoor je aansprakelijk gesteld wordt? Of als een vrijwilliger een ongeluk krijgt terwijl hij zich inzet voor de vereniging? Of als je vzw zich moet verdedigen voor de rechtbank? Met de verzekering Verenigingen en Vzw’s Cover ben je goed verzekerd voor risico’s waarmee je organisatie in aanraking kan komen. Een hele geruststelling!

Alles-in-één voor je organisatie

 • DVV verzekeringen heeft deze verzekering speciaal uitgedacht voor organisaties die sociaal-culturele en sportactiviteiten organiseren binnen de non-profit sector.
 • Het is de basisverzekering voor vzw’s en verenigingen. Vzw’s die geen personeel, eigen patrimonium of eigen wagenpark hebben, hebben aan deze verzekering vaak genoeg. Wil je advies voor je vereniging? Raadpleeg een DVV-consulent om te weten welke verzekeringen voor je specifieke organisatie nodig zijn.

Wat dekt de verzekering Verenigingen en vzw’s Cover?

Net zoals elk ander bedrijf, loopt een feitelijke vereniging of een vzw heel wat risico’s op het vlak van de burgerlijke aansprakelijkheid van de organisatie en de mogelijke lichamelijke ongevallen van haar medewerkers en/of vrijwilligers. Om het je makkelijk te maken dekt de verzekering al deze risico’s in één enkel contract.

Drie waarborgen
Met deze verzekering ben je zeker van de volgende waarborgen:

 • burgerlijke aansprakelijkheid: we vergoeden de lichamelijke en materiële schade veroorzaakt aan derden.
 • rechtsbijstand: we bieden juridische en financiële bijstand bij geschillen.
 • lichamelijke ongevallen: we komen tussen als medewerkers of vrijwilligers lichamelijke schade oplopen.

Wil je een ruimere bescherming? Dan zijn er keuzewaarborgen mogelijk.
Ontdek meer over de waarborgen

Wist u dat sinds 1 januari 2022 alle verenigingswerkers in de cultuur- en sportsector gedekt moeten zijn door een arbeidsongevallenverzekering?

Verzekering op jouw maat

Je kiest de waarborgen die je vzw of vereniging nodig heeft. Resultaat: geen hiaten in de dekking, geen dubbele dekking en ook geen dubbele premie! 

Eenvoudig beheer

Dankzij de polis Verenigingen en vzw’s Cover heb je genoeg aan één contract voor een heel aantal belangrijke verzekeringen. Daardoor heb je heel wat minder papierwerk!

Ruime waarborgen

Met deze verzekering zijn heel wat risico’s van de werking van je organisatie gedekt. Als er daar iets verkeerd gaat, ben je beschermd.

Pakketpolis, maar toch op maat!

Je kiest zelf welke waarborgen je wenst (en voor wie). Je DVV-consulent geeft je graag raad en zorgt verder voor een prima premie voor een optimale verzekering.

Uitsluitingen en beperkingen

 • De verschillende waarborgen Burgerrechtelijke Aansprakelijkheid van deze verzekering dekken bijvoorbeeld de schadegevallen niet die opzettelijk veroorzaakt zijn door een verzekerde die minstens zestien jaar oud is. Ook schadegevallen te wijten aan een grove fout van een verzekerde van minstens zestien jaar oud, schade veroorzaakt aan de verzekeringnemer, de conventioneel bedongen schadevergoeding, de stoffelijke schade veroorzaakt door grondverschuivingen zijn niet gedekt.
 • Schadegevallen veroorzaakt door orkanen, tornado’s, cyclonen, overstromingen, aardbevingen of andere natuurfenomenen zijn uitgesloten.
 • Gerechtelijke, transactionele, administratieve of economische boetes, de schadevergoedingen die als strafmaatregel of afschrikmiddel worden toegepast, en ook de kosten van strafrechtelijke vervolging zijn niet gedekt.
 • Schade veroorzaakt aan derden door de verontreiniging van de bodem, het water of de atmosfeer is uitgesloten
 • De verzekering Verenigingen en vzw’s Cover wordt afgesloten voor 1 jaar en jaarlijks stilzwijgend verlengd. Het verzekeringscontract is onderworpen aan het Belgisch recht. De Bijzondere en Algemene voorwaarden hebben voorrang op de commerciële brochures. 
 • Ga voor meer informatie langs bij een DVV-consulent of bekijk:
 • Kennisname van deze documenten is verplicht vóór je het contract ondertekent.

Gewoon goeie service

Bij DVV is verzekeren in de eerste plaats een service. Dagelijks maken meer dan 1.000 DVV-consulenten tijd voor je vrij. Wanneer je dat echt nodig hebt, bijvoorbeeld in geval van schade. Je consulent volgt je dossier dus persoonlijk van A tot Z. En dat is geruststellend!

De verzekering Verenigingen en vzw’s Cover is een verzekeringsproduct van DVV, een merk- en handelsnaam van Belins NV, Karel Rogierplein 11, 1210 Brussel - RPR Brussel BTW BE 0405.764.064, IBAN BE98 7995 5012 5293, BIC GKCCBEBB - een verzekeringsonderneming toegelaten onder nr. 0037.

DVV-nieuwsbrief

Je e-mailadres zal alleen gebruikt worden voor de nieuwsbrief van DVV verzekeringen.

Een vraag?
Hulp nodig?

Contacteer een DVV-consulent in je buurt. Meer dan 1.000 consulenten wachten op je in meer dan 290 kantoren.

Kies een consulent