• Blog
 • Contact
 • Wie zijn wij?
 • Klachten
 • Jobs
 • MyDVV

Reisbijstand: reis zorgeloos

DVV Assistance verkozen tot “Beste van de test”* door Testaankoop

Vooraleer je verzekering af te sluiten, raden we je aan het informatiedocument te lezen.

Basisdekking : wat is er gedekt in de personenbijstand?

Wereldwijde dekking

Behalve enkele landen die vermeld staan in de algemene voorwaarden.

Repatriëring

Vanuit het buitenland, maar ook vanaf een vakantiebestemming elders in België.

Onbeperkte terugbetaling van medische kosten in het buitenland

Met uitzondering van tandheelkundige kosten en kosten voor kinesitherapie.

De personenbijstand bevat ook:

Bagagebijstand bij verlies of diefstal in het buitenland: terugbetaling van de kosten voor de aankoop van kleding en toiletartikelen (max. 125 euro).

Hulp bij het vertalen en voor de communicatiekosten: terugbetaling van een tolk (max. 125 euro) en van de telefoonkosten om ons te contacteren.

Voorschot bij een proces wegens onopzettelijke misdaad in het buitenland: strafrechtelijke borgstelling (12.500 euro) en kosten voor het ereloon van een advocaat naar keuze (max. 1.250 euro).

Fietsbijstand (alleen binnen geografisch Europa) indien je pech hebt, betrokken bent bij een ongeval of je fiets gestolen wordt (max. 3 interventies/jaar).

Vooraleer je verzekering af te sluiten, raden we je aan het informatiedocument te lezen.

Testaankoop kende het label “Beste van de test” toe aan DVV Assistance, onze reis- en autobijstandsverzekering

Bij DVV beloven we altijd de beste service te geven. En dat is nog niet alles. Vandaag zijn we erg trots te mogen aankondigen dat de formule Mobiliteit Extra en de optie Prestige van onze reisbijstand DVV Assistance door Testaankoop werd uitgeroepen tot “Beste van de test”.

Wat is onder andere niet gedekt?

 • Medische kosten in België
 • Medische kosten in het buitenland onder de €20 na aftrek van de tussenkomst van uw mutualiteit
 • Kosten die voortvloeien uit omstandigheden die bekend waren of aanwezig waren op het moment van vertrek vanuit uw huis en die redelijkerwijs tot de schade konden leiden.
 • Geannuleerde reizen 
 • Landen, regio’s of zones waarvoor de overheidsinstanties een algemeen reisverbod of een verbod voor niet-essentiële reizen hebben afgekondigd
 • Aankoop van eventuele reserveonderdelen voor je fiets.
 • Kosten in verband met ongevallen en gebeurtenissen veroorzaakt door de volgende activiteiten: deltavliegen, paragliden, bobsleeën, parachutespringen, benji, bergbeklimmen, rally's, raften, canyoning, ULM, jetskiën, speleologie.

Elke verzekering houdt limieten en uitsluitingen in, zowel voor de basiswaarborgen als voor de bijkomende waarborgen. Je kan de volledige lijst terugvinden in het Informatiedocument over DVV Assistance (IPID) en in de Algemene voorwaarden van DVV Assistance.

Een formule die zich aanpast aan je familiale situatie

Je kan kiezen tussen 2 formules met dezelfde dekkingen:

Voor mij

Voor mijn gezin

Kies optionele waarborgen voor een zorgeloze vakantie met de volgende opties:

Verdubbeling van alle plafonds voor terugbetaling, voorschot of kosten die zijn gedekt door de waarborg personenbijstand. 

Terugbetaling van de medische kosten in België gedurende de 3 maanden die volgen op je repatriëring als gevolg van een ongeval of ziekte in het buitenland (max. 7.000 euro).

Hoeveel kost deze optie?
De optie uitgebreide personenbijstand kost 35 euro/jaar.

Pechverhelping ter plaatse of wegslepen als dat nodig is (in België of in het buitenland). 

Repatriëring van je voertuig uit het buitenland als het niet binnen de 3 dagen kan worden hersteld.

Vervoer of repatriëring van andere verzekerde personen die je vergezellen (geldig in België en in het buitenland).

Bijstand voor het openen van het voertuig (als de sleutels er nog in liggen) in België.

Een stadswagen (categorie B) als vervangwagen gedurende 7 dagen OF een mobiliteitsbudget van max. 85 euro/dag gedurende 7 dagen.

Wat valt er onder meer specifiek niet onder voertuigbijstand?

 • Onderhouds- of reparatiekosten van voertuigen.
 • Kosten bij immobilisatie van het voertuig voor onderhoud..
 • Brandstof- en smeermiddelkosten die nodig zijn voor reparaties.

Hoeveel kost deze optie?
De optie voertuigbijstand kost 110 euro/jaar.

Bovenop de dekkingen van de waarborg voertuigbijstand, krijg je een vervangwagen van een hogere categorie: een auto van categorie D, gedurende max. 15 dagen (in plaats van een stadswagen van categorie B) afhankelijk van de beschikbaarheid, OF een mobiliteitsbudget voor langere tijd (15 dagen in plaats van 7 dagen).  

Hoeveel kost deze optie?
De optie uitgebreide voertuigbijstand kost 190 euro/jaar.

Met deze optie komen we tussen voor max. 1.500 euro (formule “Voor mij”) of max 3.750 euro (formule “Voor mijn gezin”) in volgende gevallen:

 • Diefstal van je bagage
 • Beschadiging van je bagage
 • Verlies van je bagage

Wat is niet gedekt in de Bagageverzekering?

 • Een verblijf korter dan 3 overnachtingen in België en korter dan 1 overnachting in het buitenland.
 • Diefstal, verlies of beschadiging van bederfbare goederen.
 • Bagage die wordt getransporteerd met de fiets. 

Franchise
Het bedrag van de franchise bedraagt 100 euro.

Hoeveel kost deze optie?
De prijs hangt af van de formule personenbijstand die je kiest.

 

Elke verzekering houdt limieten en uitsluitingen in, zowel voor de basiswaarborgen als voor de bijkomende waarborgen. Je kan de volledige lijst terugvinden in het Informatiedocument over DVV Assistance (IPID) en in de Algemene voorwaarden van DVV Assistance.

La DVV Assistance s'adapte à votre voyage

Een verzekering voor elk soort reiziger 

Of je nu op reis gaat met de wagen, op citytrip in Europa, op wintersportvakantie, naar het strand of naar een verre bestemming, DVV Assistance past bij je reis. 

Heb je vragen over de reisbijstand?

 • Bijstand 24u/24, 7d/7: bel 0800 93 300 of +32 (0)2 286 72 86 (in het buitenland).
 • Psychologische bijstand: terugbetaling van de 5 eerste sessies met een erkend psycholoog. 
 • Medische teleconsultatie overdag: een dokter beantwoordt je vragen over een infectie of behandeling.  

Als je fiets is gestolen of geïmmobiliseerd als gevolg van een panne (probleem met de batterij, platte band of geblokkeerde ketting), een ongeval of vandalisme, dan komt de fietsbijstand tussen in België en geografisch Europa.  

Als je gerepatrieerd moet worden of je bent fysiek niet meer in staat om de rest van je pakket te gebruiken (lessen, skiliftpas en huur van materiaal) dan komt de reisbijstand tussen met een terugbetaling pro rata de duurtijd dat je het pakket niet hebt kunnen gebruiken, met een maximum van 250 euro per verzekerde. 

Als je jouw verblijf moet verlengen (voor medische redenen of als gevolg van uitzonderlijk natuurgeweld), komen we tussen en krijg je maximum 10 bijkomende nachten terugbetaald (max. 125 euro/nacht/kamer, ontbijt inbegrepen).

Je krijgt onbeperkte terugbetaling van de medische kosten in het buitenland. In deze kosten zijn inbegrepen:

 • Hospitalisatiekosten en voorgeschreven geneesmiddelen.
 • Transport met de ziekenwagen.

Let op: de terugbetaling van kosten voor tandzorg en kinesitherapie is niet onbeperkt. We vergoeden maximaal 250 euro voor tandzorg en 125 euro voor kinesitherapie.

Bij schade aan je huis als gevolg van onder andere inbraak, brand of overstroming, geniet je bijstand voor de repatriëring.

Met DVV Assistance is de repatriëring uit het buitenland inbegrepen bij vervroegde terugkeer wegens het plotse overlijden van een dicht familielid.  

Bij het overlijden van een verzekerde in het buitenland zorgt DVV Assistance voor de repatriëring van het stoffelijk overschot. 

*Onze DVV Assistance, “Beste van de test” volgens Testaankoop

De formule Mobiliteit Extra en de optie Prestige van onze reisbijstand DVV Assistance behaalde de titel van “Beste van de test” met een eindscore van 82 op 100.
In juni 2023 maakte Testaankoop een vergelijkende studie van 88 verzekeringsformules, waarbij de consumentenvereniging rekening hield met de volgende criteria:

 • de dekking van de polis in het algemeen: draagwijdte van het begrip verzekerde, waarborgen - bedragen en omvang van de waarborgen - territorialiteit, maximale duur van de reis enz.
 • de bescherming van de consument: verhaal, draagwijdte van de gevallen van uitsluiting, leesbaarheid van de algemene voorwaarden enz.

Wat de dekking aangaat, ging Testaankoop 40 criteria na die het als belangrijk beschouwt voor een gemiddelde consument.
Testaankoop hield evenwel geen rekening met de bestaande tarieven, die uiterst gesegmenteerd zijn en afhangen van tal van individuele kenmerken.
Bovendien hangen alle polissen die met elkaar vergeleken werden eveneens af van bepaalde aanvaardingsvoorwaarden, die min of meer streng kunnen zijn.

Lees de volledige analyse in de koopwijzer reisbijstand op de Testaankoop website (alleen beschikbaar voor abonnees).

 • Onze partner Europ Assistance organiseert de bijstand.
 • DVV Assistance wordt afgesloten voor 1 jaar en wordt jaarlijks stilzwijgend verlengd. Het verzekeringscontract is onderworpen aan het Belgisch recht. De Bijzondere en Algemene voorwaarden hebben voorrang op de commerciële brochures. Ga langs bij een DVV-consulent of bekijk hier:
 • Vooraleer een contract te ondertekenen is het belangrijk dat je kennis neemt van deze documenten.

Gewoon goeie service

Bij DVV is verzekeren in de eerste plaats een service. Dagelijks maken meer dan 1.000 DVV-consulenten tijd voor je vrij. Wanneer je dat echt nodig hebt, bijvoorbeeld in geval van schade. Je consulent volgt je dossier dus persoonlijk van A tot Z. En dat is geruststellend!

De bijstandsverzekering DVV Assistance is een verzekeringsproduct van DVV, een merk- en handelsnaam van Belins NV, Karel Rogierplein 11, 1210 Brussel - RPR Brussel BTW BE 0405.764.064, IBAN BE98 7995 5012 5293 - een verzekeringsonderneming toegelaten onder nr. 0037. 

DVV-nieuwsbrief

Je e-mailadres zal alleen gebruikt worden voor de nieuwsbrief van DVV verzekeringen.

Een vraag?
Hulp nodig?

Contacteer een DVV-consulent in je buurt. Meer dan 1.000 consulenten wachten op je in meer dan 290 kantoren.

Kies een consulent