• MyDVV

Auto

Uw autoverzekering op maat

Autoverzekering Mobility: Burgerlijke Aansprakelijkheid - Mini & Full Omnium

Vervangwagen eender waar in België bij een ongeval

Gratis 24/24 en 7/7 bijstand bij een ongeval in België

10% korting op de formule Burgerlijke Aansprakelijkheid als u weinig rijdt, onder voorwaarden

Vergelijk onze 3 formules:

Burgerlijke Aansprakelijkheid:
• wettelijk verplicht.
• u bent verzekerd voor schade veroorzaakt aan derden
• bij een ongeval in België krijgt u een vervangwagen.

Mini Omnium:
• ideaal voor een auto tussen 2 en 6 jaar oud
• dekt alle schade veroorzaakt door een onvoorziene gebeurtenis (brand, diefstal, hagel, kettingbotsing, schade veroorzaakt door marters, natuurramp, enz.).

Full Omnium:
• ideaal voor nieuwe auto’s
maximale bescherming: alle materiële schade aan uw auto is gedekt (ongeval in fout of vandalisme bv.) 

Bijkomende verzekeringen
Kies extra dekkingen op maat van uw behoeften om uw autoverzekering te vervolledigen:

Waarom kiezen voor de autoverzekering van DVV?

Vervangwagen

Kan uw auto niet meer rijden na een ongeval in België? U ontvangt een vervangwagen voor de duur van de herstelling (zelfs bij een ongeval in fout) als u een door DVV erkende garage kiest.

24/24 en 7/7 bijstand

Bij een ongeval in België (en zelfs tot 30 km over de grens), organiseren we gratis het slepen van uw auto en brengen we u naar huis. Bel de bijstandscentrale op 0800 93 300.

Menselijke hulp bij een schadegeval

Gedaan met het papierwerk! Bij een schadegeval beheert uw DVV-consulent snel uw dossier van A tot Z. Bij DVV draait het in de eerste plaats om mensen! Op belangrijke momenten kan u dus rekenen op menselijke hulp!

Bob-waarborg inbegrepen

Met de autoverzekering Mobility is alle schade gedekt die veroorzaakt wordt door uw bob, welke formule u ook kiest!

U rijdt weinig, u betaalt minder

Als u minder dan 10.000 km/jaar rijdt en ouder bent dan 26 jaar, dan krijgt u 10% korting op uw autoverzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid.

Ongeval in fout: stijgt uw premie?

Niet noodzakelijk. Bij DVV kan uw bonus-malus zakken tot -4. Als u een ongeval in fout hebt, stijgt uw bonus-malus dus van -4 naar 0, maar heeft dat geen invloed op uw premie.

Werd uw auto meer dan 15 dagen geleden gestolen?

Uw auto wordt totaal verlies verklaard en we vergoeden binnen de 21 dagen (voor zover u de optie Diefstal hebt afgesloten natuurlijk).

Minder CO2 = meer korting

U betaalt tot 20% minder voor uw verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid als uw auto weinig CO2 uitstoot!*

Moet u altijd franchise betalen bij een schadegeval?

Neen. Als u genoeg DVV Stars hebt gespaard, kan u ze inzetten om uw franchise af te kopen bij Materiële Schade.

Uitsluitingen en beperkingen

In de volgende gevallen kan DVV verzekeringen de betaalde vergoeding verhalen op de verzekerde:

 • De waarborg is opgeschort omdat de premie niet betaald is. 
 • Er wordt opzettelijk informatie weggelaten of er werd verkeerde informatie opgegeven bij de aanvraag van de verzekering.
 • Het ongeval is opzettelijk veroorzaakt door de verzekerde.
 • De bestuurder rijdt onder invloed of in een gelijkaardige toestand die het gevolg is van het gebruik van stoffen andere dan alcohol.
 • De bestuurder neemt deel aan een niet-toegelaten snelheids-, regelmatigheids- of behendigheidsrit of -–wedstrijd.
 • Het voertuig wordt bestuurd door een persoon die niet aan de wettelijke voorwaarden voldoet: niet de vereiste leeftijd, geen rijbewijs of vervallen recht op sturen.
 • De wagen heeft geen geldig keuringsbewijs.
 • Het contractueel of reglementair aantal vervoerde personen is overschreden.

Burgerlijke Aansprakelijkheid:

 • De autoverzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid dekt geen schade aan uw eigen voertuig. Daarvoor hebt u een omniumverzekering nodig.
 • De autoverzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid dekt geen lichamelijke schade van de bestuurder of de aansprakelijke voor het ongeval.

Mini Omnium & Full Omnium:

 • DDe Mini Omnium- & Full Omniumverzekering komt niet tussen voor lichamelijke schade en ook niet voor lichamelijke en materiële schade van de tegenpartij. 
 • Voor lichamelijke schade van de bestuurder van uw auto hebt u de optie Bestuurder nodig bij uw autoverzekering of Lichamelijke Ongevallen in het Verkeer.

Franchise

 • De eventuele franchises worden vermeld in de algemene of bijzondere voorwaarden. Uw DVV-consulent zal u die bezorgen bij de ondertekening van uw verzekeringscontract.

Goed om te weten

 • *De EcoMobility-korting (CO2-voordeel) kan alleen toegekend worden aan nieuwe Mobility-polissen of bij wijziging van het voertuig in een bestaande Mobility-polis. De benzine- en hybride benzinevoertuigen die minder dan 130g/km CO2 uitstoten, de diesel- en hybride dieselvoertuigen die minder dan 115 g/km CO2 uitstoten (NEDC-norm die u vindt op het gelijkvormigheidsattest of uw bestelbon) en de elektrische voertuigen komen in aanmerking voor deze korting.
 • Onze partner Europ Assistance organiseert de bijstand. 
 • Vervangwagen gedurende de herstelling na een ongeval in België (en tot 30 km over de grens) als u een garage kiest die erkend is door DVV.
 • Raadpleeg voor de franchise, gedekte goederen, beperkingen en uitsluitingen van de dekking, contactgegevens van de klachtendienst enz. uw DVV-consulent of kijk op:
 • De bijzondere en algemene voorwaarden hebben voorrang op de commerciële brochures. Het verzekeringscontract is onderworpen aan het Belgisch recht, heeft een duurtijd van 1 jaar en is stilzwijgend verlengbaar.
 • De autoverzekering Mobility is een verzekeringsproduct van DVV, een merk- en handelsnaam van Belins NV, Karel Rogierplein 11, 1210 Brussel - RPR Brussel BTW BE 0405.764.064, IBAN BE70 0689 0667 8225, BIC GKCCBEBB - een verzekeringsonderneming toegelaten onder nr. 0037.

Meer weten over de verschillende autoverzekeringen?

DVV-nieuwsbrief

Uw e-mailadres zal alleen gebruikt worden voor de nieuwsbrief van DVV verzekeringen.

Een vraag?
Hulp nodig?

Contacteer een DVV-consulent in uw buurt. Meer dan 1.000 consulenten wachten op u in meer dan 350 kantoren.

Kies een consulent