• Contact
 • Wie zijn wij?
 • Klachten
 • Jobs
 • MyDVV

Auto

Autoverzekering bij DVV

Autoverzekering Mobility: Burgerlijke Aansprakelijkheid - Mini & Full Omnium

Vergelijk onze 3 formules

Basiswaarborg

Burgerlijke Aansprakelijkheid

Wettelijk verplicht

vervangwagen eender waar in België bij een ongeval

verzekerd voor schade veroorzaakt aan derden

Aanvullende optie

Mini Omnium

Ideaal voor een auto tussen 2 en 6 jaar oud

alle waarborgen van de BA 

dekt alle schade veroorzaakt door een onvoorziene gebeurtenis (brand, diefstal, hagel, kettingbotsing, schade veroorzaakt door marters, natuurramp, enz.).

Maximale bescherming

Full Omnium

Ideaal voor nieuwe auto’s

alle waarborgen van de BA 

dekt alle schade veroorzaakt door een onvoorziene gebeurtenis (brand, diefstal, hagel, kettingbotsing, schade veroorzaakt door marters, natuurramp, enz.).

dekt alle materiële schade aan uw auto (ongeval in fout of vandalisme bv.) 

Vervangwagen


Een ongeval in België? U ontvangt een vervangwagen voor de duur van de herstelling (zelfs bij een ongeval in fout) als u een door DVV erkende garage kiest.

Gratis 24/24 en 7/7 bijstand


Bij een ongeval in België (en zelfs tot 30 km over de grens), organiseren we gratis het slepen van uw auto en brengen we u naar huis. Bel de bijstandscentrale op 0800 93 300.

Minder CO2 = meer korting


U betaalt tot 20% minder op uw autoverzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid als uw auto weinig CO2 uitstoot!*

Oef, een mens!

Bij DVV draait het in de eerste plaats om mensen! Dat betekent ook dat in geval van schade uw DVV-consulent uw dossier persoonlijk en snel zal beheren. Op belangrijke momenten kan u dus rekenen op de hulp van een echte mens!

Oef, een mens!

Uitsluitingen en beperkingen

In de volgende gevallen kan DVV verzekeringen de betaalde vergoeding verhalen op de verzekerde:

 • De waarborg is opgeschort omdat de premie niet betaald is. 
 • Er wordt opzettelijk informatie weggelaten of er werd verkeerde informatie opgegeven bij de aanvraag van de verzekering.
 • Het ongeval is opzettelijk veroorzaakt door de verzekerde.
 • De bestuurder rijdt onder invloed of in een gelijkaardige toestand die het gevolg is van het gebruik van stoffen andere dan alcohol.
 • De bestuurder neemt deel aan een niet-toegelaten snelheids-, regelmatigheids- of behendigheidsrit of -–wedstrijd.
 • Het voertuig wordt bestuurd door een persoon die niet aan de wettelijke voorwaarden voldoet: niet de vereiste leeftijd, geen rijbewijs of vervallen recht op sturen.
 • De wagen heeft geen geldig keuringsbewijs.
 • Het contractueel of reglementair aantal vervoerde personen is overschreden.

Burgerlijke Aansprakelijkheid:

 • De autoverzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid dekt geen schade aan uw eigen voertuig. Daarvoor hebt u een omniumverzekering nodig.
 • De autoverzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid dekt geen lichamelijke schade van de bestuurder of de aansprakelijke voor het ongeval.

Mini Omnium & Full Omnium:

 • De Mini Omnium- & Full Omniumverzekering komt niet tussen voor lichamelijke schade en ook niet voor lichamelijke en materiële schade van de tegenpartij. 
 • Voor lichamelijke schade van de bestuurder van uw auto hebt u de optie Bestuurder nodig bij uw autoverzekering of Lichamelijke Ongevallen in het Verkeer.

Franchise

 • De eventuele franchises worden vermeld in de algemene of bijzondere voorwaarden. Uw DVV-consulent zal u die bezorgen bij de ondertekening van uw verzekeringscontract.

Goed om te weten

 • *De EcoMobility-korting (CO2-voordeel) kan alleen toegekend worden aan nieuwe Mobility-polissen of bij wijziging van het voertuig in een bestaande Mobility-polis. De benzine- en hybride benzinevoertuigen die minder dan 130g/km CO2 uitstoten, de diesel- en hybride dieselvoertuigen die minder dan 115 g/km CO2 uitstoten (NEDC-norm die u vindt op het gelijkvormigheidsattest of uw bestelbon) en de elektrische voertuigen komen in aanmerking voor deze korting.
 • Onze partner Europ Assistance organiseert de bijstand. 
 • Vervangwagen gedurende de herstelling na een ongeval in België (en tot 30 km over de grens) als u een garage kiest die erkend is door DVV.
 • Raadpleeg voor de franchise, gedekte goederen, beperkingen en uitsluitingen van de dekking, contactgegevens van de klachtendienst enz. uw DVV-consulent of kijk op:
 • De bijzondere en algemene voorwaarden hebben voorrang op de commerciële brochures. Het verzekeringscontract is onderworpen aan het Belgisch recht, heeft een duurtijd van 1 jaar en is stilzwijgend verlengbaar.

Oef, een mens!

Bij DVV gaat het in de eerste plaats om mensen! Dat betekent ook dat in geval van schade uw DVV-consulent uw dossier persoonlijk en snel zal beheren. Op belangrijke momenten kan u dus rekenen op de hulp van een echte mens. Een hele geruststelling!

De autoverzekering Mobility is een verzekeringsproduct van DVV, een merk- en handelsnaam van Belins NV, Karel Rogierplein 11, 1210 Brussel - RPR Brussel BTW BE 0405.764.064, IBAN BE70 0689 0667 8225, BIC GKCCBEBB - een verzekeringsonderneming toegelaten onder nr. 0037.

Meer weten over de verschillende autoverzekeringen?

DVV-nieuwsbrief

Uw e-mailadres zal alleen gebruikt worden voor de nieuwsbrief van DVV verzekeringen.

Een vraag?
Hulp nodig?

Contacteer een DVV-consulent in uw buurt. Meer dan 1.000 consulenten wachten op u in meer dan 350 kantoren.

Kies een consulent