• MyDVV

Vereniging

Uw vzw of vereniging goed verzekerd

Verenigingen en vzw’s Cover

Verzekering voor uw vereniging of vzw

Uw organisatie is actief op het vlak van sport, cultuur, mensenrechten, milieu, gezondheid, ouderlingenzorg, jeugdwerking enz.? Met de polis Verenigingen en vzw’s Cover kiest u voor een set waarborgen die beantwoorden aan uw noden.

Waarborg Burgerlijke Aansprakelijkheid (BA)
De waarborg aansprakelijkheid omvat:

 • algemene aansprakelijkheid
 • persoonlijke aansprakelijkheid van leden, deelnemers en vrijwilligers
 • aansprakelijkheid na levering
 • burgerlijke aansprakelijkheid voor een toevertrouwd goed

Waarborg Lichamelijke Ongevallen
Deze waarborg dekt lichamelijke ongevallen van medewerkers of vrijwilligers. Daarmee bent u verzekerd tegen:

 • overlijden
 • blijvende invaliditeit
 • tijdelijke ongeschiktheid
 • medische en andere kosten
 • stoffelijke schade

Waarborg Rechtsbijstand
Wij verzekeren per geschil en voor de bedragen overeengekomen in de bijzondere voorwaarden:

 • strafrechtelijk verweer
 • burgerlijk verhaal op de aansprakelijke
 • onvermogen van de aansprakelijke
 • betaling van een voorschot op de schadevergoeding
 • strafrechtelijke borgstelling

Keuzewaarborgen

Wil u uw vereniging of vzw nog beter beschermen? Dat kan:

 • Als er binnen de organisatie een risico beroepsaansprakelijkheid bestaat, kan dit risico ook gedekt worden in de polis.
 • Ook paramedische beroepsaansprakelijkheid kan in de polis mee verzekerd worden.
 • De waarborg Lichamelijke Ongevallen is verzekerbaar voor alle verzekerden, ongeacht hun leeftijd. De verschillende personen waarmee uw vereniging werkt, kunnen eventueel via een eigen, unieke formule verzekerd worden. Handig, want leden van de raad van bestuur hebben misschien een andere verzekeringsbehoefte dan vrijwilligers.
Wie is verzekerd?

De verzekering Verenigingen en vzw’s Cover dekt de volgende partijen:

 • vereniging zelf
 • leden van de raad van bestuur
 • personeelsleden met inbegrip van gehuurd/geleend personeel van derden
 • vrijwilligers
 • leden en deelnemers aan bepaalde activiteiten
 • residenten
 • anderen die in de bijzondere voorwaarden vermeld worden
Voor welke bedragen ben ik verzekerd met Verenigingen en vzw’s Cover?   
De verzekerde kapitalen en vrijstellingen zijn binnen bepaalde grenzen vrij te bepalen in functie van de noden en budget van uw organisatie. Raadpleeg de algemene voorwaarden  of ga langs bij een DVV-consulent voor meer info. Voor de medische kosten kan u kiezen voor een forfaitair bedrag of voor een terugbetaling volgens de RIZIV-barema’s.
Zijn nevenactiviteiten zoals vergaderingen of ledenfeesten ook gedekt?
Vergaderingen, repetities, onderhoud en kleine herstellingen van gebruikte gebouwen, deelname aan beurzen en tentoonstellingen en de organisatie van tijdelijke activiteiten zoals ledenfeesten zijn inderdaad ook gedekt door Verenigingen en vzw’s Cover.
Ben ik wettelijk verplicht om een verzekering af te sluiten voor mijn vereniging of vzw?
 • De wet verplicht een verzekering burgerrechtelijke aansprakelijkheid (BA), voor de risico’s met betrekking tot het vrijwilligerswerk, voor ten minste de organisatie. Als de organisatie (= de vrijwilliger) een fout maakt, die schade veroorzaakt aan derden, zal de verzekering de schade moeten vergoeden.
 • De wet verplicht ook dat de vrijwilligers verzekerd zijn. Zowel tijdens de uitvoering van hun activiteiten, als tijdens de verplaatsingen uitgevoerd in het kader daarvan.
 • Elke vereniging die werknemers in dienst heeft, is verplicht een arbeidsongevallenverzekering af te sluiten.
 • De vereniging die een auto bezit die op de openbare weg komt, is verplicht een autoverzekering af te sluiten.
 • Een verzekering objectieve aansprakelijkheid brand en ontploffing is verplicht als u bijvoorbeeld een sportzaal hebt.
 • Het is belangrijk om deze verzekeringen (indien van toepassing) af te sluiten. Als u die verplichte verzekeringen niet afsluit, kan dat leiden tot persoonlijke aansprakelijkheid van de bestuurders of bestuursleden! Naast deze verplichte verzekeringen, kan elke vereniging natuurlijk vrij bijkomende, niet verplichte, verzekeringen afsluiten.

Uitsluitingen en beperkingen

 • De verschillende waarborgen Burgerrechtelijke Aansprakelijkheid van deze verzekering dekken bijvoorbeeld de schadegevallen niet die opzettelijk veroorzaakt zijn door een verzekerde die minstens 16 jaar oud is. Ook schadegevallen te wijten aan een grove fout van een verzekerde van minstens 16 jaar oud, schade veroorzaakt aan de verzekeringnemer, de conventioneel bedongen schadevergoeding, de stoffelijke schade veroorzaakt door grondverschuivingen zijn niet gedekt.
 • Schadegevallen veroorzaakt door orkanen, tornado’s, cyclonen, overstromingen, aardbevingen of andere natuurfenomenen zijn uitgesloten.
 • Gerechtelijke, transactionele, administratieve of economische boetes, de schadevergoedingen die als strafmaatregel of afschrikmiddel worden toegepast, en ook de kosten van strafrechtelijke vervolging zijn niet gedekt.
 • Schade veroorzaakt aan derden door de verontreiniging van de bodem, het water of de atmosfeer is uitgesloten.

Goed om te weten

 • De verzekering Verenigingen en vzw’s Cover wordt afgesloten voor 1 jaar en jaarlijks stilzwijgend verlengd. Het verzekeringscontract is onderworpen aan het Belgisch recht. De bijzondere en algemene voorwaarden hebben voorrang op de commerciële brochures. 
 • Ga voor meer informatie langs bij een DVV-consulent of bekijk:
 • Kennisname van deze documenten is verplicht vóór u het contract ondertekent.
 • De verzekering Verenigingen en vzw’s Cover is een verzekeringsproduct van DVV, een merk- en handelsnaam van Belins NV, Karel Rogierplein 11, 1210 Brussel - RPR Brussel BTW BE 0405.764.064, IBAN BE98 7995 5012 5293, BIC GKCCBEBB - een verzekeringsonderneming toegelaten onder nr. 0037.

Bekijk ook

DVV-nieuwsbrief

Uw e-mailadres zal alleen gebruikt worden voor de nieuwsbrief van DVV verzekeringen.

Een vraag?
Hulp nodig?

Ga naar een DVV-consulent in een van onze 316 kantoren.

Kies een consulent