• Blog
 • Contact
 • Wie zijn wij?
 • Klachten
 • Jobs
 • MyDVV

Vereniging

Je aansprakelijkheid als organisator gedekt

Verzekering Tijdelijke Activiteiten

Als organisator bent je beschermd

Organiseer je een fuif of een jeugdtornooi voor de sportclub? Dankzij deze verzekering hoef je jezelf geen zorgen te maken als er iets gebeurt.

Deelnemers, tegenspelers en inrichters verzekerd

De verzekering Tijdelijke Activiteiten zal tussenkomen voor alle materiële en lichamelijke schade die jij, je helpers of derden oplopen. 

Ook tijdens de opbouw en afbraak

Heb je enkele dagen nodig om alles op te stellen en nadien terug af te breken? Ook voor schade tijdens die periode komt de verzekering tussen.

Waarom een verzekering Tijdelijke Activiteiten?

Als organisator van een fuif, sportwedstrijd, braderie enz. kan je aansprakelijk gesteld worden als er een ongeluk gebeurt. Met de verzekering Tijdelijke Activiteiten ben je ingedekt tegen alle lichamelijke en materiële schade tijdens je evenement. Het is misschien niet wettelijk verplicht om zo’n verzekering te nemen, maar verstandig is het zeker!

Wat dekt de verzekering Tijdelijke Activiteiten?

Dankzij de verzekering Tijdelijke Activiteiten zijn je helpers en jijzelf als organisator verzekerd tijdens je evenement. De verzekering dekt ook schade tijdens het evenement en schade die verband houdt met de voorbereiding en afsluiting ervan. 

Drie waarborgen
Met de verzekering Tijdelijke Activiteiten ben je zeker van de volgende waarborgen:

 • burgerlijke aansprakelijkheid: we vergoeden de lichamelijke en materiële schade veroorzaakt aan derden.
 • rechtsbijstand: we bieden juridische en financiële bijstand bij geschillen.
 • lichamelijke ongevallen: we vergoeden je als organisator of helper voor de lichamelijke schade die je oploopt. 

Daarnaast zijn ook keuzewaarborgen mogelijk voor een nog betere bescherming.

Uitsluitingen en beperkingen

 • De polis dekt binnen de limieten van de overeengekomen gewaarborgde kapitalen:
  • burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de verzekerden in het kader van het privéleven.
  • extracontractuele burgerrechtelijke aansprakelijkheid die de organisatie kan oplopen voor schade toegebracht aan derden door vrijwilligers waarop een beroep werd gedaan tijdens de uitoefening van hun vrijwilligersactiviteiten.
 • In de waarborg burgerrechtelijke aansprakelijkheid wordt geen dekking verleend voor opzettelijk veroorzaakte schadegevallen en voor grove schuld van een verzekerde die minstens zestien jaar oud is.
 • De persoonlijke aansprakelijkheid van exposanten bij een handelsbeurs of braderie is niet gedekt, evenmin als schade aan goederen die tentoongesteld worden.
 • Niet gedekt is ook het niet-naleven van reglementen of gebruiken eigen aan de verzekerde activiteit en tekortkomingen op het vlak van veiligheidsnormen als de verzekerde er zich bewust van is of zou moeten zijn dat deze niet-naleving bijna onvermijdelijke schade teweegbrengt.
 • Schade door contractuele aansprakelijkheid en schade aan goederen die je zijn toevertrouwd, is niet gedekt.
 • Voor personen ouder dan 70 jaar zijn er beperkte waarborgen van toepassing voor lichamelijke ongevallen.
 • Deze verzekering dekt geen ongevallen veroorzaakt door het gooien van voorwerpen tijdens het deelnemen aan of het inrichten van een stoet. 
 • Deze verzekering komt niet tussen voor ongevallen waarop de arbeidsongevallenwet van toepassing is.
 • Opbouw en afbraak twee dagen ervoor en twee dagen erna zijn ook verzekerd. Voor een braderie is dat zelfs een week ervoor en een week erna.

Franchise

De franchise bedraagt 25 euro (behalve bij rechtsbijstand).

 • De verzekering Tijdelijke Activiteiten verzekert de duur van de activiteit. Het verzekeringscontract is onderworpen aan het Belgisch recht. De Bijzondere en Algemene voorwaarden hebben voorrang op de commerciële brochures. 
 • Ga voor meer informatie langs bij een DVV-consulent of bekijk:
 • Kennisname van deze documenten is verplicht vóór je het contract ondertekent.

Gewoon goeie service

Bij DVV is verzekeren in de eerste plaats een service. Dagelijks maken meer dan 1.000 DVV-consulenten tijd voor je vrij. Wanneer je dat echt nodig hebt, bijvoorbeeld in geval van schade. Je consulent volgt je dossier dus persoonlijk van A tot Z. En dat is geruststellend!

De verzekering Tijdelijke Activiteiten is een verzekeringsproduct van DVV, een merk- en handelsnaam van Belins NV, Karel Rogierplein 11, 1210 Brussel - RPR Brussel BTW BE 0405.764.064, IBAN BE98 7995 5012 5293, BIC GKCCBEBB - een verzekeringsonderneming toegelaten onder nr. 0037.

DVV-nieuwsbrief

Je e-mailadres zal alleen gebruikt worden voor de nieuwsbrief van DVV verzekeringen.

Een vraag?
Hulp nodig?

Contacteer een DVV-consulent in je buurt. Meer dan 1.000 consulenten wachten op je in meer dan 290 kantoren.

Kies een consulent