• MyDVV

Vereniging

Uw evenement goed verzekerd

Verzekering Tijdelijke Activiteiten

Verzekering voor uw buurtfeest, sportwedstrijd of ander evenement

U organiseert een eetfestijn voor de sportclub, een jeugdtoernooi voor de volleybal of een braderie? Leuk, maar hebt u ook al stilgestaan bij uw verantwoordelijkheid als organisator? Met de verzekeringspolis Tijdelijke Activiteiten hoeft u zich geen zorgen meer te maken. U bent dan verzekerd voor de activiteiten die u inricht, of dat nu in België of het buitenland is.

Waarborg Burgerlijke Aansprakelijkheid (BA)
We vergoeden de lichamelijke en materiële schade die u veroorzaakt aan derden: 

 • tijdens de activiteiten die u hebt georganiseerd
 • op de weg van en naar de plaats waar de activiteiten plaatsvinden (naar analogie met het begrip arbeidsweg in de arbeidsongevallenwet) 
 • door de gebouwen, installaties en goederen die u in het kader van de activiteiten gebruikt

Waarborg Lichamelijke Ongevallen - Behandelingskosten
We vergoeden lichamelijke schade die u of uw helpers oplopen tijdens de organisatie van de verzekerde activiteit. Deze waarborg kan uitgebreid worden met Overlijden, Blijvende Invaliditeit en Tijdelijke Ongeschiktheid.

Waarborg Rechtsbijstand
We bieden juridische en financiële bijstand bij geschillen: 

 • als iemand u of een helper voor de rechtbank zou dagen in het kader van uw verantwoordelijkheid als organisator 
 • als u of een helper schade lijdt en er betwisting zou ontstaan over de vergoeding

Aanvullende verzekering

Huurt u een zaal voor uw evenement? Dan moet u navragen of de verhuurder een verzekering Objectieve Aansprakelijkheid na Brand en Ontploffing heeft. Als dat niet het geval is, moet u zelf zo’n verzekering afsluiten. Die zal dan schade aan aanwezigen vergoeden bij een brand of een ontploffing tijdens uw activiteit. 

Met onze jeugdbeweging organiseren we regelmatig feestjes, fuiven en etentjes. Moeten we hiervoor een verzekering nemen?

U bent niet wettelijk verplicht een verzekering te nemen voor dit type activiteiten, maar het is wel verstandig. Als organisator kan u namelijk aansprakelijk gesteld worden als er een ongeluk gebeurt. Met de verzekering Tijdelijke Activiteiten bent u daartegen beschermd dankzij deze combinatie van verzekeringen:

 • De verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid dekt de schade die uw vereniging of een van uw leden aan derden berokkent.
 • De verzekering Rechtsbijstand zal uw belangen verdedigen als er een geschil is.
 • De verzekering Lichamelijke Ongevallen vergoedt de verwondingen die helpers, deelnemers of uzelf oplopen tijdens de georganiseerde activiteit.

Huurt u een zaal of materiaal? Dan kan uw vereniging ook contractueel aansprakelijk gesteld worden voor schade aan de zaal of het materiaal als u ze niet kan terugbezorgen in de staat waarin u ze gekregen hebt. Voor de zaal kan u zelf een tijdelijke brandverzekering nemen als dat niet voorzien is door de verhuurder. Voor het gehuurde materiaal kan u een allriskverzekering nemen.

Moeten wij als organisator van de fuif zelf een verzekering Objectieve Aansprakelijkheid na Brand en Ontploffing nemen, of is dat de taak van de verhuurder van de zaal?
Vraag de verhuurder van de zaal een schriftelijke bevestiging dat hij voor de zaal een verzekering Objectieve Aansprakelijkheid na Brand en Ontploffing heeft. Als dat niet het geval is, moet u zelf zo’n verzekering voorzien. Dat is wettelijk verplicht om schade te vergoeden die de aanwezigen oplopen als zich tijdens de activiteit een brand of een ontploffing zou voordoen.
Bij ons wijkfeest kwam een vrijwilliger zwaar ten val, met een blijvende handicap tot gevolg. Komt de verzekering Tijdelijke Activiteiten hiervoor tussen?
Ja, op voorwaarde dat u hebt gekozen voor de keuzewaarborg Blijvende Invaliditeit. Moest het ongeluk gebeuren na het feest, bijvoorbeeld tijdens de opbouw de dag ervoor of bij het opruimen de dag zelf of tot 2 dagen nadien, dan geldt deze waarborg ook. Wil u een nog ruimere bescherming? Dan kan u naast de optie Blijvende Invaliditeit nog 2 bijkomende waarborgen toevoegen aan de basiswaarborgen van deze verzekering: Overlijden en Tijdelijke Ongeschiktheid (vanaf de 31e dag). 

Uitsluitingen en beperkingen

 • De polis dekt binnen de limieten van de overeengekomen gewaarborgde kapitalen:
  • burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de verzekerden in het kader van het privéleven.
  • extracontractuele burgerrechtelijke aansprakelijkheid die de organisatie kan oplopen voor schade toegebracht aan derden door vrijwilligers waarop een beroep werd gedaan tijdens de uitoefening van hun vrijwilligersactiviteiten.
 • In de waarborg burgerrechtelijke aansprakelijkheid wordt geen dekking verleend voor opzettelijk veroorzaakte schadegevallen en voor grove schuld van een verzekerde die minstens 16 jaar oud is.
 • De persoonlijke aansprakelijkheid van exposanten bij een handelsbeurs of braderie is niet gedekt, evenmin als schade aan goederen die tentoongesteld worden.
 • Niet gedekt is ook het niet-naleven van reglementen of gebruiken eigen aan de verzekerde activiteit en tekortkomingen op het vlak van veiligheidsnormen als de verzekerde er zich bewust van is of zou moeten zijn dat deze niet-naleving bijna onvermijdelijke schade teweegbrengt.
 • Schade door contractuele aansprakelijkheid en schade aan goederen die u zijn toevertrouwd, is niet gedekt.
 • Voor personen ouder dan 70 jaar zijn er beperkte waarborgen van toepassing voor lichamelijke ongevallen.
 • Deze verzekering dekt geen ongevallen veroorzaakt door het gooien van voorwerpen tijdens het deelnemen aan of het inrichten van een stoet. 
 • Deze verzekering komt niet tussen voor ongevallen waarop de arbeidsongevallenwet van toepassing is.
 • Opbouw en afbraak 2 dagen ervoor en 2 dagen erna zijn ook verzekerd. Voor een braderie is dat zelfs een week ervoor en een week erna.

Franchise

De franchise bedraagt 25 euro (behalve bij rechtsbijstand).

Goed om te weten

 • De verzekering Tijdelijke Activiteiten verzekert de duur van de activiteit. Het verzekeringscontract is onderworpen aan het Belgisch recht. De bijzondere en algemene voorwaarden hebben voorrang op de commerciële brochures. 
 • Ga voor meer informatie langs bij een DVV-consulent of bekijk:
 • Kennisname van deze documenten is verplicht vóór u het contract ondertekent.
 • De verzekering Tijdelijke Activiteiten is een verzekeringsproduct van DVV, een merk- en handelsnaam van Belins NV, Karel Rogierplein 11, 1210 Brussel - RPR Brussel BTW BE 0405.764.064, IBAN BE98 7995 5012 5293, BIC GKCCBEBB - een verzekeringsonderneming toegelaten onder nr. 0037.

DVV-nieuwsbrief

Uw e-mailadres zal alleen gebruikt worden voor de nieuwsbrief van DVV verzekeringen.

Een vraag?
Hulp nodig?

Ga naar een DVV-consulent in een van onze 316 kantoren.

Kies een consulent