• Contact
 • Wie zijn wij ?
 • Klachten
 • Jobs
 • MyDVV

Aansprakelijkheid

B.A. Objectieve Aansprakelijkheid: verplichte verzekering voor bepaalde bedrijven

Objectieve Aansprakelijkheid

Verplicht voor vele openbare gelegenheden

Kapitaal en vergoeding volgens de wettelijke vereiste

Gemoedsrust voor uw activiteit

Een verplichte verzekering die de toekomst van uw activiteit beschermt

U baat een openbare gelegenheid uit zoals een restaurant, hotel, cultuurcentrum of evenementenhal? Dan verplicht de wet u om een verzekering Objectieve Aansprakelijkheid af te sluiten tegen de gevolgen van brand en ontploffing. Als ze uw gebouw treffen, dan neemt deze verzekering de schadeclaims van uw klanten, bezoekers, bewoners of andere personen voor haar rekening. Anders zou u zelf voor deze kosten opdraaien en komt de toekomst van uw activiteit in gevaar. 

Schade door brand en ontploffing

De verzekering Objectieve Aansprakelijkheid van DVV staat in voor de schadeclaims bij brand of ontploffing in uw eigen gebouw en installaties. Maar ook in de getroffen aanpalende gebouwen, als de oorzaak in uw gebouw of installatie plaatsvindt. Een hele geruststelling omdat deze situatie vaker voorkomt dan u denkt. 

Bent u altijd verantwoordelijk voor de schade?

Zelfs zonder bewijs van fout kan een tegenpartij u als uitbater aansprakelijk stellen. Daarom is deze verzekering verplicht: anders is de kans reëel dat de toekomst van uw zaak in gevaar komt. 

4 redenen om voor de verzekering Objectieve Aansprakelijkheid van DVV verzekeringen te kiezen

Zekerheid
Uw wettelijke verplichting is gedekt: uw schadeclaims worden professioneel door ons behandeld.

Gemoedsrust
Zonder deze verzekering kan de overheid tot sluiting van uw activiteit overgaan of u geen uitbatingsvergunning toekennen.

Professionele ondersteuning
Uw DVV consulent zorgt voor een snelle behandeling van uw schadeclaims.

Kwaliteitsvolle opvolging
DVV schakelt voor uw dossier experts in voor polis- en schadebeheer.

Hoeveel bedragen de vastgelegde vergoedingen?

De verzekering Objectieve Aansprakelijkheid keert drie soorten schadevergoedingen uit 

 • Lichamelijke schade aan derden: tot € 25.388.798,26
 • Materiële en immateriële schade aan derden: tot € 1.269.439,91

Deze bedragen zijn per schadegeval en worden jaarlijks geïndexeerd (bedrag op 01/01/2019).

Voor wie is de verzekering Objectieve Aansprakelijkheid verplicht?

De lijst bevat ongeveer 25 categorieën waarvan onderstaande de belangrijkste zijn:

 • Restaurants en cafés (minimaal 50 m²)
 • Hotels en jeugdherbergen
 • Plaatsen die bestemd zijn voor verkoop (minimaal 1.000 m²)
 • Tentoonstellingszalen, culturele centra, polyvalente zalen, sportzalen
 • Verzorgingsinstellingen en rusthuizen
 • Kantoorgebouwen (minimaal 500 m²)
 • Onderwijsinstellingen

Vraag uw DVV-consulent naar de volledige lijst van uitbaters voor wie de verzekering Objectieve Aansprakelijkheid verplicht is. 

Uitsluitingen en beperkingen

Schade veroorzaakt door opzet of een grove fout van de verzekeringnemer is niet gedekt. We vergoeden ook geen materiële en immateriële schade niet die het gevolg is van welke aansprakelijkheid ook, die verzekerbaar is door de waarborg ‘Huurdersaansprakelijkheid’, ‘Gebruikersaansprakelijkheid’ of ‘Verhaal van Derden’ van een brandverzekeringsovereenkomst.

Hebt u nog vragen? Lees de commerciële fiche BA Objectieve.

Goed om te weten

De duur van de burgerlijke aansprakelijkheidverzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid Objectieve wordt bepaald in de bijzondere voorwaarden. Op de jaarlijkse vervaldag wordt uw contract telkens stilzwijgend verlengd voor 1 jaar. Het verzekeringscontract is onderworpen aan het Belgisch recht. 

Raadpleeg de verzekeringsvoorwaarden (franchises, gedekte goederen, limieten van de dekking, algemene voorwaarden enz.) op vraag bij uw DVV consulent of raadpleeg:

Het is belangrijk deze documenten door te nemen voordat u een contract ondertekent.
De bijzondere en algemene voorwaarden hebben voorrang op de commerciële brochures en op de teksten op www.dvv.be. 

Nog vragen?

Onze consulenten zijn er voor u. Om alles voor u te regelen bij een schadegeval, voor advies of informatie op uw maat.

Burgerlijke Aansprakelijkheid Objectieve is een verzekeringsproduct van DVV, een merk- en handelsnaam van Belins NV, Karel Rogierplein 11, 1210 Brussel - RPR Brussel BTW BE 0405.764.064, IBAN BE98 7995 5012 5293, BIC GKCCBEBB - een verzekeringsonderneming toegelaten onder nr. 0037.

Dit wil u ook weten

DVV-nieuwsbrief

Uw e-mailadres zal alleen gebruikt worden voor de nieuwsbrief van DVV verzekeringen.

Een vraag?
Hulp nodig?

Contacteer een DVV-consulent in uw buurt. Meer dan 1.000 consulenten wachten op u in meer dan 350 kantoren.

Kies een consulent