• Blog
 • Contact
 • Wie zijn wij ?
 • Klachten
 • Jobs
 • MyDVV

Aansprakelijkheid

Tienjarige aansprakelijkheid: onmisbaar voor de bouwsector

BA Tienjarige

Je tienjarige aansprakelijkheid gedekt

Globale of individuele polis

Gespecialiseerde experten ter beschikking

Een verplichte verzekering voor de bouwsector

Hoofdaannemer, architect, ingenieur, onderaannemer en ook opdrachtgevers (bouwheren): iedereen die actief is op een bouwwerf is verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn werk. Als er schade is die valt onder de wettelijke tienjarige
aansprakelijkheid, dan kan de bouwheer wettelijk gezien tot tien jaar na de oplevering de kosten op je verhalen. Ze is beperkt tot de soliditeit, de stabiliteit en de waterdichtheid van de gesloten ruwbouw als deze laatste in gevaar is. Elke bouwprofessional van wie de tienjarige burgerlijke aansprakelijkheid in het gedrang kan komen, is wettelijk verplicht om hiervoor een verzekering af te sluiten. Ze geldt voor nieuwbouw- en renovatiewerken van woningen in België waarvoor de tussenkomst van een architect verplicht is. Dus in principe elk bouwproject of verbouwing waarvoor een stedenbouwkundige vergunning vereist is.

Wanneer ben je aansprakelijk voor bouwschade in dit specifieke kader?

Het gaat om bij de oplevering van het gebouw niet-zichtbare schade die de waterdichtheid, soliditeit of de stabiliteit van de gesloten ruwbouw in gevaar brengt. 

4 redenen om de BA-verzekering Tienjarige van DVV verzekeringen af te sluiten

Je tienjarige burgerlijke aansprakelijkheid gedekt
Bij schade zorgt de verzekering voor schadeloosstelling tot 618.501,53 euro (ABEX-index november 2018).

Keuzevrijheid
Er is een globale polis (per werf) of een individuele polis.

Snelle schadeopvolging
Zeker bij de globale polis omdat er maar één expert is.

Ondersteuning door DVV
Je DVV-consulent beheert persoonlijk je dossier samen met de experten van onze binnendiensten. 

Een globale polis of een individuele polis: een vergelijking

Je kan een BA-verzekering Tienjarige afsluiten met twee formules. 

De globale polis
 • is één overkoepelende polis per bouwplaats
 • dekt alle dienstverleners die in de verzekering zijn vermeld, dus weinig discussie over schuldvraag voor de schade
 • snellere schadeloosstelling want één deskundige doet de expertise
 • 24/7 schademelding
 • je DVV-consulent adviseert en beheert persoonlijk je dossier
De individuele polis
 • is een verzekering op naam van één dienstverlener op de bouwplaats
 • schuldvraag kan voor discussie zorgen tussen bedrijven op de bouwplaats en leidt mogelijk daardoor tot vertragingen door langere expertise en uitspraak
 • 24/7 schademelding
 • je DVV-consulent adviseert en beheert persoonlijk je dossier

De globale polis heeft dus een aantal sterke voordelen. Bovendien kan je de kosten delen met de andere bouwprofessionals. 

Voor welke bedragen ben je verzekerd door de BA Tienjarige?

 • De volledige heropbouwwaarde indien deze minder dan 618.501, 53 euro (ABEX-index november 2018) is.
 • 618.501, 53 euro (ABEX-index november 2018) indien de heropbouwwaarde meer is.

Het zijn de minimumbedragen die wettelijk zijn vastgelegd en worden geïndexeerd.

Welke beperkingen en uitsluitingen heeft de BA Tienjarige?

Schade van minder dan 2.500 euro (ABEX-index 2007) blijft ten laste van de verzekerde. Onder andere lichamelijke schade, schade van esthetische aard, gekende schade bij de voorlopige oplevering en schade als gevolg van fouten, gebreken of wanprestaties zijn uitgesloten.

Heb je nog vragen? Lees de commerciële fiche BA Tienjarige.

De dekking loopt gedurende een periode van tien jaar na de oplevering van de werken. Het verzekeringscontract is onderworpen aan het Belgisch recht. 

Raadpleeg de verzekeringsvoorwaarden (franchises, gedekte goederen, limieten van de dekking, algemene voorwaarden enz.) op vraag bij je DVV consulent of raadpleeg:

Het is belangrijk deze documenten door te nemen voordat je een contract ondertekent. De bijzondere en algemene voorwaarden hebben voorrang op de commerciële brochures en op de teksten op www.dvv.be. 

Onze dienst voor klachtenbeheer en de ombudsman zijn er om je te helpen. Hoe een klacht indienen.

Gewoon goeie service

Bij DVV is verzekeren in de eerste plaats een service. Dagelijks maken meer dan 1.000 DVV-consulenten tijd voor je vrij. Wanneer je dat echt nodig hebt, bijvoorbeeld in geval van schade. Je consulent volgt je dossier dus persoonlijk van A tot Z. En dat is geruststellend!

De burgerlijke aansprakelijkheidverzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid Tienjarige is een verzekeringsproduct van DVV, een merk- en handelsnaam van Belins NV, Karel Rogierplein 11, 1210 Brussel - RPR Brussel BTW BE 0405.764.064, IBAN BE98 7995 5012 5293, BIC GKCCBEBB - een verzekeringsonderneming toegelaten onder nr. 0037.

Dit wil je ook weten

DVV-nieuwsbrief

Je e-mailadres zal alleen gebruikt worden voor de nieuwsbrief van DVV verzekeringen.

Een vraag?
Hulp nodig?

Contacteer een DVV-consulent in je buurt. Meer dan 1.000 consulenten wachten op je in meer dan 290 kantoren.

Kies een consulent