• Contact
 • Wie zijn wij ?
 • Klachten
 • Jobs
 • MyDVV

Aansprakelijkheid

Tienjarige aansprakelijkheid: onmisbaar voor de bouwsector

BA Tienjarige

Uw tienjarige aansprakelijkheid gedekt

Globale of individuele polis

Gespecialiseerde experten ter beschikking

Een verplichte verzekering voor de bouwsector

Hoofdaannemer, architect, ingenieur, onderaannemer en ook opdrachtgevers (bouwheren): iedereen die actief is op een bouwwerf is verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn werk. Als er schade is die valt onder de wettelijke tienjarige
aansprakelijkheid, dan kan de bouwheer wettelijk gezien tot 10 jaar na de oplevering de kosten op u verhalen. Ze is beperkt tot de soliditeit, de stabiliteit en de waterdichtheid van de gesloten ruwbouw als deze laatste in gevaar is. Elke bouwprofessional van wie de tienjarige burgerlijke aansprakelijkheid in het gedrang kan komen, is wettelijk verplicht om hiervoor een verzekering af te sluiten. Ze geldt voor nieuwbouw- en renovatiewerken van woningen in België waarvoor de tussenkomst van een architect verplicht is. Dus in principe elk bouwproject of verbouwing waarvoor een stedenbouwkundige vergunning vereist is.

Wanneer bent u aansprakelijk voor bouwschade in dit specifieke kader?

Het gaat om bij de oplevering van het gebouw niet-zichtbare schade die de waterdichtheid, soliditeit of de stabiliteit van de gesloten ruwbouw in gevaar brengt. 

4 redenen om de BA-verzekering Tienjarige van DVV verzekeringen af te sluiten

Uw tienjarige burgerlijke aansprakelijkheid gedekt
Bij schade zorgt de verzekering voor schadeloosstelling tot 618.501,53 euro (ABEX-index november 2018).

Keuzevrijheid
Er is een globale polis (per werf) of een individuele polis.

Snelle schadeopvolging
Zeker bij de globale polis omdat er maar één expert is.

Ondersteuning door DVV
Uw DVV-consulent beheert persoonlijk uw dossier samen met de experten van onze binnendiensten. 

Een globale polis of een individuele polis: een vergelijking

U kunt een BA-verzekering Tienjarige afsluiten met twee formules. 

De globale polis
 • is één overkoepelende polis per bouwplaats
 • dekt alle dienstverleners die in de verzekering zijn vermeld, dus weinig discussie over schuldvraag voor de schade
 • snellere schadeloosstelling want één deskundige doet de expertise
 • 24/7 schademelding
 • uw DVV-consulent adviseert en beheert persoonlijk uw dossier
De individuele polis
 • is een verzekering op naam van één dienstverlener op de bouwplaats
 • schuldvraag kan voor discussie zorgen tussen bedrijven op de bouwplaats en leidt mogelijk daardoor tot vertragingen door langere expertise en uitspraak
 • 24/7 schademelding
 • uw DVV-consulent adviseert en beheert persoonlijk uw dossier

De globale polis heeft dus een aantal sterke voordelen. Bovendien kunt u de kosten delen met de andere bouwprofessionals. 

Voor welke bedragen bent u verzekerd door de BA Tienjarige?

 • De volledige heropbouwwaarde indien deze minder dan 618.501, 53 euro (ABEX-index november 2018) is.
 • 618.501, 53 euro (ABEX-index november 2018) indien de heropbouwwaarde meer is.

Het zijn de minimumbedragen die wettelijk zijn vastgelegd en worden geïndexeerd.

Welke beperkingen en uitsluitingen heeft de BA Tienjarige?

Schade van minder dan 2.500 euro (ABEX-index 2007) blijft ten laste van de verzekerde. Onder andere lichamelijke schade, schade van esthetische aard, gekende schade bij de voorlopige oplevering en schade als gevolg van fouten, gebreken of wanprestaties zijn uitgesloten.

Hebt u nog vragen? Lees de commerciële fiche BA Tienjarige.

Goed om te weten

De dekking loopt gedurende een periode van 10 jaar na de oplevering van de werken. Het verzekeringscontract is onderworpen aan het Belgisch recht. 

Raadpleeg de verzekeringsvoorwaarden (franchises, gedekte goederen, limieten van de dekking, algemene voorwaarden enz.) op vraag bij uw DVV consulent of raadpleeg:

Het is belangrijk deze documenten door te nemen voordat u een contract ondertekent. De bijzondere en algemene voorwaarden hebben voorrang op de commerciële brochures en op de teksten op www.dvv.be. 

Onze dienst voor klachtenbeheer en de ombudsman zijn er om u te helpen. Hoe een klacht indienen.

Nog vragen?

Onze consulenten zijn er voor u. Om alles voor u te regelen bij een schadegeval, voor advies of informatie op uw maat.

De burgerlijke aansprakelijkheidverzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid Tienjarige is een verzekeringsproduct van DVV, een merk- en handelsnaam van Belins NV, Karel Rogierplein 11, 1210 Brussel - RPR Brussel BTW BE 0405.764.064, IBAN BE98 7995 5012 5293, BIC GKCCBEBB - een verzekeringsonderneming toegelaten onder nr. 0037.

Dit wil u ook weten

DVV-nieuwsbrief

Uw e-mailadres zal alleen gebruikt worden voor de nieuwsbrief van DVV verzekeringen.

Een vraag?
Hulp nodig?

Contacteer een DVV-consulent in uw buurt. Meer dan 1.000 consulenten wachten op u in meer dan 350 kantoren.

Kies een consulent