• Contact
  • Wie zijn wij ?
  • Klachten
  • Jobs
  • MyDVV

Gebouwen en materiaal

Al uw hardware en software in een globale verzekering

@rtronic

Globale dekking van al uw hard- en software

Vergoeding in nieuwvervangingswaarde

Dekt schade door o.a. diefstal, brand, wateroverlast en kortsluiting

Wat is de verzekering @rtronic?

Hardware en software zijn het hart van uw activiteit. Schade eraan belemmert direct uw productiviteit. Bovendien is de vervanging van computers, printers, servers, programma's of het herstellen ervan kostbaar. Daarom heeft DVV verzekeringen een formule die u financiële gemoedsrust geeft: @rtronic. In deze verzekering is alles gedekt volgens het principe 'Alle risico's behalve'. Uw hard- en software is dus voor een globale waarde verzekerd. U kiest zelf die waarde.

5 redenen waarom uw hardware en software goed verzekerd zijn met @rtronic

Compleet
@rtronic is een globale verzekering voor al uw hardware en software.

Op maat
U bepaalt zelf de verzekerde waarde van uw hardware en software. U kan ze dus  geheel of gedeeltelijk dekken. 

Alle risico’s
@rtronic dekt alle schade behalve de schades die expliciet uitgesloten zijn in de algemene voorwaarden. Dus nooit verrassingen.

Nieuwvervangingswaarde
De vervanging van nieuwe hardware en software is financieel gunstig voor u, aangezien er geen rekening wordt gehouden met o.a. slijtage.

Persoonlijk advies
U krijgt een voorstel van uw DVV-consulent, afgestemd op uw situatie.

Verzekering @rtronic: een zeer uitgebreide dekking van uw hardware en software

De dekking houdt rekening met alle mogelijke schade.

  • Schade door brand
  • Schade door kortsluiting en blikseminslag
  • Schade door (poging tot) diefstal
  • Schade door natuurrampen
  • Schade door opzettelijke daden van personeel of derden
  • Schade door onervarenheid, nalatigheid, verkeerde bediening

@rtronic vergoedt ook bijkomende kosten

Zo is de vervanging van standaardsoftware (zoals een MS Office-pack), de herinstallatie van maatwerksoftware en de vervanging of herstelling van onderling verwisselbare informatiedragers inbegrepen. Zijn er tijdelijk extra kosten dan worden ze door @rtronic  gedragen.

Deze voordelen maken @rtronic bijzonder

Allereerst is er de 'vervanging in nieuwwaarde'. Zo zorgt schade niet voor onvoorziene extra kosten.

U bent verzekerd voor een bedrag,  Concreet: u bepaalt zelf het te verzekeren kapitaal. U hoeft dus  geen inventaris door te geven van de hardware en software die u wilt verzekeren. Ook als u apparatuur vervangt, hoeft u de polis niet aan te passen. Zo envoudig is het.

Stem @rtronic eenvoudig af op uw specifieke wensen

Wilt u een verzekering voor de immateriële schade als gevolg van een cyberaanval (bv een virus) of een panne van uw IT-systeem? Dan adviseren we u Digi Cover. Vraag uw DVV-consulent om een toelichting van deze verzekering.

Verder kunt u @rtronic uitbreiden met een dekking van de kosten om uw activiteiten sneller op te starten. Ook de tijdelijke huur van vervangende hardware en software is een optie. Net zoals de kosten omdat u werk moet uitbesteden als gevolg van de schade.  

Hebt u nog vragen? Lees de commerciële fiche @rtronic.

Uitsluitingen en beperkingen

Schade door reeds aanwezige gebreken of door slijtage komt niet in aanmerking voor terugbetaling. Dat is ook zo voor prestaties die gedekt zijn door een onderhoudscontract. Esthetische schade zoals krassen en deuken valt niet onder de waarborgen. Vraag uw DVV-consulent naar het volledige overzicht van niet-verzekerde schade.

Vraag ook advies voor schade aan uw productiepark (verzekering Machinebreuk), schade aan uw gebouw en inhoud (Optima) en immateriële schade als gevolg van onder andere een cyberaanval (Digi Cover).

Goed om te weten

De duur van de technische verzekering @rtronic wordt bepaald in de bijzondere voorwaarden. Op de jaarlijkse vervaldag wordt uw contract telkens stilzwijgend verlengd voor 1 jaar. Het verzekeringscontract is onderworpen aan het Belgisch recht. 

Raadpleeg de verzekeringsvoorwaarden (franchises, gedekte goederen, limieten van de dekking, algemene voorwaarden enz.) op vraag bij uw DVV consulent of hieronder.

Wij adviseren u om voor de ondertekening aandachtig onderstaande documenten door te nemen: 

Het is belangrijk deze documenten door te nemen voordat u een contract
ondertekent. De bijzondere en algemene voorwaarden hebben voorrang op de commerciële brochures en op de teksten op www.dvv.be.

Onze dienst voor klachtenbeheer en de ombudsman zijn er om u te helpen. Hoe een klacht indienen.

Nog vragen?

Onze consulenten zijn er voor u. Om alles voor u te regelen bij een schadegeval, voor advies of informatie op uw maat.

@rtronic is een verzekeringsproduct van DVV, een merk- en handelsnaam van Belins NV, Karel Rogierplein 11, 1210 Brussel - RPR Brussel BTW BE 0405.764.064, IBAN BE98 7995 5012 5293, BIC GKCCBEBB - een verzekeringsonderneming toegelaten onder nr. 0037.

Dit wil u ook weten

DVV-nieuwsbrief

Uw e-mailadres zal alleen gebruikt worden voor de nieuwsbrief van DVV verzekeringen.

Een vraag?
Hulp nodig?

Contacteer een DVV-consulent in uw buurt. Meer dan 1.000 consulenten wachten op u in meer dan 350 kantoren.

Kies een consulent